Doel · Met je kind naar het buitenland reizen zonder toestemming andere ouder

Voor ouders met en zonder gezag die het niet eens zijn over de buitenlandse reisbestemming van het kind met de andere ouder en van wie de relatie is geëindigd.

Wil je met je kind naar het buitenland reizen en wilde andere ouder dit niet? Dan kun je de rechter verzoeken aan jou de vervangende toestemming te verlenen in plaats van de toestemming van de andere gezagdragende ouder. Je kunt er vanuit gaan dat de andere ouder zich zal gaan verzetten. Wat nu? We gaan het je hierna vertellen.

Ontdek wat je zelf kunt doen en welke stappen je gaat doorlopen als het tot een rechtszaak komt.

Helaas zien we veel dat toestemming vlak voor de vakantie toch niet wordt gegeven. Zorg er dus voor dat je minimaal 4 weken voor vertrek zekerheid hebt. Mocht de toestemming dan worden afgewezen, dan geeft dit nog wat tijd voor een ‘PosiAct’-poging, om de andere ouder alsnog tot medewerking te bewegen.

Hoewel rechtbanken geen uitspraak vooraf doen of ze een zaak nog op tijd kunnen behandelen, is onze ervaring dat rechtbanken actief op zoek gaan naar een beschikbare rechter voor dit type zaken. Houd hoe dan ook rekening met minimaal 2-3 weken om een kort geding op zitting te krijgen.

We stellen regelmatig vast dat ouders voor het boeken niet hebben overlegd. Dit stelt de andere ouder voor een voldongen feit. Ook is dit soms in strijd met expliciete afspraken in het ouderschapsplan.

In de meeste gevallen echter, is het onthouden van toestemming onredelijk. Dit is eigenlijk alleen anders bij een risico op internationale kinderontvoering, bestemmingen waarvoor een negatief reisadvies geldt of specifieke kindgebonden argumenten (bijv. psychologisch/medisch).

Komt het toch tot een procedure, dan kan de rechter mondeling al uitspraak doen. Als het vonnis een toewijzing betekent, dan wordt deze nagenoeg altijd ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Ook kan er een dwangsom worden bepaald als de andere ouder er blijk van geeft alsnog niet te willen meewerken.

Zit je vlak voor je vakantie en krijg je onverwacht geen toestemming? Verlies dan geen tijd en neem direct contact met ons op. Als daar nog tijd voor is, dan doen we eerst nog een poging om er toch samen met de andere ouder uit te komen. Mocht hiervoor geen tijd meer zijn, of als het minnelijke traject faalt, dan helpen we je uiteraard ook om de zaak via een beschikbare advocaat z.s.m. op zitting te krijgen.

Snel aan het werk met een specialist?

E-mail naar team@fiduon.nl.
Bel 085-3013044 ma-vrij.

Lees hier over het intakegesprek ›

Onze diensten

Stappen in de voorfase

NB: Ga je binnen 6 weken al met vakantie? Neem contact met ons op.

 1. Schrijf de andere ouder een zakelijke e-mail en benadruk dat je graag zou willen dat je kind samen met jou deze reis kan maken en dat je graag toestemming daarvoor krijgt. Geef aan dat je graag in gesprek gaat over de argumenten tegen deze reis en dat je hoopt dat jullie er samen uitkomen. Doe tevens een concreet voorstel voor een gesprek, eventueel met een vertrouweling, aan beide zijden 1.
 2. Je hebt er begrip voor dat de andere ouder even wat tijd nodig heeft om na te denken. Die tijd geef je. En een redelijke termijn hiervoor is 1 week.
 3. Als je na een week nog niets hebt gehoord, stuur je nogmaals een e-mail. Daarin vraag je of de andere ouder al een beslissing heeft voor je en dat je hoopt dat de uitkomst is dat jullie e.e.a. samen gaan regelen.
 4. Heb je na 2 weken niets gehoord – of zoveel eerder als je een afwijzende reactie hebt – dan neem je contact op met ons of direct met een advocaat. Een juridische procedure is dan waarschijnlijk onvermijdelijk.
 5. Eind week 3 stuur je de andere ouder nog een zakelijk e-mail waarin je nogmaals benadrukt hoe belangrijk het voor je kind is dat jullie er samen uitkomen, maar dat je inmiddels juridische bijstand hebt gezocht. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op voor een concept e-mail.
 6. Midden week 4 stuurt de advocaat een laatste ‘sommatie’ tot overleg c.q. medewerking aan de reis. Dit is een laatste kans voor overleg voordat de procedure wordt gestart.
 7. Als de andere ouder openstaat voor overleg dan vindt er een 4-gesprek plaats met advocaten. Als jullie tot afspraken komen, dan wordt er zo nodig een vaststellingsovereenkomst gesloten en die wordt bekrachtigd door de rechter. Het kan natuurlijk zijn dat de andere ouder alsnog instemt.
 8. Staat de de andere ouder alsnog niet open voor overleg of blijft deze onterecht afwijzend, dan wordt (in principe) een dagvaardingsprocedure (kort geding) ingeleid door indiening van een concept dagvaarding bij de rechtbank. De advocaat dient in, wij kunnen voorbereidend werk verrichten.
NB: Bij dit type procedure is het niet gebruikelijk dat de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies vraagt.
Fiduon biedt juridische bijstand aan helden.
Aan het werk of vrijblijvende info? Bel 085-3013044 of e-mail team@fiduon.nl o.v.v. je tel.nr.

Lees ook dit

Toch een rechtszaak?

Dagvaardingsprocedure vervangende toestemming reizen buitenland

 1. Opstellen van een concept dagvaarding + bijlagen en producties.
 2. Betekening van de dagvaarding door een deurwaarder.
 3. Reactie maken op Conclusie van Antwoord (verweerschrift), in de vorm van een Conclusie van Repliek.
 4. Pleitnotitie opstellen.
 5. Zitting, met daarbij een advocaat.
 6. Beslissing/vonnis (schriftelijk/mondeling).
 7. Betekening van het vonnis bij de gedaagde door de gerechtsdeurwaarder.

Na de eerste reactie door de gedaagde partij wordt de zaak in een een zogenaamde rolzitting besproken. Hierbij zijn partijen nient aanwezig. Naast enkele formaliteiten wordt ook bepaald wanneer de zaak op zitting komt.

De procedure in 2e aanleg bij het gerechtshof verloopt ook grotendeels schriftelijk zoals bij de rechtbank. De stappen zijn grotendeels gelijk.

Ben je het niet eens met de beschikking van de rechtbank dan moet een zogenaamde appèldagvaarding in hoger beroep gemaakt worden. Deze wordt door een gerechtsdeurwaarder aan de wederpartij betekend. Daarin moet globaal worden beschreven waarom de beslissing van de rechtbank niet juist is. Vervolgens volgt er nog een schriftelijke ronde. Daarvoor moet een Memorie van Grieven worden opgesteld. De andere partij kan daarop reageren met een verweer (en eventueel tegenvorderingen).

Stelt de andere partij hoger beroep in, dan kan je uiteraard reageren op de aangevoerde punten van de andere partij in zijn/haar Memorie van Antwoord.

Min of meer standaard is het dat de advocaat nog een pleitnota voorbereidt. Dit is een stuk van maximaal 2 A4 dat integraal op de zitting wordt voorgelezen.

Alvorens te beslissen zullen rechters altijd nog ter zitting proberen of partijen er samen uit kunnen komen.

Heeft het gerechtshof bij de beoordeling een fout gemaakt in de toepassing van de wet? Dan is cassatie bij de Hoge Raad nog mogelijk. Dit echter zien we zeer weinig. Zeer veel zaken die toch bij de Hoge Raad worden aangebracht wordt 'eenvoudig afgedaan' als de aangevoerde punten niet tot cassatie kunnen leiden.

Is een rechtszaak onvermijdelijk?
Lees over diensten & kosten of zoek contact ➦

Laatst bijgewerkt op: