Ongewild in een vechtscheiding?

Fiduon biedt hulp.
Persoonlijk en juridisch.

Zo kunnen we je helpen

Nederlands grootste open kennisbank familierecht
18 juridische thema’s, 5 specials en 100+ v&a.

Bijgewerkt: 23 november 2020 @ 21:53

Hulp in 2 fasen

We slaan een brug tussen persoonlijke hulp en advocaat-bijstand

Fase 1: De-escaleer eenzijdig door positieve actie en werk toe naar bindende afspraken.

We helpen je uit de strijd te blijven met effectieve communicatie. Samen direct resultaatgericht aan het werk. Lees wat ons onderscheidt van mediators.

Fase 2: Stap optimaal voorbereid naar een rechterlijke beslissing.

Lukt het niet om met de ander duidelijke afspraken te maken? Dan is een rechtszaak soms de enige optie. Lees wat ons onderscheidt van advocaten.

Bij spoedgevallen, zoals niet-nakoming omgang, kunnen fase 1 en 2 elkaar zeer snel opvolgen.

Wat we doen
We vertalen strijdgedrag en juridische processen naar concrete positieve acties. Dit brengt je verder. Ook bij hulpverlening en rechter.

Onze aanpak

4 Veelgestelde vragen over onze hulp

Bij de meeste rechterlijke beslissingen in het familierecht wordt er door de rechter een belangenafweging gemaakt, waarbij het belang van het kind een ‘overweging van eerste orde’ is. Dit betekent dat de feiten, en in het bijzonder de daadwerkelijke gedragingen en gebeurtenissen van belang zijn. Dit is waar we ons voornamelijk op richten.

We halen onze klanten direct uit de strijd door effectieve depolariserende communicatie en helpen te focussen op het belang van het kind. De communicatie-interventie draagt ook bij aan het krijgen van een rechterlijke beslissing die in lijn is met het doel dat wordt nagestreefd.

We helpen heel concreet. Veel van onze klanten vinden het bijvoorbeeld prettig als we alvast een conceptreactie of voorstel schrijven, zodat ze dat niet belast en ze minder in het conflict gezogen worden. We herkennen de gebruikelijk gedragspatronen van niet-welwillende ouders. Dit help om daarop te anticiperen.

In principe werken we toe naar het maken van duidelijke schriftelijke afspraken met de andere ouder, waarbij het belang van het kind centraal staat. Worden redelijke voorstellen echter genegeerd of leiden ze bijvoorbeeld steeds opnieuw tot onredelijke eisen van de andere zijde, dan helpen we ook om zaken desgewenst tot een rechterlijke beslissing te brengen.

Vanuit onze gedetailleerde kennis van de situatie en (procederen in het) familierecht zijn we in een goede positie om een advocaat – die de zaak zo nodig op zitting brengt – te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een concept verzoekschrift of het maken van ‘producties’. Al deze diensten leveren we exclusief aan onze klant. Hoe ver we daarin gaan is aan jou (en aan de advocaat die je kiest). We hebben in principe geen direct contact met de advocaat, tenzij wij naar een advocaat in ons netwerk hebben verwezen.

De advocaat als ‘meester van het proces’ (dominus litis) beslist zelfstandig om bepaalde voorbereide stukken wel of niet over te nemen. We hebben echter een zeer goede ‘score’, wat betekent dat we weinig tot geen verzoeken voor aanpassing terugkrijgen. Onze bijstand maakt inzet van een familierecht-advocaat daarmee heel effectief qua tijdsbesteding en kosten.

We begrijpen dat je als welwillende ouder liever niet procedeert en dat je het belang van je kind voorop stelt. Al ons werk reflecteert dat. We helpen je om ook bij de rechter over te komen als de welwillende ouder, die in het belang van het kind eigenaarschap neemt om uit de strijd te komen en te blijven.

Dit alles doen we vanuit onze zeer gespecialiseerde kennis van vechtscheidingsdynamiek, hulpverleningsprocessen en (procederen in het) familierecht.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »
Bijgewerkt: 6 oktober 2020

Onze hulp is anders dan mediation omdat wij net zoals een familierecht-advocaat eenzijdig werken, tenzij ex-partners zich gezamenlijk bij ons melden.

We helpen welwillende ouders, om de andere ouder op een constructieve en ook juridisch doordachte wijze in de richting van het doel te bewegen. Een doel dat vanuit onze filosofie ook in het belang van het kind moet zijn. Dit doen we op onze eigen positieve en doortastende wijze.

We hebben bijvoorbeeld diensten als ‘enkelzijdige vechtscheidingshulp’. Waarin we samen werken aan een rustige(re) inter-oudersituatie door gerichte positieve schriftelijke communicatie met de andere ouder.

Veel van onze klanten vinden het fijn als we concrete voorstellen voor berichten/reacties schrijven. Doordachte concept e-mails/WhatsApps/SMS die ze zich geheel eigen mogen maken.

We werken in principe toe naar het schriftelijk vastleggen van afspraken die meer zijn toegesneden op de individuele situatie dan waarin het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan voorziet.

Baten deze inspanningen niet, dan staan we ook bij in aanloop naar een rechterlijke beslissing. Lees wat we dan doen en wat ons onderscheidt van advocaten.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »
Bijgewerkt: 6 oktober 2020

Ons persoonlijke juridische hulpaanbod levert waarde in iedere fase van een (v)echtscheiding.

Schakel ons bijvoorbeeld in:

 • Om een mediation of een sessie van ouderschapsbemiddeling voor te bereiden.
 • Om een ‘Verzoek tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming’ te helpen toelichten.
 • Wanneer hulpverlening betrokken is, bijvoorbeeld in de vorm van Veilig Thuis, een gemeentelijke hulpinstantie, de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling tijdens een ondertoezichtstelling.
 • Voorafgaande aan een eventuele rechtszaak.
 • Wanneer een Bijzondere Curator bepaalde acties van je verwacht.
 • Tijdens een juridische procedure, nog voor de zitting.
 • Na de beslissing van de rechter in aanloop naar een hoger beroep.
 • Wanneer procederen (even) geen optie is of te kostbaar voor je is.

Twijfel je of onze hulp past bij jouw situatie? Contact ons vrijblijvend voor een eerste kennismaking.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »
Bijgewerkt: 6 oktober 2020

Welwillendheid en eigenaarschap zijn twee fundamenten van onze vechtscheidingshulp. Door je als ouder zo te gedragen, help je je kind en je juridische doel verder.

Enerzijds is welwillendheid direct in het belang van betrokken kinderen. Ouderstrijd leidt namelijk tot loyaliteitsconflict wat – als dit serieuze vormen aanneemt – een ernstige sociaal/emotionele ontwikkelingsbedreiging voor het kind vormt. Het loyaliteitsconflict druist rechtstreeks in tegen een universeel recht van het kind, nl. het recht op psychologische veiligheid.

Anderzijds is welwillendheid ook van belang om juridisch je doelen te behalen. Niet-welwillend gedrag en steeds opnieuw in de strijd aangaan leidt uiteindelijk mogelijk tot een ontneming van het ouderlijk gezag of inperking van de omgang. Dat dit soort consequenties strijdende ouders ook toevallen, is bijvoorbeeld te lezen in deze en deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deze uitspraak van Gerechtshof Den Bosch.

Om een verdere doorkijk te geven naar het wegingskader van de rechtspraak is de alinea van Gerechtshof Amsterdam in deze uitspraak illustratief:

“Uit het dossier blijkt een terugkerend patroon waarbij partijen onvoldoende in staat zijn om met elkaar te communiceren en geneigd zijn elkaars uitingen en handelen anders te interpreteren dan zij wellicht bedoeld zijn. Zij hebben nog altijd weinig vertrouwen in elkaar en communiceren via WhatsApp of e-mail, waarbij vragen over en weer gezien worden als verwijten. De strijd tussen partijen lijkt onverminderd gaande. Van constructieve communicatie over praktische zaken is onvoldoende sprake.”

Val niet in de standaard valkuilen. Werk met ons aantoonbaar aan het positief eigenaarschap nemen voor de ouderschapsnormen en vind de weg vooruit.

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »
Bijgewerkt: 18 november 2020

Zo past onze hulp tussen de gebruikelijke hulpvormen bij vechtscheidingen.

Hulpoverzicht

Dit biedt onze betrokkenheid je

Praktische bijstand vanuit onze familierechtpraktijk

 • Doordachte de-escalerende communicatie.
 • Overzicht en inzicht in patronen.
 • Een vertrouwelijk klankbord.
 • Word herkenbaar als welwillende partij. Lees waarom ➦
 • Grondige voorbereiding van rechtszaken.

Lees meer over onze positieve aanpak en filosofie.

Verder inlezen?
Ontdek de grootste open kennisbank familierecht met informatie over de hoofdthema’s bij vechtscheidingen.

Kennisbank

Help onderzoek naar de familierechtspraak vooruit

Jouw rechterlijke uitspraak kan anderen verder helpen.

Veel rechtbankuitspraken rondom vechtscheidingen blijven onzichtbaar, want blijven ongepubliceerd op rechtspraak.nl. Dit remt maatschappelijke controle van de wijze waarop de familierechters de wet toepassen en feiten wegen. Hierin willen we verandering brengen en zo bijdragen aan meer inzicht en bewustwording.

Naast een algemeen rechtspraak-onderzoek, onderzoeken we specifieke thema’s:

 • Vervangende toestemming vaccinatie RVP.
 • Niet-nakomingen van omgangsregelingen.
 • ‘Uitgekleed ouderlijk gezag’ in de praktijk.
 • Rechtspraak-transparantie voor kinderen.

Meer weten of deelnemen aan onderzoek?
Navigeer via het hoofdmenu naar één van onze onderzoekspagina’s.

Ja, ik help mee!