Heb je Parallel Ouderschap of wordt dit voorgesteld?

Fiduon onderzoekt hoe effectief dit middel is in de praktijk

Fiduon doet onderzoek naar de effectiviteit van ‘Parallel Ouderschap’. Deelnemen kost slechts 5 minuten van je tijd. Je helpt ook lotgenoten er geweldig mee vooruit. 

Lees meer over ons standpunt met betrekking tot Parallel Ouderschap.

Als twee ouders niet goed besluiten kunnen nemen of kunnen samenwerken, dan kan dit ten koste gaan van het kind als de besluitvorming daardoor stagneert of te belastend wordt. We zien inmiddels steeds vaker dat Parallel Ouderschap dan als de oplossing wordt gezien. Alleen is dit wel zo?

We zouden graag meer inzicht krijgen in welke afspraken er tot stand komen bij de verschillende hulpverleningsinstanties. Ook zouden we graag inzicht krijgen in hoe effectief dit middel is om daadwerkelijk tot een ‘optimale situatie’ te komen bezien vanuit het kind.

Het doel van dit onderzoek is een publicatie.

 • Hoeveel maal is Parallel Ouderschap geïmplementeerd?
 • Hoe ervaren ouders het functioneren van het Parallel Ouderschap in de praktijk?
 • Hoe effectief is dit middel in het voorkomen van het klem en verloren raken van het kind?
 • Welke aanbevelingen zijn er vanuit de ouders die deze regeling hebben richting Jeugdhulp/Jeugdbescherming en De Rechtspraak?
 • Heeft u vooraf (schriftelijk) uitleg ontvangen wat PO zou inhouden en hoe daarnaar zou worden toegewerkt? Zo ja, waar bestond dat uit en zou u schriftelijke informatie willen delen?
 • Hoe is de conclusie tot stand gekomen dat PO ‘de oplossing’ zou zijn? M.a.w. in hoeverre heeft de GI/organisatie daadwerkelijk getracht om hervatting van coöperatief ouderschap (incl. afspraken) te bewerkstelligen? Zo ja, hoe?
 • Welke onderdelen had het traject van PO (bijv. persoonlijke gesprekken alleen / gezamenlijk / psycho educatie etc)?
 • Welke afspraken zijn tot stand gekomen? Wie heeft daartoe het initiatief genomen? Wie heeft ze opgesteld? Zou u die willen delen? In hoeverre had u zelf invloed op de afspraken?
 • Hoe functioneert PO in het dagelijks verkeer met uw ex-partner? Heeft het bezien vanuit de kinderen/uw kind rust gebracht? Brengt het rust voor u? Heeft u het idee dat uw ex-partner er ook meer rust in vindt?
 • Welke GI/organisatie was betrokken bij het vormgeven van PO?

Met het deelnemen aan dit onderzoek ga je ermee akkoord dat wij de door jou verstrekte informatie gebruiken voor onderzoek naar De Rechtspraak. Tevens kan jouw informatie door ons worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspraktijk. Wij zullen de door jou verstrekte informatie nooit zonder jouw toestemming naar jou terug herleidbaar publiek toegankelijk maken.

Je moet je informatie anonimiseren. Als je ons bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak toezendt, dan betekent dit dat je persoonlijke gegevens van jezelf, de wederpartij en kinderen onleesbaar maakt. Is de informatie niet-geanonimiseerd, dan doen wij dit alsnog. Hierbij hanteren wij dezelfde regels als De Rechtspraak, zoals ook is vastgelegd in de Anonimiseringsrichtlijnen.

Ben je het ergens niet mee eens, zoals met de uitspraak van de rechter of een ander element van het juridische proces? Laat het ons dan weten.

Van de informatie die je ons toezendt, krijgt je inhoudelijk in principe geen terugkoppeling.

Je kunt aangeven of wij je in de toekomst mogen benaderen naar aanleiding van de door jou toegezonden informatie.

  Heb je Parallel Solo-Ouderschap dan zouden we graag inzage krijgen in de afspraken die er tot stand komen. Je kunt daartoe een exemplaar van de afspraken die tot stand komen uploaden. Je moet dit stuk anonimiseren. Als je dit niet hebt gedaan dan doen wij dit alsnog. We behandelen alle inzendingen vertrouwelijk!

  Kunnen wij je nog benaderen? (verplicht)

  Met het deelnemen aan dit onderzoek help je lotgenoten en de rechtspraktijk vooruit.