Kennisbank familierecht en vechtscheidingen

Wat en waarom

In deze grootste open kennisbank familierecht zijn praktische inzichten uit de praktijk en rechtspraak rondom vechtscheidingen bijeengebracht. Ook zijn er specials met verdere verdieping en een 100+ vraag en antwoord-pagina.

Snel met een specialist aan het werk? Neem contact met ons op via 085-3013044 of via team@fiduon.nl.

18 Centrale thema’s bij vechtscheidingen

Vind bij ieder thema:

  • Een globale beschrijving van het onderwerp.
  • Enkele concrete inzichten uit de rechtspraak.
  • Gebruikelijke rechterlijke beoordelingsfactoren.
  • Enkele voorbeeldzaken. Ontdek in welke situaties rechters voor of tegen een bepaald verzoek beslisten.

Met de erkenning van het kind beginnen juridisch alle plichten en rechten als ouder. Was iemand je voor en wil je toch nog erkennen? Zelfs voor biologisch ouders is het niet altijd vanzelfsprekend dat de rechter vervangende toestemming tot erkenning verleent. Biologisch vaders die niet hebben kunnen erkennen, kunnen mogelijk toch een omgangsregeling krijgen › thema erkenning

Verhuist de ouder met het hoofdverblijf? Of is er een voornemen? Dan beketent dit niet zelden een enorme verandering voor het kind en de andere ouder. Soms is de verhuizing te voorkomen. Zeker niet altijd. › thema verhuizing

Met ‘internationale kinderontvoering’ als argument zijn al veel vakantieplannen gefrustreerd. Soms is de vrees echter gegrond. › thema vakantie

Vaccinaties, operaties, alternatieve behandelwijzen. Een medisch-inhoudelijke beslissing kan centraal staan. Ook kan het gaan over de actie of inactie van één van de ouders. › thema medische handelingen en vaccinatie

Filosofie, levensstijl, geloofsovertuiging of reisafstand kunnen bepalende factoren zijn bij een keuze voor een school. School is een grote vormende factor voor een kind. › thema schoolkeuze

Na scheiding is de hoofdverblijfplaats bij één van de ouders. Zijn er omstandigheden waardoor dit niet meer in het belang is van het kind? Dan kan de hoofdverblijfplaats naar de ander gaan. › themapagina hoofdverblijfplaats.

Eén ouder krijgt het hoofdverblijf. De ander een omgangs- en/of zorgregeling. Velen procederen omdat ze nu geen contact hebben met hun kind(eren) en het contact zouden willen opstarten. › thema omgangsregeling opstarten

Een omgangsregeling moet altijd worden beschouwd in het belang van het kind. En dit kan ook betekenen dat een eerder vastgestelde regeling zou moeten worden gewijzigd. Dit kan gaan om een uitbreiding of een vermindering. Een wijziging zien we veelal in combinatie met procedures over omgang of verhuizing van de hoofdverblijfplaats. Ook komen andere oorzaken voor zoals contra-indicaties bij één van de ouders. › themapagina omgangsregeling wijzigen

Het komt regelmatig voor dat omgangsregelingen niet worden nagekomen. Het is een zeer schrijnende problematiek die een lange adem vraagt. › themapagina omgangsregeling hervatten

Zeggenschap, informatie en invloed over je kind. Het is naast omgangsregelingen één van de centrale aspecten in veel procedures. Ook zijn veel procedures gezag gerelateerd, bijvoorbeeld verhuizingen. › themapagina gezamenlijk gezag verkrijgen

Wanneer ouders er niet samen uitkomen, blijven strijden en het kind hiervan de dupe wordt, dan kan dit leiden tot een beëindiging van het gezamenlijk gezag. › themapagina gezamenlijk gezag beëindigen

Het niet-nakomen van rechterlijke beslissingen kan ertoe leiden dat één van de ouders een dwangregeling opgelegd krijgt. Het is een middel dat gedragsverandering moet afdwingen bij de niet-meewerkende ouder. › themapagina dwangmiddelen

Proces-kostenveroordelingen worden binnen het familierecht slechts sporadisch opgelegd. Het rechterlijke argument is dan meestal omdat het niet gebruikelijk is in het familierecht. Maar is dat terecht?  › thema proceskosten-veroordeling

5 Thema’s die nog niet beschikbaar zijn

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd dan zal het gemeenschappelijke vermogen moeten worden verdeeld.  › themapagina nog niet beschikbaar. Vragen? Neem contact met ons op.

De toewijzing van de gezamenlijk woning is één van de grote punten bij een scheiding. Wie daar blijft wonen, krijgt meestal ook de hoofdverblijfplaats van de kinderen › themapagina nog niet beschikbaar. Vragen? Neem contact met ons op.

Hoe redelijk voelt het dat je als meestverdienende partij geld moet betalen aan de ander vanuit lotsverbondenheid na het huwelijk? Voor veel mensen een heikel punt, doch het is gewoon de wet. › themapagina nog niet beschikbaar. Vragen? Neem contact met ons op.

Kinderalimentatie. Logisch. Het is gewoon de wet. Echter, er zijn ook onlogische elementen, zoals bij co-ouderschap en de zorgkorting van maximaal 35%. › themapagina nog niet beschikbaar. Vragen? Neem contact met ons op.

Een juridisch ouder heeft recht op informatie over het kind. En dit betekent een verplichting voor zowel de andere ouder als instanties die zijn betrokken bij het kind.  › themapagina nog niet beschikbaar. Vragen? Neem contact met ons op.

5 Verdiepende specials

Binnen het familierecht verschillen partijen veelvuldig van mening over de feiten. Maar wat kan je doen als je kunt aantonen dat de andere partij liegt? › Special: De waarheid in het familierecht

Als je als niet-juridisch ouder een omgangsregeling wilt met een minderjarig kind dan heb je een lastige keuze. › Special: Nauwe persoonlijke betrekking

In rechtszaken over omgang met (zeer) jonge kinderen wordt regelmatig het ‘eerder frequent dan lang’-criterium van stal gehaald om de omgang te beperken. Wordt dit criterium echter wel juist toegepast? › Special: Omgang zeer jong kind ‘eerder frequent dan lang’

Als ouders slecht samen beslissingen kunnen nemen dan is eenhoofdig gezag een zeer zware maatregel. De rechter heeft sinds 2010 een extra optie t.w. ‘uitgekleed gezag’. › Special: Uitgekleed ouderlijk gezag

Wanneer je als welwillende ouder geconfronteerd wordt met gedrag van een vervreemdende-ouder houd dan goed in gedachten dat je niet machteloos bent. › Special: Oudervervreemding en ouderverstoting

100+ Vragen en antwoorden

Bezoek ook onze vraag en antwoord-pagina voor antwoorden op vragen, onder andere van de bezoekers van deze site.