Doel · Je kind laten vaccineren zonder toestemming andere ouder

Voor ouders met gezamenlijk gezag die het niet eens zijn over de deelname van hun kind aan het Rijksvaccinatieprogramma en van wie de relatie is geëindigd.

Wil jij je kind wel laten deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en de andere ouder niet? Dan kun je de rechter verzoeken aan jou de vervangende toestemming te verlenen in plaats van de toestemming van de andere gezagdragende ouder. Je kunt er vanuit gaan dat de andere ouder zich zal gaan verzetten. Wat nu? We gaan het je hierna vertellen.

Ontdek wat je zelf kunt doen en welke stappen je gaat doorlopen als het tot een rechtszaak komt.

Snel aan het werk met een specialist?

E-mail naar team@fiduon.nl.
Bel 085-3013044 ma-vrij.

Lees hier over het intakegesprek ›

Onze diensten

Stappen in de voorfase

 1. Schrijf de andere ouder een zakelijke e-mail en benadruk dat je graag zou willen dat je kind (alsnog) deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma en dat je graag toestemming daarvoor krijgt. Geef aan dat je graag in gesprek gaat over de argumenten tegen vaccinatie en dat je hoopt dat jullie er samen uitkomen. Doe tevens een concreet voorstel voor een gesprek, eventueel met een vertrouweling, aan beide zijden 1.
 2. Je hebt er begrip voor dat de andere ouder even wat tijd nodig heeft om na te denken. Die tijd geef je. En een redelijke termijn hiervoor is 1 week.
 3. Als je na een week nog niets hebt gehoord, stuur je nogmaals een e-mail. Daarin vraag je of de andere ouder al een beslissing heeft voor je en dat je hoopt dat de uitkomst is dat jullie e.e.a. samen gaan regelen.
 4. Heb je na 2 weken niets gehoord – of zoveel eerder als je een afwijzende reactie hebt – dan neem je contact op met ons of direct met een advocaat. Een juridische procedure is dan waarschijnlijk onvermijdelijk.
 5. Eind week 3 stuur je de andere ouder nog een zakelijk e-mail waarin je nogmaals benadrukt hoe belangrijk het voor je kind is dat jullie er samen uitkomen, maar dat je inmiddels juridische bijstand hebt gezocht. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op voor een concept e-mail.
 6. Midden week 4 stuurt de advocaat een laatste ‘sommatie’ tot overleg c.q. medewerking aan vaccinatie. Dit is een laatste kans voor overleg voordat de procedure wordt gestart.
 7. Als de andere ouder openstaat voor overleg dan vindt er een 4-gesprek plaats met advocaten. Als jullie tot afspraken komen, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten en die wordt bekrachtigd door de rechter. Het kan natuurlijk zijn dat de andere ouder alsnog instemt.
 8. Staat de de andere ouder alsnog niet open voor overleg of blijft deze onterecht afwijzend, dan wordt de verzoekschriftprocedure ingeleid door indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat dient in, wij kunnen voorbereidend werk verrichten.
NB: Bij dit type procedure is het niet gebruikelijk dat de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies vraagt.
Fiduon biedt juridische bijstand aan helden.
Aan het werk of vrijblijvende info? Bel 085-3013044 of e-mail team@fiduon.nl o.v.v. je tel.nr.

Lees ook dit

Toch een rechtszaak?

Verzoekschriftprocedure vervangende toestemming vaccinatie Rijksvaccinatieprogramma

 1. Opstellen en indiening verzoekschrift + bijlagen en producties.
 2. Reactie maken op verweerschrift.
 3. Pleitnotitie opstellen.
 4. Zitting, met daarbij een advocaat/
 5. Onderzoek bijzonder curator / Raad voor de Kinderbescherming.
 6. Reactie op adviesrapporten samenstellen.
 7. Zitting, met ruimte voor vraag en antwoord, het voorlezen van een pleitnotitie door een advocaat en een laatste poging voor partijen om er samen uit te komen.
 8. Beslissing (schriftelijk).

De procedure in 2e aanleg bij het gerechtshof verloopt ook grotendeels schriftelijk zoals bij de rechtbank. De stappen zijn grotendeels gelijk.

Ben je het niet eens met de beschikking van de rechtbank dan moet een verzoekschrift in hoger beroep gemaakt worden, ook wel Memorie van Grieven genoemd. Daarin moet duidelijk worden beschreven waarom de beslissing van de rechtbank niet juist is. De andere partij kan daarop reageren met een verweerschrift in hoger beroep, ook wel Memorie van Antwoord genoemd.

Stelt de andere partij hoger beroep in, dan kan je uiteraard reageren op de aangevoerde 'grieven' van de andere partij in jouw memorie van antwoord.

Min of meer standaard is het dat de advocaat nog een pleitnota voorbereidt. Dit is een stuk van maximaal 2 A4 dat integraal op de zitting wordt voorgelezen.

Alvorens te beslissen zullen rechters altijd nog ter zitting proberen of partijen er samen uit kunnen komen.

Heeft het gerechtshof bij de beoordeling een fout gemaakt in de toepassing van de wet? Dan is cassatie bij de Hoge Raad nog mogelijk. Dit echter zien we zeer weinig. Zeer veel zaken die toch bij de Hoge Raad worden aangebracht wordt 'eenvoudig afgedaan' als de aangevoerde punten niet tot cassatie kunnen leiden.

Is een rechtszaak onvermijdelijk?
Lees over diensten & kosten of zoek contact ➦

Laatst bijgewerkt op: