Bijgewerkt: 30 januari 2021 | Leestijd: 2 minuten
Bij de meeste rechterlijke beslissingen in het familierecht wordt er door de rechter een belangenafweging gemaakt, waarbij het belang van het kind een ‘overweging van eerste orde’ is. Dit betekent dat de feiten, en in het bijzonder de daadwerkelijke gedragingen en gebeurtenissen van belang zijn. Dit is waar we ons voornamelijk op richten.

We halen onze klanten direct uit de strijd door effectieve depolariserende communicatie en helpen te focussen op het belang van het kind. De communicatie-interventie draagt ook bij aan het krijgen van een rechterlijke beslissing die in lijn is met het doel dat wordt nagestreefd.

We helpen heel concreet. Veel van onze klanten vinden het bijvoorbeeld prettig als we alvast een conceptreactie of voorstel schrijven, zodat ze dat niet belast en ze minder in het conflict gezogen worden. We herkennen de gebruikelijk gedragspatronen van niet-welwillende ouders. Dit help om daarop te anticiperen.

In principe werken we toe naar het maken van duidelijke schriftelijke afspraken met de andere ouder, waarbij het belang van het kind centraal staat. Worden redelijke voorstellen echter genegeerd of leiden ze bijvoorbeeld steeds opnieuw tot onredelijke eisen van de andere zijde, dan helpen we ook om zaken desgewenst tot een rechterlijke beslissing te brengen.

Vanuit onze gedetailleerde kennis van de situatie en (procederen in het) familierecht zijn we in een goede positie om een advocaat – die de zaak zo nodig op zitting brengt – te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een concept verzoekschrift of het maken van ‘producties’. Al deze diensten leveren we exclusief aan onze klant. Hoe ver we daarin gaan is aan jou (en aan de advocaat die je kiest). We hebben in principe geen direct contact met de advocaat, tenzij wij naar een advocaat in ons netwerk hebben verwezen.

De advocaat als ‘meester van het proces’ (dominus litis) beslist zelfstandig om bepaalde voorbereide stukken wel of niet over te nemen. We hebben echter een zeer goede ‘score’, wat betekent dat we weinig tot geen verzoeken voor aanpassing terugkrijgen. Onze bijstand maakt inzet van een familierecht-advocaat daarmee heel effectief qua tijdsbesteding en kosten.

We begrijpen dat je als welwillende ouder liever niet procedeert en dat je het belang van je kind voorop stelt. Al ons werk reflecteert dat. We helpen je om ook bij de rechter over te komen als de welwillende ouder, die in het belang van het kind eigenaarschap neemt om uit de strijd te komen en te blijven.

Dit alles doen we vanuit onze zeer gespecialiseerde kennis van vechtscheidingsdynamiek, hulpverleningsprocessen en (procederen in het) familierecht.

Ben je advocaat? Lees dit.

Lees ook dit

Samen aan het werk?
Reserveer een telefonische intake »