Leestijd: 2 minuten

In ons vorige blog besteedden we aandacht aan een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag. Hoe ver gaat het belang van de kind-vader-band doorwerken bij verhuizingen?

De aanwezigheid van vader in het leven van het kind is belangrijk voor het kind

In de eerder beschreven zaak stelde het hof samengevat dat, de totale afwezigheid van de vader in het leven van het kind en het grote belang van aanwezigheid van vader voor de identiteitsontwikkeling van het kind een ernstige bedreiging vormt in de zin van artikel 1:255 lid 1 BW.

Er werd in die situatie een omgangsondertoezichtstelling vastgesteld. Daarnaast kreeg de jeugdbeschermer de opdracht, naar eigen inzicht, de omgang tussen het kind en de vader op te bouwen.

In deze uitspraak onderschreef het Hof Den Haag het belang van vaders in de opvoeding van het kind. Een uitspraak die uiteraard zeer welkom is voor die welwillende vaders die het contact met hun kind geblokkeerd zien door een tegenwerkende ouder.

Het leidt evenwel ook tot de volgende vraag: Kan een moeder met eenhoofdig gezag et haar kind nu nog (ver weg) verhuizen, als dit leidt tot weinig contact tussen het kind en vader?

Verhuizen als moeder met eenhoofdig gezag en hoofdverblijfplaats, is in beginsel gewoon mogelijk

De hoofdregel bij gezamenlijk gezag is dat het de ouder met het hoofdverblijf in principe vrij staat om een leven elders op te bouwen, mits deze verhuizing vanuit het kind bezien goed is voorbereid. Hoe dat moet hebben we omschreven in ons kennisbankthema verhuizing.

Voor een ouder met het eenhoofdig gezag gelden deze gedetailleerde beoordelingskaders in beginsel echter niet. Alleen het belang van het kind d.w.z. langs een meer algemeen wegingskader kan zich dan eventueel verzetten tegen een verhuizing. Dit is meerdere malen in de rechtspraak bevestigd. Dus ja, in beginsel is verhuizen gewoon mogelijk. Er is ook geen toestemming nodig van vader.

Mogelijk wel een verschuiving naar een grondige voorbereiding

De recente uitspraak van het Hof Den Haag onderschrijft echter nogmaals het belang van de vader in het leven van het kind. Dit zou ertoe kunnen leiden dat als met de verhuizing een zinvol contact tussen het kind en de vader feitelijk onmogelijk wordt, de kans wel groter zou kunnen zijn dat de verhuizing in het belang van het kind wordt afgewezen. Of en hoe dit punt in de praktijk zal doorwerken naar situaties van eenhoofdig gezag zal echter nog moeten blijken.

Het lijkt echter hoe dan ook verstandig om ook bij eenhoofdig gezag gewoon de toetsingskaders te hanteren die er zijn in het geval van gezamenlijk gezag. Voor u als welwillende ouder zal dit echter als ‘een schot voor open doel’ klinken.

Lees ook dit

Disclaimer: Onze bespreking van rechterlijke uitspraken hebben op geen enkele wijze tot doel om inhoudelijk het oordeel van Nederlandse rechters ter discussie te stellen. Dit is ook onmogelijk omdat de uitspraken slechts in beperkte mate de feiten en omstandigheden van het geval omvatten. Hierdoor is het nooit mogelijk om het afwegingsproces van de rechter of adviserende instanties te reproduceren. Onze bespreking heeft slechts als doel om extra aandacht te geven aan bijzondere zaken en om de discussie aan te wakkeren. Bijvoorbeeld over toekomstige alternatieven. Laatst bijgewerkt op: