Voor welwillende ouders2018-10-13T07:28:56+00:00

Vechtscheiding onvermijdbaar? Fiduon biedt rechtshulp aan welwillende ouders.

Een multidisciplinair team helpt u met de situatie om te gaan. Vind hulp bij communicatie, administratie èn bij rechtszaken.
Bel tijdens kantooruren 085‑3013044 (lokaal tarief).

Contact

Onze hulp voor welwillende ouders in een vechtscheiding

Uw positie van ‘welwillende ouder’ is onontbeerlijk voor vooruitgang op de korte en lange termijn. Wij helpen u om uw positie ontwikkelen, te handhaven en in juridische procedures duidelijk naar voren te laten komen.

Wij werken aan:

  1. Doordachte en de-escalerende communicatie met uw ex-partner en instanties.
  2. Ontwikkeling en handhaving van uw positie van welwillende partij/ouder.
  3. Voorbereiding van rechtszaken en onderbouwende processtukken.
  4. Een effectieve samenwerking met advocaten voor procesbegeleiding. Ook qua kosten.
  5. Een solide administratie waarop u kunt terugvallen.

Wilt u op korte termijn een rechtszaak starten? Of moet u zich verweren?
Wij werken graag voor u samen met één van onze geassocieerde advocaten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Wanneer onze hulp in te schakelen

Het is belangrijk dat u, ondanks de ongewilde vechtscheiding, ruimte houdt voor zaken die ook belangrijk zijn, zoals doorgaan met uw eigen leven, een eventuele nieuwe relatie, uw werk en voldoende energie om beschikbaar te zijn voor uw kinderen.

Schakel daarom onze hulp in:

  1. Als de scheiding een onevenredige belasting vormt voor uw bedrijf, beroep of privéleven.
  2. Wanneer u zich wilt voorbereiden voor een mediation of wanneer dit geen optie (meer) is.
  3. Als u snel een rechtszaak moet starten en zo goed mogelijk voorbereid wilt zijn.
  4. Wanneer iedere stap vooruit alleen door rechterlijke beslissingen kan worden bereikt.
  5. Als ook betrokken hulpverleningsinstanties de andere zijde niet ‘bereiken’.
U kunt direct met ons aan de slag. Ook als u al een advocaat heeft of een procedure heeft gehad.

Meer lezen?

Op zoek naar meer informatie over onze hulp of over vechtscheidingen? Kies één van onze verdiepende pagina’s hierna of bezoek ons blog. Ook hebben we een kennisbank familierecht met thematische informatie.

Of neem contact met ons op.
Tijdens kantooruren kan dit telefonisch via 085-3013044. Daarbuiten via ons contactformulier.

Op zoek naar juridisch meer inhoudelijke informatie?
Bezoek ook onze gratis thematische kennisbank familierecht, met daarin een overzicht van de belangrijkste thema’s en verdiepende informatie over wet en rechtspraak.

Kennisbank

“Aan de slag met Fiduon is een verandering van mindset. Minder aandacht voor negativiteit. Juist actief en positief aan de slag met je eigen communicatie en positie.”

Help lotgenoten

Procedeert u of heeft u dat al gedaan? Dan kunt u anderen helpen met uw zaak. Naast ons algemene onderzoek naar rechtspraak in het familierecht, doen we momenteel specifiek onderzoek naar het functioneren van ‘uitgekleed gezag’.

Heeft u een rechterlijke beschikking waarin ‘uitgekleed gezag’ is vastgesteld? Bezoek dan onze onderzoekspagina over ‘uitgekleed gezag’ voor meer informatie. Om direct een uitspraak te uploaden bezoek de onderzoek-startpagina.

We willen graag in meer detail weten hoe de rechtspraak rondom vechtscheidingen functioneert. Door uw uitspraak aan ons toe te zenden, helpt u de rechtspraktijk en lotgenoten vooruit.

Heeft u een rechterlijke uitspraak betreffende omgang en/of gezag of heeft u ‘uitgekleed gezag’?
Upload uw uitspraak en help lotgenoten vooruit. Doe mee!

Ja, ik wil helpen!

Ons meest recente blog-artikel

Bezoek ons blog voor alle artikelen. U kunt zich daar ook abonneren op e-mail updates.

