Een rechtszaak gevoerd om je kind te laten vaccineren?

Fiduon onderzoekt vervangende toestemming vaccinatie Rijksvaccinatieprogramma

Heb je geprocedeerd voor vervangende toestemming voor vaccinatie voor je kind? Doe mee met onderzoek en upload de uitspraak van de rechter. Deelnemen kost slechts 2 minuten van je tijd. Je helpt ook lotgenoten er geweldig mee vooruit.

Wil je je kind beschermen tegen vermijdbare kinderziekten, dan is er in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma. Dit programma wordt door het overgrote deel van de Nederlanders gevolgd.

Een in aantal toenemende groep ouders maakt echter een andere keuze. Dit leidt ertoe dat steeds meer kinderen niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd zijn. Lees ook meer over dit onderwerp in ons thema medische handelingen en vaccinatie.

Sommige ouders komen er niet uit. Onthoudt één toestemming, dan kan de andere ouder niet anders dan accepteren of procederen. In het laatste geval betekent dit vervangende toestemming vragen aan de rechter voor vaccinatie. Echter, de uitkomst is opmerkelijk genoeg (nog steeds) onzeker.

Het doel van dit onderzoek is een publicatie, waarin eveneens duidelijk wordt waar eventueel educatie van kinderrechters noodzakelijk is.

 • Hoeveel verzoeken jaarlijks worden ingediend voor vervangende toestemming vaccinatie Rijksvaccinatieprogramma.
 • Hoeveel verzoeken tot vervangende toestemming jaarlijks worden toe of afgewezen.
 • Welke argumenten rechters hanteren voor een toewijzende of afwijzende uitspraak.
 • In hoeveel zaken er wordt doorgeprocedeerd naar het gerechtshof of Hoge Raad.
 • Op basis van welke argumenten hogere rechters de beschikkingen van langere rechters vernietigen of bevestigen.
 • Hoeveel kinderen uiteindelijk toch niet worden gevaccineerd omdat na een eerste afwijzende beschikking de verzoekende ouder niet doorprocedeert, bijvoorbeeld door een gebrek aan geld.

Met het deelnemen aan dit onderzoek ga je ermee akkoord dat wij de door jou verstrekte informatie gebruiken voor onderzoek naar De Rechtspraak. Tevens kan jouw informatie door ons worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspraktijk. Wij zullen de door jou verstrekte informatie nooit zonder jouw toestemming naar jou terug herleidbaar publiek toegankelijk maken.

Je moet je informatie anonimiseren. Als je ons bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak toezendt, dan betekent dit dat je persoonlijke gegevens van jezelf, de wederpartij en kinderen onleesbaar maakt. Is de informatie niet-geanonimiseerd, dan doen wij dit alsnog. Hierbij hanteren wij dezelfde regels als De Rechtspraak, zoals ook is vastgelegd in de Anonimiseringsrichtlijnen.

Ben je het ergens niet mee eens, zoals met de uitspraak van de rechter of een ander element van het juridische proces? Laat het ons dan weten.

Van de informatie die je ons toezendt, krijgt je inhoudelijk in principe geen terugkoppeling.

Je kunt aangeven of wij je in de toekomst mogen benaderen naar aanleiding van de door jou toegezonden informatie.

  Je moet je uitspraak anonimiseren. Als je dit niet hebt gedaan dan doen wij dit alsnog. We behandelen alle inzendingen vertrouwelijk!

  Instantie (optioneel)

  Kunnen wij je nog benaderen? (verplicht)

  Met het deelnemen aan dit onderzoek help je lotgenoten en de rechtspraktijk vooruit.