Bijgewerkt: 13 september 2022 | Leestijd: 2 minuten
Als je je ernstig en gefundeerd zorgen maakt over de veiligheid van je kind bij de andere ouder, dan is het in principe mogelijk om een vastgestelde omgang niet na te komen, ook zonder tussenkomst van een rechter. Het is echter van groot belang dat je er alles aan doet en hebt gedaan om dit te voorkomen, en dat je kunt aantonen dat het niet-nakomen van de omgang echt de enige optie is. Ook is het belangrijk dat je je redelijkerwijs blijft inzetten voor een herstel van de omgang.

Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Dit betekent dus dat je met het niet-nakomen niet alleen het recht van de andere ouder schendt, maar vooral ook het recht van je kind op deze omgang. Als je de omgang niet-nakomt, dan moet je daarvoor dus redenen hebben die zo zwaarwegend en urgent zijn dat deze redelijkerwijs belangrijker zijn dan dit recht op omgang, zoals bijvoorbeeld in deze uitspraak van Rechtbank Amsterdam.

De wet geeft in artikel 1:377a lid 3 BW een aantal ontzeggingsgronden voor omgang waar een rechter zijn beslissing op kan baseren. Het is logisch om daarbij aan te sluiten.

Artikel 1:377a lid 3 BW:
De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
De gedragingen die tot een succesvolle ontzegging van de omgang leiden zijn velerlei, doch je kunt bijvoorbeeld denken aan meer dan recreatief middelenmisbruik, dat iemand zich keer op keer niet aan een vastgestelde omgang houdt, het kind (heeft) misbruikt of het kind in een levensbedreigende situatie heeft gebracht. Ook ernstige bezwaren (niet het gevolg van oudervervreemding) van een kind van 12 jaar of ouder kunnen een grond vormen.

Houd er rekening mee dat de andere ouder zeer waarschijnlijk een kort geding start om de omgang te herstellen. Zijn je gronden niet voldoende, worden ze door de andere ouder weerlegd en kan je deze vervolgens ook niet bewijzen (aldus Rechtbank Rotterdam in deze en deze uitspraak), dan kan dit ertoe leiden dat je een dwangmiddel zoals een dwangsom opgelegd krijgt. Mogelijk word je ook veroordeeld in de proceskosten die de andere ouder moet maken voor rechtsbijstand. Ook zien we regelmatig dat dit type situaties versneld tot een ondertoezichtstelling leiden.

Wil je meer inzicht in je strafrechtelijke risico’s, lees onze Special: Aangifte bij niet-nakoming omgang.

Schakel eventueel ook Veilig Thuis in voorafgaande aan de niet-nakoming. Passende inleidende communicatie kan bijdragen aan je geloofwaardigheid, mocht deze stap nodig zijn.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Contact ons voor hulp

We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel juridisch als persoonlijk. Vijf dagen per week helpen we ouders zoals jij. Is procederen onvermijdelijk? Ontdek onze kostenbesparende 'litigation support'. Lees over:

Tijdens kantooruren bel 085‑3013044 of stuur een e-mail naar team@fiduon.nl. Een eerste kennismaking is kosteloos. Lees enkele klantervaringen. We zijn landelijk actief.