Leestijd: 3 minuten

Waar er getrouwd wordt, wordt er ook gescheiden. En waar er gescheiden wordt, gaat dit bij een bepaald gedeelte ook gepaard met strijd. Ook wel zo erg dat we het een vechtscheiding noemen. Dit is niet alleen in Nederland zo. Internationaal speelt dit probleem ook en worden er ook oplossingen bedacht en geïmplementeerd.

Wordt er door het platform “Scheiden zonder Schade” ook een evaluatie gemaakt van internationale oplossingen?

Momenteel doet het platform “Scheiden zonder Schade” onder leiding van André Rouvoet onderzoek naar een oplossing voor deze situaties. Waar we erg benieuwd naar zijn is in hoeverre daarbij ook oplossingen worden meegenomen die in andere landen zijn bedacht.

Zo is het bijvoorbeeld in de staat New Jersey in de VS verplicht om een “Ouder-opleidingsprogramma” (Parents’ Education Program) te volgen voordat de echtscheiding wordt uitgesproken. Het niet meewerken aan dit programma kan bijvoorbeeld effect hebben op aan wie het kind wordt toegewezen (hoofverblijfplaats en gezag).

Volgens de wet heeft het programma een aantal doestellingen:

  1. Begrip krijgen van het juridische proces en de kosten van de scheiding.
  2. Begrip krijgen voor de financiële verantwoordlijkheden voor de kinderen.
  3. Begrip krijgen voor de interactie tussen de ouder en kind, de familiebanden en andere zaken die spelen tijdens het scheidingsproces.
  4. Begrip krijgen hoe kinderen reageren op scheidingen, hoe problemen te signaleren en wat ze te vertellen over de scheiding, hoe een open communicatie te houden en hoe vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld zorgen die de kinderen hebben.
  5. Begrip krijgen hoe ouders hun kinderen kunnen helpen gedurende de scheiding, specifieke strategieën, ideeën, tools en hulpbronnen.
  6. Begrip krijgen hoe ouders hun kinderen na de scheiding kunnen helpen en hoe om te gaan met de nieuwe familiestructuur en verschillende regelsets bij de ouders.
  7. Begrip krijgen dat samenwerking soms niet aangewezen is bij huiselijk geweld.

Deze punten zo overziend worden de ouders dus getraind in hoe in de nieuwe situatie in het ‘belang van het kind’ te functioneren.

Het biedt bijvoorbeeld bij uitstek de gelegenheid om ouders te informeren over wat van ze wordt verwacht, in het bijzonder wat (voor de Nederlandse situatie 1:247 lid 3 BW) het betekent dat ouders het contact met de andere ouder (en de familiecontext aldaar) moeten bevorderen.

Ook in Nederland zou zo een programma bij echtscheidingen makkelijk in te voeren zijn

Kenmerkend aan het voorbeeld bij de VS is dat er preventief met de ouders aan de slag wordt gegaan. En dat dit dus al een eerste punt is om de ‘zwaarte’ van de scheiding of onenigheid te kunnen inschatten, nog voor de scheiding definitief wordt. Het startpunt hiervoor zou kunnen zijn het eerste moment dat een verzoekschrift wordt ontvangen door de rechtbank.

Ook de niet-echtscheidingen zouden ondervangen kunnen worden

Vanuit het kind bedacht zou het niet moeten uitmaken of de ouders gehuwd zijn of niet. Ook ouders die bijvoorbeeld samenwoonden en die uit elkaar gaan zouden aan zo een programma verplicht moeten meedoen. De trigger hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat één van beide ouders wegverhuist van het adres waar het kind staat ingeschreven.

Zouden bekende tools zoals het “Familienetwerkberaad’ dat wel bij ondertoezichtstellingen wordt ingezet ook onderdeel kunnen zijn?

Staat je kind onder toezicht en is er weinig communicatie dan is één van de tools die wel wordt ingezet het familienetwerkberaad. Hierbij wordt er een groot familieoverleg gepland waar bepaalde belangrijke zaken worden besproken.

Zou een familienetwerkberaad bijvoorbeeld onderdeel kunnen zijn van zo een eerste ouder-opleidingsprogramma? Dus in plaats van een ‘laatste redmiddel’ eerder een eerste redmiddel, althans dat ouders actief moeten aantonen dat zij hiertoe de structuren hebben ingericht?

Hoe dan ook. Er is veel te leren van de oplossingen die er in andere landen worden bedacht. Het is dan ook onze hoop dat het platform “Scheiden zonder Schade” ook deze inzichten meeneemt.

Laatst bijgewerkt op: