Disclaimer

Als gebruiker van de informatie op deze website ben je zelf verantwoordelijk voor het gebruik. 

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
  • Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  • De informatie is opzettelijk niet compleet en ook beperkt tot onze praktijk die draait rondom vechtscheidingen.
  • Hoewel Fiduon zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Fiduon niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • Fiduon garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
  • Fiduon wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
  • Fiduon behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Heb je vragen over deze website en onze diensten, stuur dan een e-mail naar team@fiduon.nl of bel tijdens kantooruren 085-3013044.