Bijgewerkt: 22 december 2023 | Leestijd: 2 minuten
Als je ex het concept ouderschapsplan niet wil ondertekenen, dan is het als eerste van belang om rustig te blijven. Het is een situatie die regelmatig voorkomt.

Hoewel een ouderschapsplan volgens artikel 815 lid 2 RV bij de ontbinding van een wettelijke verbintenis verplicht is, biedt de wet ook een oplossing als deze niet kan worden overlegd bij de stukken. Artikel 815 lid 6 RV stelt namelijk dat, als voldoende aannemelijk is dat het ouderschapsplan redelijkerwijs niet kan worden overlegd, ook op een andere wijze daarin kan worden voorzien. Dit ter beoordeling aan de rechter.

Daarmee betekent het dus niet dat een niet-getekend ouderschapsplan ertoe leidt dat het scheidingsproces niet kan doorgaan. Belangrijk is dat wordt gemotiveerd waarom (en waarop) het niet is gelukt om overeenstemming te bereiken. Zie voor een voorbeeld deze uitspraak en deze uitspraak van Rechtbank Noord-Holland, deze uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant en deze uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

In die situaties is het gebruikelijk dat het echtscheidingsverzoek wordt uitgebreid met de zaken die tussen partijen in geschil zijn. De rechter neemt in principe de kernzaken dan meer gedetailleerd in de beschikking op. In de praktijk betekent dit meestal een gedetailleerde zorgverdeling, een vakantieregeling, kinderalimentatie en een informatieregeling (nb: Dit zijn ook de minimumeisen die de wet in artikel 815 lid 3 RV stelt aan een ouderschapsplan).

Overigens kan de rechter ook de verdere voortgang van het proces afhankelijk stellen van dat ouders opnieuw een poging doen om tot een ouderschapsplan te komen. Dit – wederom – ter beoordeling aan de rechter.

Meer vraag en antwoord

Meer kennisbank

Contact ons voor hulp

We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel juridisch als persoonlijk. Vijf dagen per week helpen we ouders zoals jij. Is procederen onvermijdelijk? Ontdek onze kostenbesparende 'litigation support'. Lees over:

Tijdens kantooruren bel 085‑3013044 of stuur een e-mail naar team@fiduon.nl. Een eerste kennismaking is kosteloos. Lees enkele klantervaringen. We zijn landelijk actief.