Doel · Omgang met je kind wijzigen

Voor ouders van wie de relatie is geëindigd en die de onderlinge zorgverdeling voor het kind willen wijzigen

Jullie zijn uit elkaar. Er is al een tijd een (goed lopende) zorgverdeling. Toch zou je deze willen veranderen. Bijvoorbeeld omdat je kind dit aangeeft, er wijzigingen zijn in je eigen leven of omdat je bijvoorbeeld uitbreiding voor je kind zou willen. Met medewerking was dit natuurlijk veel eenvoudiger geweest. Wat nu? We gaan het je hierna vertellen.

Ontdek wat je zelf kunt doen en welke stappen je gaat doorlopen als het tot een rechtszaak komt.

Snel aan het werk met een specialist?

E-mail naar team@fiduon.nl.
Bel 085-3013044 ma-vrij.

Lees hier over het intakegesprek ›

Onze diensten

Stappen in de voorfase

 1. Schrijf de andere ouder een vriendelijk en begripvolle e-mail en vertel waarom je een wijziging wilt brengen in de zorgverdeling. Het is hierbij van belang om zaken echt vanuit het kind te blijven bekijken. Hoeveel begrip mag je hebben van de ander voor ‘eigen wensen’ die bijvoorbeeld impact gaan hebben in de contactfrequentie tussen je kind en de ander? De kans op instemming aan de andere zijde wordt vergroot als je bij je verzoek tot wijziging een constructief voorstel voegt. Een voorstel dat je als een uitruil zou kunnen zien. Zomaar tijd tussen het kind en de andere ouder willen inperken, gaat zeer waarschijnlijk slecht landen.
 2. Je hebt er begrip voor dat de ander wat tijd nodig heeft om na te denken. Die tijd geef je. Een redelijke termijn hiervoor is 2 weken.
 3. Als je na een week nog niets hebt gehoord, stuur je nogmaals een e-mail. Daarin vraag je of de ander al een beslissing heeft voor je en dat je hoopt dat deze wil toestemmen en dat je graag een afspraak maakt om zaken op schrift te zetten.
 4. Heb je na 2 weken niets gehoord, dan neem je contact op met ons of direct met een advocaat. Een juridische procedure is dan waarschijnlijk onvermijdelijk.
 5. Eind week 3 stuur je de andere ouder nog een vriendelijke e-mail waarin je nogmaals vriendelijk benadrukt hoe fijn je het zou vinden als de wijziging zou kunnen worden doorgevoerd, maar dat je wel inmiddels juridische bijstand hebt ingeschakeld. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op voor een concept e-mail.
 6. Eind week 4 stuurt de advocaat een concept van een herziene zorg/omgangsregeling met daarbij mogelijk een verzoek tot overleg. Dit stuk kan door ons worden voorbereid, met daarin opnieuw een termijn van 1 week. Daarin staat ook al dat bij geen reactie een juridische procedure zal worden gestart.
 7. Als de andere ouder openstaat voor overleg dan vindt er een 4-gesprek plaats met advocaten. Als jullie tot afspraken komen, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten en die wordt bekrachtigd door de rechter.
 8. Staat de andere ouder alsnog niet open voor wijziging van de omgang, dan wordt de verzoekschriftprocedure ingeleid door indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat dient in, wij kunnen voorbereidend werk verrichten.
NB: Bij dit type procedure is het gebruikelijk dat de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies vraagt.
Fiduon biedt juridische bijstand aan helden.
Aan het werk of vrijblijvende info? Bel 085-3013044 of e-mail team@fiduon.nl o.v.v. je tel.nr.

Lees ook dit

Toch een rechtszaak?

Verzoekschriftprocedure wijziging omgang

 1. Opstellen en indiening verzoekschrift + bijlagen en producties.
 2. Reactie maken op verweerschrift.
 3. Pleitnotitie opstellen.
 4. Zitting, met daarbij een advocaat/
 5. Onderzoek bijzonder curator / Raad voor de Kinderbescherming.
 6. Reactie op adviesrapporten samenstellen.
 7. Zitting, met ruimte voor vraag en antwoord, het voorlezen van een pleitnotitie door een advocaat en een laatste poging voor partijen om er samen uit te komen.
 8. Beslissing (schriftelijk).

De procedure in 2e aanleg bij het gerechtshof verloopt ook grotendeels schriftelijk zoals bij de rechtbank. De stappen zijn grotendeels gelijk.

Ben je het niet eens met de beschikking van de rechtbank dan moet een verzoekschrift in hoger beroep gemaakt worden, ook wel Memorie van Grieven genoemd. Daarin moet duidelijk worden beschreven waarom de beslissing van de rechtbank niet juist is. De andere partij kan daarop reageren met een verweerschrift in hoger beroep, ook wel Memorie van Antwoord genoemd.

Stelt de andere partij hoger beroep in, dan kan je uiteraard reageren op de aangevoerde 'grieven' van de andere partij in jouw memorie van antwoord.

Min of meer standaard is het dat de advocaat nog een pleitnota voorbereidt. Dit is een stuk van maximaal 2 A4 dat integraal op de zitting wordt voorgelezen.

Alvorens te beslissen zullen rechters altijd nog ter zitting proberen of partijen er samen uit kunnen komen.

Heeft het gerechtshof bij de beoordeling een fout gemaakt in de toepassing van de wet? Dan is cassatie bij de Hoge Raad nog mogelijk. Dit echter zien we zeer weinig. Zeer veel zaken die toch bij de Hoge Raad worden aangebracht wordt 'eenvoudig afgedaan' als de aangevoerde punten niet tot cassatie kunnen leiden.

Is een rechtszaak onvermijdelijk?
Lees over diensten & kosten of zoek contact ➦

Laatst bijgewerkt op: