window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-119803963-1');

Ongewild in een vechtscheiding?

Fiduon biedt hulp.
Persoonlijk en juridisch.

De grootste open kennisbank NL familierecht
18 juridische thema’s, 5 specials en 100+ v&a.

Bijgewerkt: 16 mei 2024

Hulp in elke fase, voor jou alleen of voor jullie samen

Ons team ondersteunt in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden.

We bieden persoonlijke en juridische hulp in elke fase.

 • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer inter-ouderrelatie niet tot rust komt.
 • Rondom familierechtelijke procedures.
 • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en drangtrajecten.
 • Bij onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming en ondertoezichtstellingen.

We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen.

3 Veelgestelde vragen over onze hulp

Bijgewerkt: 26 oktober 2023 | Leestijd: 2 minuten
In bijna alle rechtszaken in het familierecht maakt de rechter een belangenafweging, waarbij het belang van het kind een ‘overweging van eerste orde’ is. Eén van de belangrijkste factoren daarin is hoe de ouders het ‘gezamenlijk ouderschap na scheiding’ daadwerkelijk invullen. Dit is waar wij ons voornamelijk op richten. Daarnaast verrichten we bijvoorbeeld opstelwerk voor gerechtelijke procedures.

Zo onderscheiden wij ons van advocaten familierecht:

 • Onze dienst richt zich in de basis op de dialogen die je voert met je ex-partner en met eventueel betrokken professionals en instanties.
 • We zijn gericht op empowerment van jou en werken op de achtergrond voor jou. We ontlasten je op de momenten dat je het nodig hebt en zijn daarnaast gericht op kennisoverdracht naar jou.
 • We ondersteunen in elke fase van een vechtscheiding, ook als er geen rechtszaak ophanden of mogelijk is.
 • We helpen je gerechtelijke procedures meer in eigen hand te houden; ook wanneer er een advocaat betrokken moet worden of al is.
 • Het tarief van onze diensten is afgestemd op een intensieve/langdurige betrokkenheid.
 • We hebben reactietijden die passen bij het persoonlijke karakter van onze dienst.
 • Je kunt de dienst pauzeren of stoppen wanneer je wilt. Er is geen ‘lock-in’ zoals bij een advocaat, omdat deze een bij wet bepaalde rol en taak heeft.
 • We werken uitsluitend voor welwillende ouders.

Lees een uitgebreide beschrijving van onze aanpak.

We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen. Zoek je nog een advocaat? We beschikken over een netwerk van zeer ervaren Vfas-familierechtadvocaten.

Ben je advocaat? Lees dit.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Bijgewerkt: 26 oktober 2023 | Leestijd: 2 minuten
Ons persoonlijke en juridische hulpaanbod levert waarde wanneer ouders uit elkaar gaan of zijn. Onze hulp ontlast je direct en creëert overzicht en rust.

We bieden hulp in elke fase:

 • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer verhoudingen niet tot rust komen.
 • Rondom familierechtelijke procedures en ondertoezichtstellingen.
 • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten.

Op jouw verzoek helpen we je bijvoorbeeld:

 • Al vóór de scheidingsmelding.
 • Om een mediation-sessie voor te bereiden.
 • Om te sparren over het door de mediator voorgestelde ouderschapsplan, of individuele bepalingen.
 • Om goed om te gaan met hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van Veilig Thuis of een Sociaal Team
 • Om goed om te gaan met de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling tijdens een ondertoezichtstelling.
 • Om te klankborden over een ‘Verzoek tot Onderzoek‘.
 • Om een reactie voor te bereiden op een verzoek tot (verlenging van een) ondertoezichtstelling.
 • Voorafgaande aan of tijdens een eventuele rechtszaak over erkenning, omgang en gezag.
 • Voor het gesprek met een Bijzondere Curator. Of wanneer deze bepaalde acties van je verwacht en om bijvoorbeeld input te geven op het verslag.
 • Tijdens een gerechtelijke procedure, nog voor de zitting, wanneer het gedrag van je ex-partner niet ophoudt of verergert.
 • Na de beslissing van de rechter wanneer je ex-partner zich niet aan de beslissing van de rechter houdt of in aanloop naar een hoger beroep.
 • Wanneer procederen (even) geen optie of te kostbaar voor je is.

Twijfel je of onze hulp past bij jouw situatie? Contact ons vrijblijvend voor een kennismaking.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Bijgewerkt: 17 november 2023 | Leestijd: 3 minuten
Welwillendheid en eigenaarschap zijn twee fundamenten van onze vechtscheidingshulp. Door je als ouder zo te gedragen, help je je kind, jezelf en je juridische doel verder.

Enerzijds is welwillendheid direct in het belang van het betrokken kind . Ouderstrijd leidt namelijk tot een loyaliteitsconflict wat – als dit serieuze vormen aanneemt – een ernstige sociaal emotionele ontwikkelingsbedreiging voor het kind vormt. Het loyaliteitsconflict druist in tegen een universeel recht van het kind, namelijk het recht op (psychologische) veiligheid. Ouderstrijd is volgens vaste rechtspraak een vorm van kindermishandeling. Anderzijds is welwillendheid ook van belang om de kans zo groot mogelijk te maken om (indien nodig) juridisch je doelen te behalen.

Niet-welwillend gedrag en steeds opnieuw de strijd aangaan, leidt uiteindelijk mogelijk tot een ontneming van het ouderlijk gezag, inperking van de omgang en/of een uithuisplaatsing van het kind bij de andere ouder. Dat dit soort consequenties strijdende ouders ook toevallen, is bijvoorbeeld te lezen in deze en deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deze uitspraak van Gerechtshof Den Bosch. Zie voor een voorbeeld waarin een kind uit huis werd geplaatst bij de andere ouder, deze uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Om een doorkijk te geven naar het wegingskader van de rechtspraak, hierna een overweging van Gerechtshof Amsterdam in deze beschikking:

Uit het dossier blijkt een terugkerend patroon waarbij partijen onvoldoende in staat zijn om met elkaar te communiceren en geneigd zijn elkaars uitingen en handelen anders te interpreteren dan zij wellicht bedoeld zijn. Zij hebben nog altijd weinig vertrouwen in elkaar en communiceren via WhatsApp of e-mail, waarbij vragen over en weer gezien worden als verwijten. De strijd tussen partijen lijkt onverminderd gaande. Van constructieve communicatie over praktische zaken is onvoldoende sprake.

Een ander voorbeeld is de afweging die Rechtbank Rotterdam maakt in deze uitspraak:

De vader lijkt een ouderwets rollenpatroon te hebben, waarbij hij op dominante wijze anderen kan vertellen wat zij moeten doen zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit is zeer ongewenst. De moeder is nog onvoldoende in staat om grenzen te stellen bij de vader en de kinderen.

Een voorbeeld van een rechterlijke weging van de inter-ouderdynamiek, die leidde tot afwijzing van een verzoek tot eenhoofdig gezag, is te lezen in deze uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. De rechter sprak beide ouders aan op hun gedrag.

Een extreme zaak is te lezen in deze uitspraak van Rechtbank Amsterdam waarbij de vader de moeder stalkte, belaagde en al diverse contact- en gebiedsverboden had gehad. Het leidde tot ontneming van het ouderlijk gezag, het schrappen van de informatieplicht van de moeder, doch bovenal werd vader voor een periode van 1 jaar de omgang met zijn kind ontzegd.

Een voorbeeld van een strijdende vader die tracht o.m. het hoofdverblijf te krijgen over zijn kind gezien zijn zorgen over de veiligheid van zijn kind bij moeder. Het resultaat in deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is, dat de vader niet de gewenste zaken krijgt en dat een onbegeleide omgang tussen het kind en de vader niet in het belang van het kind wordt geacht.

Heb je huiselijk geweld gepleegd richting je ex-partner dan is het van groot belang om inzicht te tonen en hulp te aanvaarden. Je moet actief eigenaarschap nemen voor het creëren van een veilige situatie, ook voor je ex-partner. Doe je dit niet, dan kan dit ook in de weg staan aan een hervatting van de omgang met je kind, zoals in deze uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.

In deze uitspraak van Gerechtshof Amsterdam lijkt de kind-vaderband slachtoffer van oudervervreemding. De vader tracht tot contactherstel te komen echter uit de feiten blijkt ook dat hij zich niet aan normale omgangs- en gedragsnormen heeft gehouden, waarvoor hij strafrechtelijk is veroordeeld. Dit leidt tot de conclusie voor het hof om hem de omgang met zijn kind te ontzeggen.

Val niet in de standaard valkuilen. Werk met ons aantoonbaar aan positief eigenaarschap. Houd je aan de ouderschapsnormen en vind de weg vooruit. Hebben jullie beiden je schuldig gemaakt aan huiselijk geweld waarbij ook de kinderen zijn betrokken of getuige van zijn geweest, dan kan dit leiden tot een (spoed) uithuisplaatsing, zoals in deze uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »