Thema · Omgangsregeling wijzigen

Laatst bijgewerkt op: | Wetsingang: art. 1:253a BW, art. 1:377e BW | Leestijd: 6 minuten

Een eenmaal vastgestelde omgang wijzigen tussen een kind en een ouder is in beginsel mogelijk. Wijziging van omgangsregelingen vormen een belangrijk deel van geschillen die aan de familierechter wordt voorgelegd. Uiteraard is het ook mogelijk om dit in gezamenlijk overleg te doen (dus zonder de rechter).

Globaal kan gesteld worden dat rechterlijke beslissingen in het familierecht altijd opnieuw aan de rechter kunnen worden voorgelegd op basis van gewijzigde omstandigheden of als achteraf duidelijk wordt dat de feiten waarop de rechter zijn oorspronkelijke beslissing baseerde onjuist of onvolledig waren. Zo ook voor omgangsregelingen.

Een wijziging van een omgangsregeling kan bijvoorbeeld zijn ingegeven door:

 • Wijziging van de woon of werkplaats van één van de ouders.
 • Als één van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt.
 • Als blijkt dat de omgangsregeling te belastend is voor het kind.
 • Als het kind van om en nabij 12 jaar of ouder zelf een andere omgangsregeling wil.
 • Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming of een Jeugdzorginstelling.
 • Overige privéomstandigheden, zoals nieuwe gezinsleden (o.a. halfbroer/zusje).

Wil je hiermee aan de slag en bijvoorbeeld een vermindering of juist een uitbreiding tot stand brengen? Bekijk dit dat strikt vanuit het belang van je/jullie kind.

Een kind heeft recht op een gelijkwaardig contact met beide ouders. Dit betekent dat alles dat daarvan afwijkt zeer grondig onderbouwd moet worden. Ook is het van belang om zelf aantoonbaar de welwillende ouder te zijn.

Heb je nu vrij weinig zorg? En wil je graag naar meer? Dan is het van belang dat je je leven er ook naar inricht. Is je kind bijvoorbeeld schoolgaand of bevindt het sociale leven van je kind zich overwegend in de omgeving van de andere ouder, dan kan reisafstand/tijd een bepalende factor zijn.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Rechtspraak

Wijziging toegestaan

Wijziging afgewezen

Een man zonder gezag procedeert voor wijziging van de eerder vastgesteld omgangsregeling. Van een ‘om het weekend’-omgang naar een uit school- naar school regeling. Wordt afgewezen omdat er in onvoldoende mate een wijziging van omstandigheden. Man wordt ook in de kosten van beide procedures veroordeeld.

Hoewel juridisch een begrijpelijke uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, praktisch een uitspraak contrair het belang van het kind. Door deze marginale uitbreiding niet toe te staan, wordt het kind feitelijk als hefboom ingezet om de ouders met elkaar tot oplossingen te laten komen. Een uit school – naar school regeling reduceert sterk het oudercontact, wat in conflictsituaties altijd beter is voor het kind. Wat overigens niet uit de uitspraak blijkt is in hoeverre het kind van 11 of 12 jaar oud is gehoord.

Volledige uitspraak

Lees ook dit

 1. Het uitbreiden van omgangsregeling kan veel emoties losmaken of de situatie tussen de ouders op scherp zetten.
 2. Het is belangrijk om de wijziging rustig in te leiden en het eerst trachten gezamenlijk met de andere ouder op te lossen, danwel te kunnen aantonen dat deze stappen ook zijn gezet.
 3. Zoek eventueel steun in de hechtingsleer. Zie hiervoor ook onze special ‘eerder frequent dan lang’.
 4. Ben je de verzoeker? Zorg dan dat aan jouw eigen zijde aan alle voorwaarden is voldaan, zoals bijvoorbeeld dat je je leven op de extra zorg hebt ingericht. Heb ook oog voor de impact op (het leven van) de verweerder.
 5. Ben je verweerder? Blijf reëel in je motieven tegen een eventuele wijziging.
 6. ‘Gewijzigde omstandigheden’ wordt meestal al snel aangenomen, bijvoorbeeld omdat het kind inmiddels ouder is dan ten tijde van de eerdere beslissing.
 • In hoeverre voldaan is aan gewijzigde omstandigheden of dat de eerdere beslissing eigenlijk zo niet genomen had moeten worden als alle feiten en omstandigheden bekend waren geweest.
 • Of het belang van het kind zich verzet tegen de wijziging.
 • Of er andere contra-indicaties zijn voor deze uitbreiding.

Deel dit

Laatst bijgewerkt op: