Bijgewerkt: 30 januari 2021 | Leestijd: < 1 minuut
Ons persoonlijke en juridische hulpaanbod levert waarde in iedere fase van een (v)echtscheiding. We helpen je om om te gaan met (voortdurend) strijdgedrag van je niet-welwillende ex-partner en met de verschillende stappen die je doorloopt met hulpverlening en/of jeugdbescherming en/of de rechter.

Schakel ons bijvoorbeeld in:

  • Om vanuit jouw zijde (weer) constructief en depolariserend te communiceren met je ex-partner gedurende of na de eerste scheidingsfase.
  • Afgewogen reacties te geven op niet-welwillend gedrag van je ex-partner.
  • Om een mediation of een sessie van ouderschapsbemiddeling voor te bereiden.
  • Om in het belang van je kind(eren) constructief om te gaan met een ‘Verzoek tot Onderzoek’.
  • Wanneer hulpverlening betrokken is, bijvoorbeeld in de vorm van Veilig Thuis, een Sociaal Team, de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling tijdens een ondertoezichtstelling en er van jou resutlaten worden verwacht.
  • Voorafgaande aan een eventuele rechtszaak.
  • Wanneer een Bijzondere Curator bepaalde acties van je verwacht.
  • Tijdens een juridische procedure, nog voor de zitting.
  • Na de beslissing van de rechter in aanloop naar een hoger beroep.
  • Wanneer procederen (even) geen optie is of te kostbaar voor je is.

Twijfel je of onze hulp past bij jouw situatie? Contact ons vrijblijvend voor een kennismaking.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »