Bijgewerkt: 12 februari 2021 | Leestijd: 2 minuten
Op 4-2-2021 werd het Advies van het Expertteam Ouderverstoting gepubliceerd. We hebben een becommentarieerde versie gemaakt. Heb je een inhoudelijke mening over het advies of over onze comments, praat dan mee onderaan deze pagina.

Onze becommentarieerde versie is in 2 formaten te downloaden:

We hebben kleuren gebruikt:

 • Groen: Standpunt/feit waarmee we het (van harte) eens zijn en dat o.i. extra aandacht mag krijgen.
 • Paars: Algemene opmerking.
 • Oranje: Aandachtspunt waarmee de organisatie die de uitvoering ter hand gaat nemen iets zou moeten doen.
 • Rood: Onjuist/onvolledig denkbeeld/standpunt/conclusie van het Expertteam Ouderverstoting, behoeft aanpassing.

Als een stuk tekst geen commentaar heeft, dan betekent dit niet dat we instemmen of er geen mening over hebben. Mogelijk evolueert ons commentaar; evt naar aanleiding van input die we ontvangen.

Plus- en minpunten van het advies

Pluspunten

 • Geeft inzicht in het (niet) functioneren van de huidige praktijk rondom ouderverstoting.
 • Zet in op feitenvinding om het ouderlijk gedrag en de inter-ouderdynamiek in kaart te brengen.
 • Benoemt de achterstandspositie van vaders (red: en niet-hoofdverblijfouders) in het huidige systeem.
 • Een mooie bloemlezing van enkele oplossingen in een internationale context, met name de Deense oplossing voor 1:253a BW zaken valt positief op.
 • Zet in op vroege-fase interventie. Stelt een sanctie-escallatieladder voor; tot en met gijzeling of behandeling.
 • Voorstel om rol advocaten te verminderen.
 • Politie in burger ter plaatse, in plaats van geüniformeerd, en op momenten dat het kind niet aanwezig is.

Minpunten

 • De rechten van kinderen en ouder zijn het uitgangspunt, niet de plichten van ouders. Ze zijn ten onrechte onzichtbaar in het rapport.
 • Het advies bevat een een behoorlijk aantal onvolledige/onjuiste denkbeelden w.o. over de toepasselijkheid van 279Sr in situaties waarin de binnen-ouder eenhoofdig gezag heeft.
 • Het advies erkent onvoldoende dat bij ouderverstoting het kind inmiddels een quasi-intrinsieke keuze heeft gemaakt en dat is vooral bij puberende kinderen essentieel.
 • Daar waar de huidige praktijk een financieel feest is voor advocaten EN hulpverleners, lijkt dit advies vooral een feest voor psychosociale (gemeentelijke) hulpverlening (te blijven). Het is dus nog steeds feest. Het is van groot belang dat er gestuurd gaat worden op resultaten en niet op eindeloze (gemeentelijke) hulpverlening.
 • Er wordt geen handreiking gedaan hoe de huidige hulpverleningsstructuren en -professionals kunnen worden geretooled. Er moeten nieuwe professionals worden opgeleid. Dit alles kost veel tijd, terwijl o.i. bijvoorbeeld gezinsvoogden hierin een spilfunctie zouden kunnen vervullen.
 • Er is geen ‘tijdelijke maatregel’ die ervoor zorgt dat de mensen die nu in het proces zitten niet alsnog worden verstoten. Er is ook geen programma dat de urgentiepunten snel in de jeugdzorgketen en rechtspraak laat doordringen. Draaideur-casussen die nu in het proces zitten worden onvoldoende/niet belicht.
 • Er is geen visie neergelegd voor de situatie waarin de kinderen inmiddels meerderjarig zijn of die gedurende het proces deze grens passeren. O.i. zouden de ouderschapsnormen moeten gelden ongeacht meerderjarigheid. De inspanningsplichten zouden bovendien niet meer gekoppeld moeten zijn aan ‘ouderlijk gezag’, maar moeten wortelen in ‘het recht op familieleven’.

Lees ook onze praktijkvisie voor een effectiever familierecht.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in situaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Persoonlijk en juridisch. Uitsluitend voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak | Diensten en kosten | Kennisbank | Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief