Leestijd: 2 minuten

Stel je wilt gelijkwaardig ouderschap na scheiding. Ongewild beland je in een vechtscheiding, dan lijkt gezien de rechtspraak een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken uitgesloten. Het kan echter wèl.

Dit volgt uit deze recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Door de aanhoudende vechtscheiding was de moeder al beperkt in haar omgang en had de vader inmiddels het eenhoofdig gezag en het hoofdverblijf gekregen. Het kind stond onder toezicht en in het kader van het onderzoek stelde de Gecertificeerde Instelling Samen Veilig Midden-Nederland een omgangsregeling voor met twee uitgangspunten.

Uitgangspunten gelijke verdeling zorg voor kind in een ernstige vechtscheiding

Volgens Samen Veilig Midden-Nederland zou ondanks de vechtscheiding wel een gelijke verdeling in de zorg- en opvoedingstaken kunnen functioneren als:

  • de regeling voor het kind zou betekenen dat deze zo min mogelijk hoeft te schakelen tussen de twee verschillende leefwerelden en opvoedstijlen van de beide ouders; en
  • de regeling zo zou zijn dat de ouders niet noodzakelijkerwijs met elkaar zouden hoeven te communiceren, t.w.overdrachten via school.

De vastgestelde ‘co-ouderschapsregeling’ in deze vechtscheiding

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden achtte het in het belang van het kind dat er een definitieve en duidelijke omgangsregeling kwam tussen het kind en de moeder. Een regeling die geen discussies tussen partijen zou opleveren en die met zo min mogelijk overdrachtsmomenten gepaard zou gaan. Het hof nam het advies van Samen Veilig Midden-Nederland daarmee integraal over inhoudende dat de moeder:

  • in de oneven weken omgang met het kind heeft van woensdagmiddag uit school tot vrijdagochtend naar school, en
  • in de even weken omgang met het kind heeft van woensdagmiddag uit school tot de daaropvolgende maandagochtend naar school,

waarbij de moeder het kind telkens van school op haalt en haar naar school terugbrengt.

Een einde aan de ongelijke behandeling van de kind-ouder band doordat er ex-partner strijd is?

In veel gerechtelijke uitspraken wordt strijd tussen de ouders diskwalificerend geacht voor een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dit zou namelijk te belastend zijn voor het kind. Het idee is dan dat het kind gebaat is bij rust en dat zo een situatie vooral wordt gefaciliteerd als één ouder de hoofdverzorging krijgt, naast uiteraard het hoofdverblijf. Dit leidt praktisch tot een ongelijke behandeling tussen de kind-ouder band van de ouders. Deze beschikking geeft hoop voor welwillende ouders die toewerken naar een situatie van gelijke verdeling, doch die zich daarin belemmerd zien als gevolgd van de (ongewilde) de strijd met de ex-partner.

Laatst bijgewerkt op: