Fiduon biedt hulp bij vechtscheiding, anders.

Bijgewerkt: 14 september 2020 | Leestijd: 3 minuten

Onze aanpak is gebaseerd op onze ervaring dat je zowel op inter-ouderniveau, bij hulpverlening en bij de familierechter meer bereikt met eigenaarschap nemen. Onze werkwijze heet de PosiAct-aanpak.

Hulp in 2 fasen

Fase 1: De-escaleer eenzijdig door positieve actie en werk toe naar bindende afspraken.

We helpen je uit de strijd te blijven met effectieve communicatie. Samen direct resultaatgericht aan het werk. Lees wat ons onderscheidt van mediators.

Fase 2: Stap optimaal voorbereid naar een rechterlijke beslissing.

Lukt het niet om met de ander duidelijke afspraken te maken? Dan is een rechtszaak soms de enige optie. Lees wat ons onderscheidt van advocaten.

Bij spoedgevallen, zoals niet-nakoming omgang, kunnen fase 1 en 2 elkaar zeer snel opvolgen.

De fundamenten van onze aanpak

  • Rechten van het kind en de (wettelijke) ouderschapsnormen centraal.
  • Gericht op daadwerkelijke positief gedrag door ouders.
  • Gericht op blijvend neutrale relaties tussen de ouders.
  • Inzetbaar in ieder stadium.
  • Inzetbaar als ‘juridisch bewijsmiddel’.

PosiAct verder uitgelegd

De aanpak geeft invulling aan de wettelijk positieve-actie-plicht van gezagdragend ouders van artikel 1:247 lid 2 en 3 BW, de zogenaamde ouderschapsnormen.

Het doel is om:

  • tot bindende afspraken te komen die de inter-oudersituatie – vanuit het kind bezien – tot rust brengen; en
  • dat het kind (opnieuw) een optimale opgroeicontext en tevens bevorderend gedrag ervaart (van beide ouders).

Uiteraard wordt dit resultaat niet altijd bereikt. Dit komt bijvoorbeeld doordat de niet-welwillende ouder:

  • steeds nieuwe strijdterreinen opent en feitelijk geen rust wil;
  • de andere ouder ‘de totale (koude) oorlog heeft verklaard’; of
  • incapabel is om te veranderen, vanwege een onderliggende (mogelijk niet-gediagnosticeerde) psychisch stoornis.

De aanpak heeft daarom ook tot doel om jou als welwillende ouder in een betere uitgangspositie te brengen, mocht een rechtszaak toch noodzakelijk zijn of als je je moet verweren.

Heeft PosiAct een basis in de rechtspraak?

Ja, PosiAct heeft een wettelijke basis en een basis in de rechtspraak. Lees bijvoorbeeld deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof verwoordt het als volgt (in 5.4):

“Een ouder met gezag heeft als plicht om het welzijn en welbevinden van de kinderen over wie hij het gezag uitoefent te bevorderen. Bovendien heeft hij de plicht om wanneer dit niet lukt hierbij alle hulp te zoeken en aanvaarden die nodig is. Het doelbewust en langdurig handelen in strijd hiermee maakt dat een ouder ongeschikt is om dit gezag uit te oefenen.”

Ook met ons werken?

Ons team staat exclusief mensen bij die de positieve lijn kiezen en hiervan de waarde zien voor het betrokken kind, voor zichzelf, en de situatie met hun ex-partner. We staan regelmatig mensen bij in de aanloop naar of tijdens ondertoezichtstellingen en/of juridische procedures. Lees enkele klantervaringen.

Doordat onze hulp grotendeels schriftelijk of telefonisch is, zijn we landelijk actief. We kunnen al snel concreet starten zonder tijdrovende dossierstudies vooraf. Lees over diensten en kosten.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.