Heeft u een situatie meegemaakt waarover wij zouden mogen schrijven?
Neem contact met ons op. Vanzelfsprekend blijft u anoniem.

Contact

Tarieven

Groep 1:
Indien u geen gebruik kunt maken van gefinancierde rechtsbijstand.

Als particulier betaalt u dan tussen €114,95 en €151,25 per uur inclusief BTW voor onze (juridische) ondersteuning.

Wanneer u met ons werkt dan nemen wij zoveel mogelijk van de voorbereidende werkzaamheden van de advocaat over en bespaart u door ons lagere tarief direct op de totale juridische kosten.

Advocaten hebben het wettelijk monopolie voor ‘procesvertegenwoordiging’. Dit betekent dat u altijd een advocaat nodig heeft als u bijvoorbeeld een verzoekschriftprocedure wilt starten. In een reguliere situatie verricht de advocaat alle handelingen, o.a. het opstellen van een (concept) verzoekschrift, het aggregeren van toelichtingen, onderbouwende stukken (producties), het maken van een evt pleitnotitie en ook de (administratief) noodzakelijke bijlagen. Daarnaast heeft de advocaat bijvoorbeeld contact met de rechterlijke instantie en de advocaat van de wederpartij.

Voor spoedwerkzaamheden en werkzaamheden buiten kantoortijd kan er een opslag van toepassing zijn. Dit gaat echter altijd in overleg en na uw akkoord vooraf. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. We staan u graag vrijblijvend te woord.

Wanneer u met ons werkt dan neemt Fiduon als ‘juridisch medewerker’ zoveel mogelijk van de voorbereidende activiteiten van de advocaat over. Als wij het opstellen van bijvoorbeeld een concepten voor ons rekening nemen, bespaart u direct op de totale juridische kosten die u anders zou betalen.

Werkzaamheden die een advocaat nog verricht – met Fiduon als ondersteunende ‘juridisch medewerker’ – zijn o.a. strategisch overleg, het beoordelen van door ons opgestelde concepten, diverse verplichte administratieve handelingen, contacten met rechterlijke instantie & advocaat wederpartij en uiteraard de zitting.

Te allen tijde gaan stukken naar de wederpartij en de rechter uit onder de verantwoordelijkheid van de advocaat en ook dus met zijn/haar handtekening. De stringente beroepsregels waaraan advocaten moeten voldoen verplicht hen om deze verantwoordelijkheid ook op zich te nemen.

Groep 2:
Indien u wel gebruik kunt maken van gefinancierde rechtsbijstand.

Onze diensten komen niet in aanmerking voor financiering door de Raad voor de Rechtsbijstand. Als particulier betaalt u dan tussen €114,95 en €151,25 per uur inclusief BTW voor onze (juridische) ondersteuning.

Onze hulp aan welwillende ouders centreert zich rondom de communicatie in het conflict, evenals de administratie en de-escalatie van het conflict. Deze diensten zijn aanvullend aan de dienst die een advocaat levert wanneer hij u bij een rechtszaak vertegenwoordigt.

Aan ouders die geen gebruik kunnen maken van gefinancierde rechtsbijstand, bieden wij ook juridische (paralegal) ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van voorbereiding van juridische concepten. Dit kan betekenen dat wij in afstemming met de advocaat een concept-verzoekschrift opstellen en/of diverse bijlagen en zgn. producties bijeenbrengen. Zo hebben de mensen die de kosten wel volledig zelf moeten dragen optimaal baat bij ons uurtarief dat lager ligt dan dat van advocaten.

Een complexe scheiding kost een advocaat niet zelden veel meer tijd dan waarvoor deze een vergoeding krijgt van de de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR). Soms wel 5x of meer. De RvR hanteert echter per zaak vaste en lage ‘urenaantallen’ als rekeneenheid. Voor bijvoorbeeld een verzoekschriftprocedure over een gezagsvraagstuk krijgt een advocaat slechts 7 uur vergoed. Hiervoor moeten hij niet alleen de zaak inhoudelijk goed kunnen doorgronden, tevens zijn verzoekschriften veelal zeer gedetailleerd en ook zijn er diverse verplichte administratieve taken. En dan uiteraard nog de zitting. Ook krijgen advocaten slechts een summier tarief, dat niet in verhouding staat tot de verantwoordelijkheden, beroepsmatige regelgeving en inhoudelijke werkzaamheden. Deze combinatie van vaste uren en laag tarief leidt ertoe dat steeds minder advocaten complexe scheidingen op toevoegingsbasis aannemen. In principe geldt dit ook voor onze geassocieerde advocaten die op jaarbasis nog slechts enkele zaken aannemen.

Niet zeker of in groep 1 of 2?
Bezoek de website van de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze voorziet in informatie over situaties, inkomensnormen en eigen bijdragen.

Over ons

Vechtscheidingshulp is een themawebsite van Fiduon. Het doel is om ‘welwillende ouders’ multidisciplinair te helpen in een ongewilde vechtscheiding.

Onze diensten brengen overzicht, inzicht en leveren praktische ondersteuning. We helpen u om beter te communiceren en zo de vechtscheiding waar mogelijk te de-escaleren. Wanneer het echt onvermijdbaar is, pakken we samen met de advocaat van uw keuze stevig door en begeleiden u volledig tot en met een gerechtelijke procedure en daarna. Wij vinden het belangrijk dat u zich ontlast voelt. In ons vindt u een vertrouwde partij waarbij u terecht kunt.

Vertrouwelijk en uitsluitend voor welwillende ouders

Onze diensten zijn strikt vertrouwelijk. Wij werken uitsluitend voor mensen die de ‘welwillende partij/ouder’ zijn of willen worden. Dit betekent een overleg‑gerichte en de‑escalerende houding. Dit vinden wij zo belangrijk dat we ons het recht voorbehouden om onze dienstverlening te staken als uit de feiten en omstandigheden het tegendeel naar voren komt.

Daarom vechtscheidingshulp.nl

Jaarlijks belanden duizenden mensen ongewild in een vechtscheiding. Ongeacht of ze gehuwd waren of niet. Het gaat bijvoorbeeld om geld, om de kinderen of om onverwerkte emoties. Of omdat het niet lukt om met de ex-partner tot overeenstemming te komen. Zelfs niet over ogenschijnlijk kleine zaken. In alle gevallen zijn het schrijnende situaties, waarbij uiteindelijk de kinderen de rekening gepresenteerd krijgen.

“Waar twee strijden hebben twee schuld”, is een bekend moralistisch gezegde. Alleen, gaat dit wel altijd op in een vechtscheiding? Kan ook gesteld worden dat één van beide ouders de drijvende kracht is in het conflict?

Bij Fiduon zijn we van mening dat dit zeker voor een groot deel van de vechtscheidingen geldt. Daarnaast hebben we ervaren dat de rechtspraak ook een polariserende factor in een vechtscheiding kan zijn. Bijvoorbeeld door onduidelijke of onbegrijpbare beslissingen. Of doordat tussenbeschikking op tussenbeschikking tot maanden of jaren stagnatie leidt. Beslissingen die soms pas na jaren door een hogere rechter worden herzien.

Concreet creëert dit een groep kinderen die één ouder onevenredig minder zien dan voor de scheiding, ouders en kinderen die het contact met elkaar verliezen of kinderen die de dupe worden van ouders die persoonlijk of financieel uitgeput raken omdat ze procedure na procedure moeten voeren, instantie na instantie. Gewoon voor iets dat zo vanzelfsprekend hoort te zijn als contact met je familie, informatie of medebeslissingsrecht (gezag).

Natuurlijk zijn er ook situaties dat een ouder niet geschikt is voor het ouderschap. En dit is vooral voor het kind triest. Het dwingt de andere ouder tot acceptatie of bescherming van de kinderen door juridische stappen. In veel gevallen raken al snel hulpverleningsinstanties betrokken.

Met vechtscheidingshulp gaan we aan de zijde van de kinderen staan en aan de zijde van de ouder die wel constructief tot oplossingen wil komen. We helpen inzicht te krijgen in de eigen gedraging in het conflict en de-escaleren waar mogelijk door concrete adviezen met betrekking tot de ex-partner communicatie. Soms is er echter geen andere keuze dan toch een rechtszaak te starten. Dan zijn we er ook en werken we samen met de advocaat om de best mogelijke uitkomst te bereiken.

Vechtscheidingshulp.nl is continu in ontwikkeling, omdat we denken dat het altijd beter kan. Een idee hoe? Laat het ons gerust weten.