Ongewild in een vechtscheiding?

Fiduon biedt hulp.
Persoonlijk en juridisch.

Zo kunnen we je helpen

De grootste open kennisbank NL familierecht
18 juridische thema’s, 5 specials en 100+ v&a.

Bijgewerkt: 26 september 2021

Hulp in elke fase, voor jou alleen of voor jullie samen

Ons team ondersteunt in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden.

We bieden persoonlijke en juridische hulp in elke fase.

 • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer verhoudingen niet tot rust komen.
 • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten.
 • Rondom familierechtelijke procedures.

We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen. Maatwerk nodig? Ook dat kan.

Diensten en kosten
Praktische ondersteuning door onze gespecialiseerde familierechtpraktijk.

Onze diensten

4 Veelgestelde vragen over onze hulp

Bijgewerkt: 5 april 2021 | Leestijd: 1 minuut
Bij de meeste rechterlijke beslissingen in het familierecht wordt er door de rechter een belangenafweging gemaakt, waarbij het belang van het kind een ‘overweging van eerste orde’ is. Dit betekent dat de feiten, en in het bijzonder de daadwerkelijke gedragingen en gebeurtenissen van belang zijn. Dit is waar we ons voornamelijk op richten.

We halen onze klanten direct uit de strijd door effectieve depolariserende communicatie en helpen te focussen op het belang van het kind. De communicatie-interventie draagt ook bij aan het krijgen van een rechterlijke beslissing die in lijn is met het doel dat wordt nagestreefd.

We helpen heel concreet. Veel van onze klanten spiegelen hun eigen conceptreacties bij ons. Ze vinden steun op de momenten dat het ertoe doet. We helpen hen positief te groeien in hun communicatie en houding in de situatie. Anderen vinden het prettig als we alvast een conceptreactie of voorstel schrijven, zodat ze dat niet belast en ze minder in het conflict gezogen worden. We (her)kennen de gebruikelijk gedragspatronen en juridische strategieën van niet-welwillende ouders. We helpen cliënten om daarop te anticiperen. Dit geeft rust en ruimte voor andere zaken. In principe werken we toe naar duidelijke schriftelijke afspraken met de andere ouder, waarbij het belang van het kind centraal staat.

Worden redelijke voorstellen echter genegeerd of leiden ze bijvoorbeeld steeds opnieuw tot onredelijke eisen van de andere zijde, dan helpen we ook om het geschilpunt desgewenst tot een rechterlijke beslissing te brengen. Dit doen we door 'litigation support' te bieden. Dit betekent dat we bijvoorbeeld opstelwerkzaamheden kunnen verrichten voor gerechtelijke procedures. Denk daarbij bijvoorbeeld aan concept verzoek- of verweerschriften en/of producties. We hebben ervaring met de meest voorkomende verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures in het familie- en jeugdrecht, zowel bij rechtbanken als bij gerechtshoven.

Vanuit onze gedetailleerde kennis van de situatie en (procederen in) het familierecht zijn we in een goede positie om een advocaat – die in de meeste zaken verplicht is – te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een concept verzoekschrift of het maken van onderbouwende stukken. Al deze diensten leveren we exclusief aan onze klant. Hoe ver we daarin gaan is aan jou (en aan de advocaat die je kiest). We hebben geen direct contact met je advocaat, tenzij jij dit wilt (en ook de advocaat daarvoor openstaat).

De advocaat als ‘meester van het proces’ (dominus litis) beslist zelfstandig om bepaalde voorbereidde stukken wel of niet over te nemen. We hebben echter een zeer goede ‘score’, wat betekent dat we weinig tot geen verzoeken voor aanpassing terugkrijgen. Onze bijstand maakt inzet van een familierecht-advocaat daarmee heel effectief qua tijdsbesteding en kosten.

We begrijpen dat je als welwillende ouder liever niet procedeert en dat je het belang van je kind voorop stelt. Al ons werk reflecteert dat. We helpen je om ook bij de rechter over te komen als de welwillende ouder, die in het belang van het kind eigenaarschap neemt om uit de strijd te komen en te blijven.

Dit alles doen we vanuit onze gespecialiseerde kennis van vechtscheidingsdynamiek, (jeugd)hulpverleningsprocessen en (procederen in) het familierecht.

Ben je advocaat? Lees dit.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Bijgewerkt: 5 april 2021 | Leestijd: < 1 minuut
Onze hulp is anders dan mediation omdat wij net zoals een familierecht-advocaat eenzijdig werken, tenzij ex-partners zich gezamenlijk bij ons melden.

We halen onze klanten direct uit de strijd door effectieve depolariserende communicatie en helpen te focussen op het belang van het kind. De communicatie-interventie draagt ook bij aan het krijgen van een rechterlijke beslissing die in lijn is met het doel dat wordt nagestreefd.

We helpen heel concreet. Veel van onze klanten spiegelen hun eigen conceptreacties bij ons. Ze vinden steun op de momenten dat het ertoe doet. We helpen hen positief te groeien in hun communicatie en houding in de situatie. Anderen vinden het prettig als we alvast een conceptreactie of voorstel schrijven, zodat ze dat niet belast en ze minder in het conflict gezogen worden. We (her)kennen de gebruikelijk gedragspatronen en juridische strategieën van niet-welwillende ouders. We helpen cliënten om daarop te anticiperen. Dit geeft rust en ruimte voor andere zaken. In principe werken we toe naar duidelijke schriftelijke afspraken met de andere ouder, waarbij het belang van het kind centraal staat.

Worden redelijke voorstellen echter genegeerd of leiden ze bijvoorbeeld steeds opnieuw tot onredelijke eisen van de andere zijde, dan helpen we ook om het geschilpunt desgewenst tot een rechterlijke beslissing te brengen. Dit doen we door 'litigation support' te bieden. Dit betekent dat we bijvoorbeeld opstelwerkzaamheden kunnen verrichten voor gerechtelijke procedures. Denk daarbij bijvoorbeeld aan concept verzoek- of verweerschriften en/of producties. We hebben ervaring met de meest voorkomende verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures in het familie- en jeugdrecht, zowel bij rechtbanken als bij gerechtshoven.

Lees wat we dan doen en wat ons onderscheidt van advocaten.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Bijgewerkt: 4 april 2021 | Leestijd: < 1 minuut
Ons persoonlijke en juridische hulpaanbod levert waarde in iedere fase van een (v)echtscheiding. Onze hulp ontlast je direct, creëert overzicht en rust.

In elke fase betekent:

 • in de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer verhoudingen niet tot rust komen;
 • bij gemeentelijke hulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten; en
 • rondom gerechtelijke procedures.

Op jouw verzoek helpen we je:

 • Al vóór de scheidingsmelding.
 • Om een mediation-sessie voor te bereiden.
 • Om te sparren over het door de mediator voorgestelde ouderschapsplan, of individuele clausules.
 • Om goed om te gaan met hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van Veilig Thuis, een Sociaal Team, de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling tijdens een ondertoezichtstelling en er van jou resultaten worden verwacht.
 • Om te klankborden over een ‘Verzoek tot Onderzoek‘.
 • Voorafgaande aan een eventuele rechtszaak over erkenning, omgang en gezag.
 • Wanneer een Bijzondere Curator bepaalde acties van je verwacht.
 • Tijdens een juridische procedure, nog voor de zitting, wanneer het gedrag van je ex-partner niet ophoudt.
 • Na de beslissing van de rechter in aanloop naar een hoger beroep.
 • Wanneer procederen (even) geen optie of te kostbaar voor je is.

Twijfel je of onze hulp past bij jouw situatie? Contact ons vrijblijvend voor een kennismaking.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »

Bijgewerkt: 4 februari 2021 | Leestijd: 2 minuten
Welwillendheid en eigenaarschap zijn twee fundamenten van onze vechtscheidingshulp. Door je als ouder zo te gedragen, help je je kind en je juridische doel verder.

Enerzijds is welwillendheid direct in het belang van betrokken kinderen. Ouderstrijd leidt namelijk tot loyaliteitsconflict wat – als dit serieuze vormen aanneemt – een ernstige sociaal/emotionele ontwikkelingsbedreiging voor het kind vormt. Het loyaliteitsconflict druist rechtstreeks in tegen een universeel recht van het kind, nl. het recht op psychologische veiligheid en is volgens vaste rechtspraak een vorm van kindermishandeling.

Anderzijds is welwillendheid ook van belang om juridisch je doelen te behalen. Niet-welwillend gedrag en steeds opnieuw in de strijd aangaan leidt uiteindelijk mogelijk tot een ontneming van het ouderlijk gezag of inperking van de omgang. Dat dit soort consequenties strijdende ouders ook toevallen, is bijvoorbeeld te lezen in deze en deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deze uitspraak van Gerechtshof Den Bosch.

Om een verdere doorkijk te geven naar het wegingskader van de rechtspraak is de alinea van Gerechtshof Amsterdam in deze uitspraak illustratief:

“Uit het dossier blijkt een terugkerend patroon waarbij partijen onvoldoende in staat zijn om met elkaar te communiceren en geneigd zijn elkaars uitingen en handelen anders te interpreteren dan zij wellicht bedoeld zijn. Zij hebben nog altijd weinig vertrouwen in elkaar en communiceren via WhatsApp of e-mail, waarbij vragen over en weer gezien worden als verwijten. De strijd tussen partijen lijkt onverminderd gaande. Van constructieve communicatie over praktische zaken is onvoldoende sprake.”

Een voorbeeld van een rechterlijke weging van de inter-ouderdynamiek, die leidde tot afwijzing van een verzoek tot eenhoofdig gezag, is te lezen in deze uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. Rechter sprak beide ouders aan op hun gedrag.

Val niet in de standaard valkuilen. Werk met ons aantoonbaar aan het positief eigenaarschap nemen voor de ouderschapsnormen en vind de weg vooruit.

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »
Onze hulp ontlast je direct, creëert overzicht en rust.
Klantervaringen

Schadelijk ex-partnergedrag dè root-cause van alles

Vechtscheidingen gaan meestal over schadelijk ouder-kind en/of schadelijk inter-oudergedrag, en over het disfunctioneren van de gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid. Daarom staan de ouderschapsnormen centraal in onze aanpak.

Daarnaast kan het draaien om enkele juridische thema’s, zoals juridisch ouderschap, financiën, gezag en omgang.

Verder inlezen?
Ontdek de grootste open kennisbank familierecht met informatie over de hoofdthema’s bij vechtscheidingen.
Kennisbank

Help onderzoek naar de familierechtspraak vooruit

Jouw rechterlijke uitspraak kan anderen verder helpen.

Veel rechtbankuitspraken rondom vechtscheidingen blijven onzichtbaar, want blijven ongepubliceerd op rechtspraak.nl. Dit remt maatschappelijke controle van de wijze waarop de familierechters de wet toepassen en feiten wegen. Hierin willen we verandering brengen en zo bijdragen aan meer inzicht en bewustwording.

Naast een algemeen rechtspraak-onderzoek, onderzoeken we specifieke thema’s:

 • Niet-nakoming omgang.
 • Omgang zeer jong kind.
 • Parallel Ouderschap.
 • Vervangende toestemming vaccinatie RVP.

Meer weten of deelnemen aan onderzoek?
Navigeer via het hoofdmenu naar één van onze onderzoekspagina’s.

Ja, ik help mee!