window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-119803963-1');

Ongewild in een vechtscheiding?

Fiduon biedt hulp.
Persoonlijk en juridisch.

De grootste open kennisbank NL familierecht
18 juridische thema’s, 5 specials en 100+ v&a.

Bijgewerkt: 30 mei 2023

Hulp in elke fase, voor jou alleen of voor jullie samen

Ons team ondersteunt in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden.

We bieden persoonlijke en juridische hulp in elke fase.

 • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer inter-ouderrelatie niet tot rust komt.
 • Rondom familierechtelijke procedures.
 • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en drangtrajecten.
 • Bij onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming en ondertoezichtstellingen.

We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen.

3 Veelgestelde vragen over onze hulp

Bijgewerkt: 18 november 2021 | Leestijd: < 1 minuut
In bijna alle rechtszaken in het familierecht maakt de rechter een belangenafweging, waarbij het belang van het kind een ‘overweging van eerste orde’ is. Eén van de belangrijkste factoren daarin is hoe de ouders het ‘gezamenlijk ouderschap na scheiding’ daadwerkelijk invullen. Dit is waar wij ons voornamelijk op richten. Daarnaast verrichten we opstelwerk voor bijvoorbeeld verzoekschriftprocedures.

Zo onderscheiden wij ons van advocaten familierecht:

 • Onze dienst richt zich in de basis op de dialogen die je voert met je ex-partner en met eventueel betrokken professionals en instanties.
 • We zijn gericht op empowerment van jou en werken op de achtergrond voor jou. We ontlasten je op de momenten dat je het nodig hebt en zijn daarnaast gericht op kennisoverdracht naar jou.
 • We ondersteunen in elke fase van een vechtscheiding, ook als er geen rechtszaak ophanden of mogelijk is.
 • We helpen je juridische procedures meer in eigen hand te houden; ook wanneer er een advocaat betrokken moet worden of al is.
 • Het tarief van onze diensten is afgestemd op een intensieve/langdurige betrokkenheid.
 • We hebben reactietijden die passen bij het persoonlijke karakter van onze dienst.
 • Je kunt de dienst pauzeren of stoppen wanneer je wilt. Er is geen ‘lock-in’ zoals bij een advocaat, omdat deze een bij wet bepaalde rol en taak heeft.
 • We werken uitsluitend voor welwillende ouders.

Lees een uitgebreide beschrijving van onze aanpak.

We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen. Zoek je nog een advocaat? We beschikken over een netwerk van zeer ervaren Vfas-familierechtadvocaten.

Ben je advocaat? Lees dit.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Bijgewerkt: 16 augustus 2022 | Leestijd: 2 minuten
Ons persoonlijke en juridische hulpaanbod levert waarde wanneer ouders uit elkaar gaan of zijn. Onze hulp ontlast je direct en creëert overzicht en rust.

We bieden hulp in elke fase:

 • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer verhoudingen niet tot rust komen.
 • Rondom familierechtelijke procedures en ondertoezichtstellingen.
 • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten.

Op jouw verzoek helpen we je bijvoorbeeld:

 • Al vóór de scheidingsmelding.
 • Om een mediation-sessie voor te bereiden.
 • Om te sparren over het door de mediator voorgestelde ouderschapsplan, of individuele clausules.
 • Om goed om te gaan met hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van Veilig Thuis, een Sociaal Team, de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling tijdens een ondertoezichtstelling en er van jou resultaten worden verwacht.
 • Om te klankborden over een ‘Verzoek tot Onderzoek‘.
 • Om een verweer voor te bereiden tegen een verzoek tot (verlenging van een) ondertoezichtstelling.
 • Voorafgaande aan een eventuele rechtszaak over erkenning, omgang en gezag.
 • Wanneer een Bijzondere Curator bepaalde acties van je verwacht of om bijvoorbeeld input te geven op het verslag.
 • Tijdens een juridische procedure, nog voor de zitting, wanneer het gedrag van je ex-partner niet ophoudt.
 • Na de beslissing van de rechter wanneer je ex-partner zich niet aan de rechtelijke beslissing houdt of in aanloop naar een hoger beroep.
 • Wanneer procederen (even) geen optie of te kostbaar voor je is.

Twijfel je of onze hulp past bij jouw situatie? Contact ons vrijblijvend voor een kennismaking.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Bijgewerkt: 11 februari 2023 | Leestijd: 3 minuten
Welwillendheid en eigenaarschap zijn twee fundamenten van onze vechtscheidingshulp. Door je als ouder zo te gedragen, help je je kind, jezelf en je juridische doel verder.

Enerzijds is welwillendheid direct in het belang van betrokken kinderen. Ouderstrijd leidt namelijk tot een loyaliteitsconflict wat – als dit serieuze vormen aanneemt – een ernstige sociaal emotionele ontwikkelingsbedreiging voor het kind vormt. Het loyaliteitsconflict druist rechtstreeks in tegen een universeel recht van het kind, nl. het recht op (psychologische) veiligheid en is volgens vaste rechtspraak een vorm van kindermishandeling. Anderzijds is welwillendheid ook van belang om de kans zo groot mogelijk te maken om (indien nodig) juridisch je doelen te behalen.

Niet-welwillend gedrag en steeds opnieuw de strijd aangaan, leidt uiteindelijk mogelijk tot een ontneming van het ouderlijk gezag, inperking van de omgang en/of een uithuisplaatsing van het kind bij de andere ouder. Dat dit soort consequenties strijdende ouders ook toevallen, is bijvoorbeeld te lezen in deze en deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deze uitspraak van Gerechtshof Den Bosch. Zie voor een voorbeeld waarin een kind uit huis werd geplaatst bij de andere ouder, deze uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Om een doorkijk te geven naar het wegingskader van de rechtspraak, hierna een overweging van Gerechtshof Amsterdam in deze beschikking:

“Uit het dossier blijkt een terugkerend patroon waarbij partijen onvoldoende in staat zijn om met elkaar te communiceren en geneigd zijn elkaars uitingen en handelen anders te interpreteren dan zij wellicht bedoeld zijn. Zij hebben nog altijd weinig vertrouwen in elkaar en communiceren via WhatsApp of e-mail, waarbij vragen over en weer gezien worden als verwijten. De strijd tussen partijen lijkt onverminderd gaande. Van constructieve communicatie over praktische zaken is onvoldoende sprake.”

Een ander voorbeeld is de afweging die Rechtbank Rotterdam maakt in deze uitspraak:

“De vader lijkt een ouderwets rollenpatroon te hebben, waarbij hij op dominante wijze anderen kan vertellen wat zij moeten doen zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit is zeer ongewenst. De moeder is nog onvoldoende in staat om grenzen te stellen bij de vader en de kinderen.” 

Een voorbeeld van een rechterlijke weging van de inter-ouderdynamiek, die leidde tot afwijzing van een verzoek tot eenhoofdig gezag, is te lezen in deze uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. De rechter sprak beide ouders aan op hun gedrag.

Een extreme zaak is te lezen in deze uitspraak van Rechtbank Amsterdam waarbij de vader de moeder stalkte, belaagde en al diverse contact- en gebiedsverboden had gehad. Het leidde tot ontneming van het ouderlijk gezag, het schrappen van de informatieplicht van de moeder, doch bovenal werd vader voor een periode van 1 jaar de omgang met zijn kind ontzegd.

Een voorbeeld van een strijdende vader die tracht o.m. het hoofdverblijf te krijgen over zijn kind gezien zijn zorgen over de veiligheid van zijn kind bij moeder. Het resultaat in deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is, dat de vader niet de gewenste zaken krijgt en dat een onbegeleide omgang tussen het kind en de vader niet in het belang van het kind wordt geacht.

Heb je huiselijk geweld gepleegd richting je ex-partner dan is het van groot belang om inzicht te tonen en hulp te aanvaarden. Je moet actief eigenaarschap nemen voor het creëren van een veilige situatie, ook voor je ex-partner. Doe je dit niet, dan kan dit ook in de weg staan aan een hervatting van de omgang met je kind, zoals in deze uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.

Val niet in de standaard valkuilen. Werk met ons aantoonbaar aan positief eigenaarschap. Houd je aan de ouderschapsnormen en vind de weg vooruit. Hebben jullie beiden je schuldig gemaakt aan huiselijk geweld waarbij ook de kinderen zijn betrokken of getuige van zijn geweest, dan kan dit leiden tot een (spoed) uithuisplaatsing, zoals in deze uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Word expert in je eigen situatie

Eén van de kernwaarden van vechtscheidingshulp is dat we actief kennis overdragen aan de ouders voor wie we werken. Mede daarvoor ontwikkelt en onderhoudt Fiduon op vechtscheidingshulp.nl de grootste open kennisbank NL familierecht. De kennisbank bevat tot op heden 18 thema’s, 5 specials en 100+ antwoorden op veelgestelde vragen uit de familierechtpraktijk. Liever snel samen aan het werk? Neem contact met ons op.

Help onderzoek naar de familierechtspraak vooruit

Jouw rechterlijke uitspraak kan anderen verder helpen.

Veel rechtbankuitspraken rondom vechtscheidingen blijven onzichtbaar, want blijven ongepubliceerd op rechtspraak.nl. Dit remt maatschappelijke controle van de wijze waarop de familierechters de wet toepassen en feiten wegen. Hierin willen we verandering brengen en zo bijdragen aan meer inzicht en bewustwording.

Naast een algemeen rechtspraak-onderzoek, onderzoeken we specifieke thema’s:

 • Niet-nakoming omgang.
 • Omgang zeer jong kind.
 • Parallel Ouderschap.
 • Vervangende toestemming vaccinatie RVP.