Bijgewerkt: 6 juni 2021 | Leestijd: 2 minuten
Als je je ernstig en gefundeerd zorgen maakt over de veiligheid van je kind bij de andere ouder, dan is het in principe mogelijk om een vastgestelde omgang niet na te komen, ook zonder rechterlijke beschikking. Het is echter van groot belang dat je er alles aan doet en hebt gedaan om dit te voorkomen en dat de niet-nakoming echt de enige optie is. Ook is het belangrijk dat je je redelijkerwijs blijft inzetten voor een herstel van de omgang.

Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Dit betekent dus dat je met het niet-nakomen niet alleen het recht van de andere ouder schendt, maar vooral ook het recht van je kind op deze omgang. Als je de omgang niet-nakomt, dan moet je daarvoor dus redenen hebben die zo zwaarwegend en urgent zijn dat deze redelijkerwijs belangrijker zijn dan dit recht op omgang, zoals bijvoorbeeld in deze uitspraak van Rechtbank Amsterdam.

De wet geeft in artikel 1:377a lid 3 BW een aantal ontzeggingsgronden voor omgang waar een rechter zijn beslissing op kan baseren. Het is logisch om daarbij aan te sluiten.

Artikel 1:377a lid 3 BW:
De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
De gedragingen die tot een succesvolle ontzegging van de omgang leiden zijn velerlei, doch je kunt bijvoorbeeld denken aan meer dan recreatief middelenmisbruik, dat iemand zich keer op keer niet aan een vastgestelde omgang houdt of het kind (heeft) misbruikt. Ook ernstige bezwaren (niet het gevolg van oudervervreemding) van een kind van 12 jaar of ouder kunnen een grond vormen.

Houd er rekening mee dat de andere ouder zeer waarschijnlijk een kort geding start om de omgang te herstellen. Zijn je gronden niet voldoende, worden ze door de andere ouder weerlegd en kan je deze vervolgens ook niet bewijzen (aldus Rechtbank Rotterdam in deze uitspraak), dan kan dit ertoe leiden dat je een dwangmiddel zoals een dwangsom opgelegd krijgt. Mogelijk word je ook veroordeeld in de proceskosten die de andere ouder moet maken voor rechtsbijstand. Ook zien we regelmatig dat dit type situaties versneld tot een ondertoezichtstelling leiden.

Wil je meer inzicht in je strafrechtelijke risico’s, lees onze Special: Aangifte bij niet-nakoming omgang.

Schakel eventueel ook Veilig Thuis in voorafgaande aan de niet-nakoming. Het is daarnaast belangrijk om een goede inleidende communicatiestrategie te hanteren.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in situaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen; in elke fase. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Persoonlijk en juridisch. Uitsluitend voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak | Diensten en kosten | Kennisbank | Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief en in elke fase.