Fiduon biedt hulp bij vechtscheiding, anders.

Bijgewerkt: 26 oktober 2021 | Leestijd: 4 minuten

Ons team ondersteunt in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden.

We bieden persoonlijke en juridische hulp in elke fase.

 • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer verhoudingen niet tot rust komen.
 • Rondom familierechtelijke procedures en ondertoezichtstellingen.
 • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten.

We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen.

Dialog support

We halen onze klanten direct uit de strijd. We helpen hen consistent depolariserend en constructief te communiceren en helpen het belang van het kind centraal te stellen. De ondersteuning is heel concreet en noemen we 'dialog support'.

Veel van onze klanten spiegelen hun eigen conceptreacties bij ons. Anderen vinden het prettig als we alvast een conceptreactie of voorstel schrijven, zodat ze dat niet belast en ze minder in het conflict gezogen worden.

Onze klanten vinden steun op de momenten dat het ertoe doet. We helpen hen positief te groeien in hun inzicht in de strijddynamiek, de communicatie die plaatsvindt en hun eigen houding in de situatie.

We (her)kennen de gebruikelijk gedragspatronen en juridische strategieën van niet-welwillende ouders. We helpen klanten om daarop te anticiperen. Dit geeft rust en ruimte voor andere zaken.

In principe werken we toe naar duidelijke schriftelijke afspraken met de andere ouder, waarbij het belang van het kind centraal staat.

Onze 'dialog-support' draagt ook bij aan het eventueel krijgen van een rechterlijke beslissing die in lijn is met het doel dat wordt nagestreefd.

Litigation support

Soms is een rechtszaak onvermijdelijk. Bijvoorbeeld als redelijke voorstellen worden genegeerd of ze bijvoorbeeld steeds opnieuw tot onredelijke tegeneisen of weerstandsgedrag van de andere zijde leiden. We helpen onze klanten desgewenst dan ook om het geschilpunt tot een rechterlijke beslissing te brengen. De ondersteuning is heel concreet en noemen we 'litigation support'.

Vanuit onze gedetailleerde kennis van de situatie en (procederen in) het familierecht zijn we in een goede positie om een advocaat - die in de meeste zaken verplicht is - te ondersteunen.

We verrichten bijvoorbeeld opstelwerkzaamheden voor gerechtelijke procedures. Denk daarbij bijvoorbeeld aan concept verzoek- of verweerschriften en/of producties. We hebben ervaring met de meest voorkomende verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures in het familie- en jeugdrecht, zowel bij rechtbanken als bij gerechtshoven.

Hoe ver we daarin gaan is aan jou (en aan de advocaat die je kiest). We hebben geen direct contact met je advocaat, tenzij jij dit wilt (en ook de advocaat daarvoor openstaat).

De advocaat als 'meester van het proces' (dominus litis) beslist zelfstandig om bepaalde voorbereidde stukken wel of niet over te nemen. We hebben echter een zeer goede score, wat betekent dat we weinig tot geen verzoeken voor aanpassing terugkrijgen. Onze bijstand maakt inzet van een familierecht-advocaat daarmee heel effectief qua tijdsbesteding en kosten.

We begrijpen dat je als welwillende ouder liever niet procedeert en dat je het belang van je kind voorop stelt. Al ons werk reflecteert dat. We helpen je om ook bij de rechter over te komen als de welwillende ouder, die in het belang van het kind eigenaarschap neemt om uit de strijd te komen en te blijven.

Dit alles doen we vanuit onze gespecialiseerde kennis van vechtscheidingsdynamiek, (jeugd)hulpverleningsprocessen en (procederen in) het familierecht.

De fundamenten van onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op onze ervaring dat je zowel op inter-ouderniveau, bij hulpverlening en bij de familierechter meer bereikt met eigenaarschap nemen. Onze werkwijze heet de PosiAct-aanpak.

 • Rechten van het kind en de (wettelijke) ouderschapsnormen centraal.
 • Gericht op daadwerkelijke positief gedrag door ouders.
 • Gericht op blijvend neutrale relaties tussen de ouders.
 • Inzetbaar in elke fase.
 • Inzetbaar als ‘juridisch bewijsmiddel’.

PosiAct verder uitgelegd

De aanpak geeft invulling aan de wettelijk positieve-actie-plicht van gezagdragend ouders van artikel 1:247 lid 2 en 3 BW, de zogenaamde ouderschapsnormen.

Het doel is om:

 • de inter-oudersituatie – vanuit het kind bezien – tot rust te brengen, zo nodig door middel van afspraken over het (inter-) ouderlijk gedrag en kindgerelateerde aspecten en
 • dat het kind (opnieuw) een optimale opgroeicontext en tevens bevorderend gedrag ervaart (van beide ouders).

Uiteraard wordt dit resultaat niet altijd bereikt. Dit komt bijvoorbeeld doordat één van beide ouders een niet-welwillende ouder is die:

 • steeds nieuwe strijdterreinen opent en feitelijk geen rust wil;
 • de andere ouder ‘de totale (koude) oorlog heeft verklaard’; of
 • incapabel is om te veranderen, vanwege een onderliggende (mogelijk niet-gediagnosticeerde) psychisch stoornis.

De aanpak heeft daarom ook tot doel om welwillende ouders in een betere uitgangspositie te brengen, mocht een rechtszaak toch noodzakelijk zijn of als een juridisch verweer nodig is.

Heeft PosiAct een basis in de rechtspraak?

Ja, PosiAct heeft een wettelijke basis en een basis in de rechtspraak. Lees bijvoorbeeld deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof verwoordt het als volgt (in 5.4):

“Een ouder met gezag heeft als plicht om het welzijn en welbevinden van de kinderen over wie hij het gezag uitoefent te bevorderen. Bovendien heeft hij de plicht om wanneer dit niet lukt hierbij alle hulp te zoeken en aanvaarden die nodig is. Het doelbewust en langdurig handelen in strijd hiermee maakt dat een ouder ongeschikt is om dit gezag uit te oefenen.”

Rechtbank Den Haag in deze uitspraak verwoordt het als volgt (onderstreping o.z.):

“Een serieuze poging van de moeder om met de vader tot overeenstemming te komen over de door haar gewenste verhuizing, waarbij zij rekenschap gaf van de gevolgen hiervan, had voor de rechtbank een indicatie kunnen zijn van haar intentie om ten behoeve van [voornaam minderjarige] een goede ouderschapsrelatie met de vader te onderhouden, inclusief het contact met [voornaam minderjarige]. Dat is immers wat van de moeder moet worden gevergd. Helaas is dat hier niet gebeurd en dat weegt de rechtbank dan ook (…) ten nadele van de moeder mee in haar beslissing. “

Inter-ouderstrijd is daarnaast zowel door zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de rechtspraak gekwalificeerd als een vorm van kindermishandeling.

Ook met ons aan het werk?

Ons team staat exclusief mensen bij die de positieve lijn kiezen en hiervan de waarde zien voor het betrokken kind, voor zichzelf, en de situatie met hun ex-partner. We staan dagelijks mensen bij in de aanloop naar of tijdens mediations, gemeentelijke hulptrajecten, VTO’s, ondertoezichtstellingen en/of juridische procedures. Lees enkele klantervaringen.

Doordat onze hulp grotendeels schriftelijk of telefonisch is, zijn we landelijk actief. We kunnen al snel concreet starten zonder tijdrovende dossierstudies vooraf. Lees over diensten en kosten.