Leestijd: 3 minuten

Weinig aspecten roepen zoveel discussie op in een vechtscheiding als de omgangsregeling. In dit blog geven we 6 tips voor het aspect omgang in het ouderschapsplan of de vaststellingsovereenkomst.

In de rechtspraak komen we veel situaties tegen waarin de ene ouder uitbreiding van het contact met de kinderen zoekt en de andere ouder dit wil tegenhouden. Soms koste wat het kost. Veelal wordt er door een rechter een advies gevraagd aan de Raad voor de Kinderbescherming. Al met al kan dit, inclusief allerlei tussenbeschikkingen tot jaren stagnatie, energieverspilling en enorme juridische kosten leiden. Het is dan dus ook beter om zaken van te voren goed te regelen, voor zover dat gaat uiteraard.

Een toekomstbestendige omgangsregeling is goed doordacht

Er is een hoop te bespreken op een moment dat er misschien nog veel emoties zijn. Toch is het goed om de emoties voor dit moment zoveel mogelijk los te laten en voorbij een eventueel gevoel van onmacht of strijdlust te kijken. Het belang van de kinderen moet centraal staan.

Bij een toekomstbestendige omgangsregeling is het goed om onder andere na te denken over de volgende 9 punten:

 • Hoe verhoudt de omgang zich tot de leeftijd van het kind? Dit is met name belangrijk bij zeer jonge kinderen (baby’s). Lees in dit kader ook onze Special: Omgangsregeling met baby, dreumes of peuter.
 • In hoeverre kunnen beide ouders zich (op termijn) vinden in een (grotendeels) gelijkwaardige dagelijkse zorg- en opvoedingstaken?
 • Vanaf welk moment zou dat ingaan en hoe wordt daar (stapsgewijs) naartoe opgebouwd?
 • Hoe worden feestdagen en vakanties gedeeld?
 • Hoe wordt omgegaan met adhoc verzoeken voor extra dagen, zoals met verjaardagen van familie, vrienden of andere dierbaren of ziekte van het kind zelf? Wat als de andere ouder niet zoveel wensen heeft en dus veel minder een beroep doet op extra dagen?
 • Hoe wordt omgegaan met verzoeken tot een structurele wijziging van de regeling?
 • Hoe wordt omgegaan met wensen van de kinderen zelf?
 • Hoe wordt omgegaan met overleg over dagelijkse zorgzaken, gezagszaken en conflicten?
 • Hoe en waar wordt overdragen? Kan dat eventueel via school?

6 tips voor het gesprek over de omgangsregeling in het ouderschapsplan

 1. Blijf te allen tijde rustig, respectvol en ontvankelijk voor de standpunten van de ander.
 2. Een standaard ouderschapsplan of een template van bijvoorbeeld de vFas is slechts een startpunt en een discussiedocument. Denk van te voren zelf goed na over toekomstige omstandigheden die heel gebruikelijk zijn, zoals een nieuwe relatie, een nieuw gezin, verhuizen en toenemende eigen wensen van de kinderen. Ook is het zeer belangrijk om sterk in te zetten op het specificeren wat wordt verstaan onder ‘het bevorderen van de band met de andere ouder‘.
 3. Als zaken onduidelijk of ongespecificeerd blijven dan zijn dit mogelijk strijdpunten als de verhoudingen eventueel (onverwacht) verslechteren.
 4. Een gelijkwaardige zorgtaak? Het is belangrijk om snel concreet te worden over de praktische invulling.
 5. Regel in het ouderschapsplan een vorm van ADR (Alternative Dispute Resolution). Dit kan bijvoorbeeld een familienetwerkberaad zijn. Dit is een groep familieleden of mensen uit het netwerk van beide zijden die de ouders steun bieden bij een inhoudelijke discussie. Het is een concept dat ook ook bij ondertoezichtstellingen wordt ingezet door de jeugdbescherming. Het kan ook gaan om een meer formelere vorm van arbitrage, zoals bij de familiekamer van het Nederlands Arbitrage Instituut. De rechter moet echt alleen een laatste redmiddel zijn. Dit is zeker het geval als de andere ouder gebruik kan maken van gesubsidieerde rechtsbijstand en jijzelf niet.
 6. In een vroeg stadium al veel weerstand die niet weg te nemen is? Houd dan rekening met meer weerstand. Pas je gedrag daar op aan. Vragen daarover? Neem contact met ons op.

Lees ook dit

Laatst bijgewerkt op: