Welwillendheid en eigenaarschap zijn twee fundamenten van onze vechtscheidingshulp. Door je als ouder zo te gedragen, help je je kind en je juridische doel verder.

Enerzijds is welwillendheid direct in het belang van betrokken kinderen. Ouderstrijd leidt namelijk tot loyaliteitsconflict wat – als dit serieuze vormen aanneemt – een ernstige sociaal/emotionele ontwikkelingsbedreiging voor het kind vormt. Het loyaliteitsconflict druist rechtstreeks in tegen een universeel recht van het kind, nl. het recht op psychologische veiligheid.

Anderzijds is welwillendheid ook van belang om juridisch je doelen te behalen. Niet-welwillend gedrag en steeds opnieuw in de strijd aangaan leidt uiteindelijk mogelijk tot een ontneming van het ouderlijk gezag of inperking van de omgang. Dat dit soort consequenties strijdende ouders ook toevallen, is bijvoorbeeld te lezen in deze en deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deze uitspraak van Gerechtshof Den Bosch.

Werk met ons aantoonbaar aan welwillendheid en eigenaarschap, en vind de positieve weg vooruit.

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »
Bijgewerkt: 12 januari 2020