Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Leestijd: 2 minuten
Als ouders na scheiding de ex-partner problematiek niet achter zich laten en daarmee in conflict blijven, is dit een vorm van (voortdurende) kindermishandeling.

Dit is standpunt van o.m.:

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze uitspraak die ex-partnergeweld duidt als in strijd met 1:247 lid 2 BW.
  • de Raad voor de Kinderbescherming in deze uitspraak van Gerechtshof Den Bosch die de strijd tussen de ouders als zodanig duidt;
  • Gerechtshof Den Bosch in deze uitspraak die de strijd tussen de ouders als zodanig duidt;
  • Rechtbank Midden-Nederland in deze uitspraak die een situatie waarin een ouder de kinderen geen ruimte geeft om vrij en onbekommerd contact met de andere ouder te hebben duidt als een vorm van voortdurende kindermishandeling;
  • Rechtbank Midden-Nederland (na advies van o.m. de RvdK) in deze uitspraak die de ex-partner strijd duidt als emotionele verwaarlozing en daarmee een vorm van kindermishandeling;
  • Rechtbank Midden-Nederland in deze uitspraak die de situatie waarin een ouder niet bereid of in staat is om het contact tussen het kind en de andere ouder te stimuleren (met ouderverstoting door het kind als gevolg) duidt als een vorm van voortdurende psychische kindermishandeling;
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze uitspraak die de voortdurende strijd tussen ouders en hun negatieve houding over en weer als een vorm van kindermishandeling duidt;
  • Gerechtshof Den Haag in deze uitspraak die een vechtscheiding en een zeer ernstig loyaliteitsconflict waarin het kind zich bevindt duidt als kindermishandeling;
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden na advies door professional in deze uitspraak; ex-partnerstrijd is kindermishandeling.

Het is conclusie die we van harte ondersteunen en je zou kunnen stellen dat het ‘vaste rechtspraak’ is.

Ouders moeten volgens art. 1:247 lid 2 BW eigenaarschap nemen voor het faciliteren en waarborgen van ‘een gezonde en evenwichtige ontwikkeling’ van het kind. Dit omvat o.a.: einde aan het (passieve) strijdgedrag, zoveel mogelijk co-operatief ouderschap en eigenaarschap voor rust op inter-ouderniveau. Daarnaast behoren ze volgens art. 1:247 lid 3 BW het contact met de andere ouder actief te bevorderen. Lees ook onze V&A: Wat zijn ouderschapsnormen? en onze V&A: Hoe herken ik niet-welwillend gedrag?

Het behoort tot de ouderlijke verantwoordelijkheid te blijven zoeken naar mogelijkheden om de invulling van de gezamenlijke ouderlijke taken te optimaliseren, aldus Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze uitspraak. Het is ook waar onze aanpak zich op richt.

Over ons

Ongewild in een (juridisch) conflict met je ex over je kind? We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. 5 dagen per week helpen we ouders zoals jij. We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen, en voor elke fase. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen. We zijn landelijk actief.