Diensten & Kosten

Bijgewerkt: 13 oktober 2020 | Leestijd: 9 minuten

Ons team verricht werkzaamheden in scheidingssituaties die gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden. Een eerste kennismaking is kosteloos.

Ben je werkzaam? Wellicht wil je werkgever je financiële steun bieden. Bezoek onze informatiepagina voor werkgevers. We komen graag in contact.

We werken in 2 fasen

We helpen je uit de strijd te blijven door effectieve communicatie. Samen direct resultaatgericht aan het werk. Lees wat ons onderscheidt van mediators.

Lukt het niet om met de ander duidelijke afspraken te maken? Dan is een rechtszaak soms de enige optie. Lees wat ons onderscheidt van advocaten.

NB: Bij spoedzaken kunnen fase 1 en 2 elkaar snel opvolgen.

Onze hulp komt niet in aanmerking voor subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand.
Lees waarom ons in te schakelen naast een toegevoegde advocaat.

Bij onze inzet staan de rechten van het kind centraal.
De-escalatie is altijd ons eerste streven.

Fase 1: Enkelzijdige vechtscheidingshulp

€ 121,– / per uur

Je ontvangt vervelende berichten of er zijn gebeurtenissen die je uit je evenwicht brengen. Het zijn zaken die je zeer veel tijd en energie kosten of waarmee je geen ervaring hebt.

Je stelt een reactie op aan je ex-partner, wij bekijken dit concept en helpen je zodat het bericht bijdraagt aan het doel dat je nastreeft.

We kunnen ook de complete reactie voor je opstellen waarbij we in het belang van het kind uitgaan van PosiAct. Dit betekent dat de reactie in een de-escalerende constructieve stijl geschreven is.

Enerzijds werken we zo direct samen aan oplossingen, anderzijds ervaar je wat positief communiceren betekent in je situatie.

Overigens betekent positief communiceren niet dat je met alles hoeft mee te bewegen. Wij hebben als uitgangspunt; meebewegen wanneer het kan, standvastig zijn en vooruit bewegen wanneer het moet.

Contact

Fase 2: Enkelzijdige juridische bijstand rondom een concreet familierechtelijk doel

€ 121,– / per uur

Wil je ten behoeve van je kind, jezelf of de situatie een specifiek juridisch doel bereiken? Dan is een rechtszaak soms uiteindelijk toch nodig.

Samen met jou gaan we aan het werk om door positieve en constructieve communicatie de andere ouder te bewegen.

Lukt dit niet, dan brengen deze positieve acties je in een betere uitgangspositie voor een eventuele rechtszaak.

Vanuit onze intensieve kennis van jouw situatie kunnen we vervolgens ondersteunen. Bijvoorbeeld met het opstellen van de volgende juridische concepten:

  • Sommatie (bijvoorbeeld nakoming omgang, ondertekening toestemmingsformulier reizen buitenland etc.).
  • Vaststellingsovereenkomst.
  • Dagvaarding
  • Verzoekschrift (in hoger beroep)
  • Verweerschrift (in hoger beroep)
  • Bijlagen en producties.

Bij een gerechtelijk traject is een advocaat meestal verplicht. De tijd die de advocaat besteedt, wordt afzonderlijk door de advocaat in rekening gebracht. Dit geldt ook voor bijv. griffierechten.

Heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
In principe verricht een advocaat deze diensten. Doe wat je kunt om de tijdsbesteding van de advocaat te beperken. Lees waarom.

Contact

Fase 1: Tweezijdige vechtscheidingshulp

€ 169,40 / per uur (ieder betaalt de helft)

Jullie willen beiden tijdelijk zo min mogelijk met elkaar te maken hebben en zijn het erover eens om alle communicatie over een derde te laten lopen.

We komen samen overeen hoe deze situatie van duidelijkheid en rust zoveel mogelijk concreet in te vullen. Wij gaan vervolgens aan het werk.

Deze methode wordt ook toegepast tijdens ondertoezichtstellingen. Lees ook: Wat is de schottenmethode bij een OTS?

Contact

Combinatie-traject: Uitvoering onafhankelijke periodieke arbitrage

Abonnement + uurtarief

We treden op als arbiter bij belangrijke beslissingen waar jij en je ex-partner samen niet uitkomen. Jullie tekenen beiden voor onze doorslaggevende stem.

We houden 2x per jaar een telefonisch overleg waarin zaken worden afgestemd die van te voren zijn geagendeerd en voorbereid. In principe worden beslissingen ook tijdens deze gesprekken genomen. Bij onze beslissingen staan de rechten van het kind centraal.

  • 2x per jaar conference call met voorbereiding en evaluatie: Prijs per persoon per maand € 30,25. Per uur kan ook.

Moeten er additionele (uitzoek) werkzaamheden worden verricht, dan betalen jullie daarvoor gezamenlijk een uurtarief (de helft waarvan aan ieder afzonderlijk wordt gefactureerd).

  • Additionele gezamenlijk juridische werkzaamheden: Prijs per uur per persoon € 84,70.
Contact