Leestijd: 2 minuten

Mediation. Door velen wordt het als dè oplossing genoemd in vechtscheidingen. Alleen is dit werkelijk zo? Wat kun je doen als de andere ouder zich eerder consistent onbeweeglijk toonde in zijn of haar standpunten?

Toch ingaan op een aanbod tot mediation?

Belangrijk is dat je van te voren nadenkt en bespreekt met je adviseurs hoe zinvol mediation werkelijk is. Een voorstel tot mediation of ‘een minnelijke schikking’ is ook altijd onderdeel van een gerechtelijke procedure. De rechter vraagt of er al mediation is geweest en in hoeverre partijen daarvoor open staan. Het is gebruikelijk dat de zitting kort wordt gepauzeerd (geschorst) om partijen op de gang te laten overleggen.

Tijdens de schorsing kan bij de andere partij vrij eenvoudig gepolst worden in hoeverre er bewegingsruimte is. Met enkele concrete vragen is eenvoudig te achterhalen of mediation alsnog zinvol is. Zoals bijvoorbeeld:

  • Wat is er voor je veranderd waardoor we nu wel een tussenoplossing zouden kunnen bereiken?
  • Hoe zou zo een tussenoplossing er voor jou globaal uitzien?
  • En eventueel: Hoe kijk je aan tegen de kosten die ik tot nu toe heb moeten maken voor deze procedure?

In veel gevallen waarin het zich om een echte vechtscheiding handelt en de niet-welwillende ouder onbeweeglijk is in zijn/haar gedrag, heeft het echter waarschijnlijk niet veel zin. Het heeft ook geen zin wanneer er een onomkeerbare zwart-wit beslissing bij de rechter voorligt of de beslissing spoed heeft.

Mediation kan worden misbruikt

De mediation kan door de niet-welwillende ouder worden misbruikt. Doelen die de niet-welwillende ouder zou kunnen nastreven zijn bijvoorbeeld:

  • Stagnatie van het proces en uitstel van een rechterlijke beslissing.
  • Financiële uitputting van de welwillende ouder. Bijvoorbeeld doordat de niet-welwillende ouder beschikt over gesubsidieerde rechtsbijstand of dat de niet-welwillende ouder praktisch over veel meer middelen beschikt.
  • Het richting de rechter toewijzen van het falen van de mediation aan de welwillende ouder en daarmee bijvoorbeeld zinspelen op een ‘karakter-aspect’.

Het zijn aspecten die je in je afweging kunt meenemen.

Hoe vind ik een geschikte mediator?

Het is niet verrassend dat veel mediators in het familierecht ook advocaat zijn. Van zo iemand mag verondersteld worden dat deze prima staat is om een 3-gesprek te leiden en begeleiden. Bijvoorbeeld over ontbinding van de huwelijksgemeenschap, alimentatie en eventueel gezag en hoofdverblijfplaats. Echter, een terechte vraag zou zijn of zo een mediator eveneens geschikt is om richting te geven in bijvoorbeeld omgangsvraagstukken. Daartoe zou je wellicht eerder een (ortho)pedagoog willen hebben als mediator, met name bij omgang met zeer jonge kinderen.

Een geschikte mediator is hoe dan ook een mediator waarbij beide partijen zich prettig voelen en die goed ingevoerd is in het onderwerp dat besproken moet worden. Ga je wel een mediation in? Zorg dan dat je je inhoudelijk voorbereid.

Laatst bijgewerkt op: