Bijgewerkt: 5 april 2021 | Leestijd: 1 minuut
Bij de meeste rechterlijke beslissingen in het familierecht wordt er door de rechter een belangenafweging gemaakt, waarbij het belang van het kind een ‘overweging van eerste orde’ is. Dit betekent dat de feiten, en in het bijzonder de daadwerkelijke gedragingen en gebeurtenissen van belang zijn. Dit is waar we ons voornamelijk op richten.

We halen onze klanten direct uit de strijd door effectieve depolariserende communicatie en helpen te focussen op het belang van het kind. De communicatie-interventie draagt ook bij aan het krijgen van een rechterlijke beslissing die in lijn is met het doel dat wordt nagestreefd.

We helpen heel concreet. Veel van onze klanten spiegelen hun eigen conceptreacties bij ons. Ze vinden steun op de momenten dat het ertoe doet. We helpen hen positief te groeien in hun communicatie en houding in de situatie. Anderen vinden het prettig als we alvast een conceptreactie of voorstel schrijven, zodat ze dat niet belast en ze minder in het conflict gezogen worden. We (her)kennen de gebruikelijk gedragspatronen en juridische strategieën van niet-welwillende ouders. We helpen cliënten om daarop te anticiperen. Dit geeft rust en ruimte voor andere zaken.

In principe werken we toe naar duidelijke schriftelijke afspraken met de andere ouder, waarbij het belang van het kind centraal staat. Worden redelijke voorstellen daartoe echter genegeerd of leiden ze bijvoorbeeld steeds opnieuw tot onredelijke eisen van de andere zijde, dan helpen we ook om het geschilpunt desgewenst tot een rechterlijke beslissing te brengen.

Vanuit onze gedetailleerde kennis van de situatie en (procederen in) het familierecht zijn we in een goede positie om een advocaat – die in de meeste zaken verplicht is – te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een concept verzoekschrift of het maken van onderbouwende stukken. Al deze diensten leveren we exclusief aan onze klant. Hoe ver we daarin gaan is aan jou (en aan de advocaat die je kiest). We hebben geen direct contact met je advocaat, tenzij jij dit wilt (en ook de advocaat daarvoor openstaat).

De advocaat als ‘meester van het proces’ (dominus litis) beslist zelfstandig om bepaalde voorbereidde stukken wel of niet over te nemen. We hebben echter een zeer goede ‘score’, wat betekent dat we weinig tot geen verzoeken voor aanpassing terugkrijgen. Onze bijstand maakt inzet van een familierecht-advocaat daarmee heel effectief qua tijdsbesteding en kosten.

We begrijpen dat je als welwillende ouder liever niet procedeert en dat je het belang van je kind voorop stelt. Al ons werk reflecteert dat. We helpen je om ook bij de rechter over te komen als de welwillende ouder, die in het belang van het kind eigenaarschap neemt om uit de strijd te komen en te blijven.

Dit alles doen we vanuit onze gespecialiseerde kennis van vechtscheidingsdynamiek, (jeugd)hulpverleningsprocessen en (procederen in) het familierecht.

Ben je advocaat? Lees dit.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »