Hebben jij en je ex-partner ‘aangekleed’ en ‘uitgekleed gezag’?

Fiduon onderzoekt hoe effectief dit middel is in de praktijk

Fiduon doet onderzoek naar de effectiviteit van ‘uitgekleed gezag’. Heb je uitgekleed gezag? Doe mee met onderzoek. Deelnemen kost slechts 15 minuten van je tijd. Je helpt ook lotgenoten er geweldig mee vooruit. 

Lees meer over dit onderwerp in onze Special uitgekleed gezag.

Als twee ouders niet goed besluiten kunnen nemen, dan kan dit ten koste gaan van het kind als de besluitvorming daardoor stagneert of te belastend wordt. Nu is eenhoofdig gezag in veel situaties een veel te zwaar middel. Sinds 2010 bestaat er zoiets als een ‘maatwerk beslissing’ of ‘uitgekleed gezag’ waarbij er in de beschikking door de rechter nadere regels worden gesteld voor de besluitvorming tussen de ouders. De vraag is echter of dit een effectief middel is. Terugkoppeling uit de praktijk ontbreekt.

Het doel van dit onderzoek is een publicatie.

  • Hoeveel maal is uitgekleed gezag als tussenoplossing door zowel rechtbanken als gerechtshoven sinds 2010 opgelegd?
  • Hoe ervaren ouders het functioneren van het uitgeklede gezag in de praktijk?
  • Hoe effectief is dit middel in het voorkomen van het klem en verloren raken van het kind?
  • Welke aanbevelingen zijn er vanuit de ouders die deze maatwerkregeling hebben richting De Rechtspraak?

Met het deelnemen aan dit onderzoek ga je ermee akkoord dat wij de door jou verstrekte informatie gebruiken voor onderzoek naar De Rechtspraak. Tevens kan jouw informatie door ons worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspraktijk. Wij zullen de door jou verstrekte informatie nooit zonder jouw toestemming naar jou terug herleidbaar publiek toegankelijk maken.

Je moet je informatie anonimiseren. Als je ons bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak toezendt, dan betekent dit dat je persoonlijke gegevens van jezelf, de wederpartij en kinderen onleesbaar maakt. Is de informatie niet-geanonimiseerd, dan doen wij dit alsnog. Hierbij hanteren wij dezelfde regels als De Rechtspraak, zoals ook is vastgelegd in de Anonimiseringsrichtlijnen.

Ben je het ergens niet mee eens, zoals met de uitspraak van de rechter of een ander element van het juridische proces? Laat het ons dan weten.

Van de informatie die je ons toezendt, krijgt je inhoudelijk in principe geen terugkoppeling.

Je kunt aangeven of wij je in de toekomst mogen benaderen naar aanleiding van de door jou toegezonden informatie.

Je moet je uitspraak anonimiseren. Als je dit niet hebt gedaan dan doen wij dit alsnog. We behandelen alle inzendingen vertrouwelijk!

Instantie (optioneel)

Kunnen wij je nog benaderen? (verplicht)

Met het deelnemen aan dit onderzoek help je lotgenoten en de rechtspraktijk vooruit.
Laatst bijgewerkt op: