Gescheiden en vader van een zeer jong kind?

Fiduon onderzoekt welke omgang wordt vastgesteld als het tot een rechtszaak komt

Fiduon doet onderzoek naar toepassing van het ‘eerder frequent dan lang’-criterium door De Rechtspraak. Heb je moeten procederen voor omgang met je baby, dreumes of peuter? Doe mee met onderzoek. Deelnemen kost slechts 15 minuten van je tijd. Je helpt ook lotgenoten er geweldig mee vooruit. 

Lees meer over dit onderwerp in onze Special: Omgangsregeling met baby, dreumes of peuter.

Als ouders voor of kort na de geboorte van hun kind uit elkaar, en het lukt ze niet om samen een zorgregeling overeen te komen, dan neemt in de meeste gevallen de rechter de beslissing. De hechtingsleer dicteert een frequent contact dat voldoende kwalitatieve hechtingsmomenten kent. Ook overnachten op een jonge leeftijd zou vanuit het kind bezien prima kunnen. We zoeken specifiek naar vroege-fase-omgangsregelingen om beter te kunnen inschatten in hoeverre de rechtspraak (en Jeugdbescherming) de hechtingsleer juist toepast. De terugkoppeling uit de praktijk is onvoldoende.

Het doel van dit onderzoek is een publicatie.

 • Hoeveel maal is ‘eerder frequent dan lang’ toegepast?
 • In hoeverre is de vastgestelde regeling conform de hechtingsleer?
 • Hoe effectief is dit middel in het voorkomen van het klem en verloren raken van het kind?
 • Welke aanbevelingen zijn er vanuit de ouders bij wie ‘eerder frequent dan lang’ is gehanteerd richting De Rechtspraak?

Met het deelnemen aan dit onderzoek ga je ermee akkoord dat wij de door jou verstrekte informatie gebruiken voor onderzoek naar De Rechtspraak. Tevens kan jouw informatie door ons worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspraktijk. Wij zullen de door jou verstrekte informatie nooit zonder jouw toestemming naar jou terug herleidbaar publiek toegankelijk maken.

Je moet je informatie anonimiseren. Als je ons bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak toezendt, dan betekent dit dat je persoonlijke gegevens van jezelf, de wederpartij en kinderen onleesbaar maakt. Is de informatie niet-geanonimiseerd, dan doen wij dit alsnog. Hierbij hanteren wij dezelfde regels als De Rechtspraak, zoals ook is vastgelegd in de Anonimiseringsrichtlijnen.

Ben je het ergens niet mee eens, zoals met de uitspraak van de rechter of een ander element van het juridische proces? Laat het ons dan weten.

Van de informatie die je ons toezendt, krijgt je inhoudelijk in principe geen terugkoppeling.

Je kunt aangeven of wij je in de toekomst mogen benaderen naar aanleiding van de door jou toegezonden informatie.

  Je moet je uitspraak anonimiseren. Als je dit niet hebt gedaan dan doen wij dit alsnog. We behandelen alle inzendingen vertrouwelijk!

  Instantie (optioneel)

  Kunnen wij je nog benaderen? (verplicht)

  Met het deelnemen aan dit onderzoek help je lotgenoten en de rechtspraktijk vooruit.