Thema · Hoofdverblijfplaats kind wijzigen

Bijgewerkt: 21 oktober 2021 | Wetsingang: 1:253a-2-b BW | Leestijd: 7 minuten

Is het niet langer in het belang van een kind dat deze hoofdverblijf bij één ouder heeft, dan kan de hoofdverblijfplaats (tijdelijk) naar een ander gaan. Dit kan bijvoorbeeld de andere ouder zijn, een voogd of een Gecertificeerde Instelling (bij een uithuisplaatsing).

Dit thema behandelt slechts die situaties waarin er specifieke omstandigheden zijn om de hoofdverblijfplaats naar de andere ouder te verplaatsen. Het behandelt geen uithuisplaatsingen of verhuizingen. Zie voor dat laatste ons thema verhuizing.

De hoofdverblijfplaats wordt bij scheiding in veel situaties overeengekomen tussen de ouders. Als ouders niet gehuwd zijn en er wordt een kind geboren dan heeft het kind van rechtswege hoofdverblijfplaats bij de moeder (artikel 1:12 lid 1 BW). In de meeste gevallen waarin er een wijziging van de hoofdverblijfplaats wordt verzocht is dit dus een vader die verzoekt om de hoofdverblijfplaats van het kind bij hem vast te stellen.

Wijzigingen van de hoofdverblijfplaats komen overwegend voor in de volgende situaties. De (hoofdverzorgende) ouder met het hoofdverblijf:

  • Verhuist op een ondoordachte wijze en schendt daarbij in ernstige mate het belang van het kind.
  • Is niet langer in staat om zorg op een goede wijze in te vullen.
  • Schendt in ernstige mate de verplichtingen die uit het ouderlijk gezag voortvloeien. Verliest gezag en tevens hoofdverblijfplaats.

Het als welwillende ouder pogen de hoofdverblijfplaats van het kind te verplaatsen zonder evidente contra-indicaties bij de andere ouder is een kansloze zaak. Zo een verzoek moet dan ook grondig worden ingeleid. Het kan jaren duren voordat er voldoende dossier is opgebouwd.

Ook wordt bij dit type verzoeken (nagenoeg) altijd door de rechter advies ingewonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming die daarvoor een onderzoek uitvoert.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Inzichten

  1. In de meeste gevallen volgt wijziging van de hoofdverblijfplaats naar een positief advies daartoe door de Raad voor de Kinderbescherming (of een Gecertificeerde Instelling bij een ondertoezichtstelling).
  2. Hoofdverblijfplaats volgt ook wel de realiteit t.w. als een kind reeds geruime tijd (nagenoeg volledig) bij de andere ouder woont.
  3. De eigen wil van het kind wordt na 12 jarige leeftijd steeds belangrijker.
  4. De hoofdverblijfplaats volgt (meestal) een wijziging van de gezagssituatie naar eenhoofdig gezag.
  5. Aangetoond moet worden dat (cq in hoeverre) de huidige verblijfplaats een (directe) bedreiging voor een gezonde ontwikkeling van het kind oplevert en dit belangrijker is dan stabiliteit en continuïteit waar een kind bij is gebaat.
  • In hoeverre er een bedreiging uitgaat naar het kind bij de hoofdverblijfplaats zoals deze thans is.
  • In hoeverre het kind rust en stabiliteit vindt bij de andere verzorger/ouder.

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Rechtspraak

Wijziging hoofdverblijfplaats toegewezen

Langdurige inter-ouderstrijd, kinderen staan onder toezicht. Moeder lijkt de kinderen moedwillig te betrekken bij de strijd, waardoor de kinderen klem komen tussen de ouders. Moeder werkt ook niet mee met de hulpverlening. Na een incident waarbij de moeder onwel werd en per ambulance is afgevoerd, zijn de kinderen met een spoedmachtiging uit huis geplaatst. Vader blijkt capabel, transparant en meewerkend. Kinderen worden uit huis geplaatst bij vader (de andere ouder met het gezag). Het hof bekrachtigt deze beslissing.

Volledige uitspraak

Wijziging hoofdverblijfplaats  afgewezen

Ten tijde van de scheiding zijn een moeder en een vader overeengekomen dat het hoofdverblijf van de vader bij de kinderen zal zijn. De moeder heeft hier emotionele problemen mee en voert daarnaast aan dat haar werk meer flexibel is geworden en dat de zorg bij de vader niet adequaat is. Vader weerspreekt dit laatste.

Hof Den Bosch bekrachtigt de eerdere rechtbankuitspraak. Wijziging hoofdverblijfplaats naar moeder afgewezen.

Volledige uitspraak

Hoofdverblijfplaats van een kind 16 jaar, was al bij vader. Moeder wilde wijziging hiervan en vaststelling van de hoofdverblijfplaats bij haar.

Het gerechtshof beslist dat het hoofdverblijfplaats van het kind bij vader blijft. Het kind heeft het goed bij vader. Ze wil wel contact met de moeder echter onder de voorwaarde dat moeder hulp zoekt voor haar eigen problematiek.

Volledige uitspraak

Contact ons voor hulp.
Lees hierna verder ↴

Voor nog meer onderzoek bezoek ook vraag en antwoord met 100+ vragen uit de praktijk.