Doel · Omgang met je kind hervatten

Voor ouders van wie de relatie is geëindigd en die onverwacht van de andere ouder geen contact meer mogen hebben met hun kind.

Je hebt al een zorg- of omgangsregeling en plotseling wordt die niet meer nagekomen. Wellicht is er iets gebeurd tussen jou en de andere ouder, wellicht niets. Je kind krijgt echter geen toestemming meer om naar je toe te komen en dit lijkt niet een eenmalige gebeurtenis. Wat nu? We gaan het je hierna vertellen.

Niet-nakomingen zijn emotioneel ingrijpend. Wat je ook doet, blijf rustig. Ga niet naar de woning van de niet-nakomende ouder om je kind op te eisen. Communiceer ‘neutraal en duidelijk’ over deze gebeurtenis. Gebruik hiervoor liefst schriftelijke communicatiemethoden zoals e-mail en SMS.

Ontdek wat je zelf kunt doen en welke stappen je gaat doorlopen als het tot een rechtszaak komt.

Landelijk Bureau Handhaving Omgang
Omdat snel handelen o.i. in het belang van het kind is, ontwikkelt Fiduon het Landelijk Bureau Handhaving Omgang. Eén meldplaats en juridisch startpunt voor ouders en verzorgers die geconfronteerd worden met een plotselinge niet-nakoming van de omgang. Een zaak aanmelden? Stuur een e-mail naar team@fiduon.nl.
Lees ook de Special: Aangifte bij niet-nakoming.

Snel aan het werk met een specialist?

E-mail naar team@fiduon.nl.
Bel 085-3013044 ma-vrij.

Lees hier over het intakegesprek ›

Onze diensten

Stappen in de voorfase

 1. Schrijf de niet-nakomende ouder een vriendelijk en begripvolle e-mail en vertel dat het niet de bedoeling is dat deze een vastgestelde regeling eenzijdig niet-nakomt. Het is van belang voor de veilige ontwikkeling van jullie kind dat de regeling stabiel is en dat jullie kind toestemming ervaart van beide ouders om naar de andere ouder te gaan. Heb je wel aanleiding gegeven tot de niet-nakoming? Toon inzicht. Neem eigenaarschap.
 2. Je hebt er begrip voor dat de andere ouder even wat tijd nodig heeft om na te denken. Die tijd geef je. En een redelijke termijn hiervoor is 1 week.
 3. Als je na een week nog niets hebt gehoord, stuur je de ouder nogmaals een e-mail. Daarin vraag je of deze al een beslissing heeft en dat je graag ook de argumenten hoort. Je maakt graag een afspraak met de andere ouder om zaken te overleggen. Dit overleg wordt het beste gedaan in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, voor beiden één.
 4. Heb je na 2 weken niets gehoord – of zoveel eerder duidelijk wordt dat het niet aannemelijk is dat de omgang weer normaal wordt nagekomen – dan neem je contact op met ons of direct met een advocaat. Een juridische procedure is dan waarschijnlijk onvermijdelijk.
 5. Begin week 3 stuur je de ouder nog een vriendelijke e-mail waarin je nogmaals vriendelijk benadrukt hoe belangrijk omgang is voor sociaal emotionele ontwikkeling van jullie kind en de band die ze met jou heeft/opbouwt en dat je inmiddels juridische bijstand hebt gezocht. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op voor een concept e-mail.
 6. Midden week 3 stuurt de advocaat een laatste ‘sommatie’ tot hervatting van de omgang. Dit is een laatste kans voor overleg voordat de procedure wordt gestart.
 7. Als de moeder openstaat voor overleg dan vindt er een 4-gesprek plaats met advocaten. Als jullie tot afspraken komen, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten en die wordt bekrachtigd door de rechter.
 8. Staat de moeder alsnog niet open voor omgang, dan wordt eind week 3 een dagvaardingsprocedure ingeleid door indiening van een concept dagvaarding bij de rechtbank. De advocaat dient in, wij kunnen voorbereidend werk verrichten.
NB: Bij dit type procedure is het gebruikelijk dat de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies vraagt.
Fiduon biedt juridische bijstand aan helden.
Aan het werk of vrijblijvende info? Bel 085-3013044 of e-mail team@fiduon.nl o.v.v. je tel.nr.

Lees ook dit

Toch een rechtszaak?

Dagvaardingsprocedure hervatting omgang (niet voor ouderverstoting)

 1. Opstellen van een concept dagvaarding + bijlagen en producties.
 2. Betekening van de dagvaarding door een deurwaarder.
 3. Reactie maken op Conclusie van Antwoord (verweerschrift), in de vorm van een Conclusie van Repliek.
 4. Pleitnotitie opstellen.
 5. Zitting, met daarbij een advocaat.
 6. Beslissing/vonnis (schriftelijk/mondeling).
 7. Betekening van het vonnis bij de gedaagde door de gerechtsdeurwaarder.

Na de eerste reactie door de gedaagde partij wordt de zaak in een een zogenaamde rolzitting besproken. Hierbij zijn partijen nient aanwezig. Naast enkele formaliteiten wordt ook bepaald wanneer de zaak op zitting komt.

De procedure in 2e aanleg bij het gerechtshof verloopt ook grotendeels schriftelijk zoals bij de rechtbank. De stappen zijn grotendeels gelijk.

Ben je het niet eens met de beschikking van de rechtbank dan moet een zogenaamde appèldagvaarding in hoger beroep gemaakt worden. Deze wordt door een gerechtsdeurwaarder aan de wederpartij betekend. Daarin moet globaal worden beschreven waarom de beslissing van de rechtbank niet juist is. Vervolgens volgt er nog een schriftelijke ronde. Daarvoor moet een Memorie van Grieven worden opgesteld. De andere partij kan daarop reageren met een verweer (en eventueel tegenvorderingen).

Stelt de andere partij hoger beroep in, dan kan je uiteraard reageren op de aangevoerde punten van de andere partij in zijn/haar Memorie van Antwoord.

Min of meer standaard is het dat de advocaat nog een pleitnota voorbereidt. Dit is een stuk van maximaal 2 A4 dat integraal op de zitting wordt voorgelezen.

Alvorens te beslissen zullen rechters altijd nog ter zitting proberen of partijen er samen uit kunnen komen.

Heeft het gerechtshof bij de beoordeling een fout gemaakt in de toepassing van de wet? Dan is cassatie bij de Hoge Raad nog mogelijk. Dit echter zien we zeer weinig. Zeer veel zaken die toch bij de Hoge Raad worden aangebracht wordt 'eenvoudig afgedaan' als de aangevoerde punten niet tot cassatie kunnen leiden.

Is een rechtszaak onvermijdelijk?
Lees over diensten & kosten of zoek contact ➦

Laatst bijgewerkt op: