Fiduon biedt hulp bij vechtscheiding, anders.

Bijgewerkt: 8 januari 2021 | Leestijd: 3 minuten

Ons team ondersteunt in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden.

We bieden persoonlijke en juridische hulp in alle fasen;

 • in de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer verhoudingen niet tot rust komen;
 • bij gemeentelijke hulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten; en
 • rondom gerechtelijke procedures.

Al onze diensten zijn op afstand via telefoon, e-mail en WhatsApp. We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen. Maatwerk nodig? Ook dat kan.

De fundamenten van onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op onze ervaring dat je zowel op inter-ouderniveau, bij hulpverlening en bij de familierechter meer bereikt met eigenaarschap nemen. Onze werkwijze heet de PosiAct-aanpak.

 • Rechten van het kind en de (wettelijke) ouderschapsnormen centraal.
 • Gericht op daadwerkelijke positief gedrag door ouders.
 • Gericht op blijvend neutrale relaties tussen de ouders.
 • Inzetbaar in ieder stadium.
 • Inzetbaar als ‘juridisch bewijsmiddel’.

PosiAct verder uitgelegd

De aanpak geeft invulling aan de wettelijk positieve-actie-plicht van gezagdragend ouders van artikel 1:247 lid 2 en 3 BW, de zogenaamde ouderschapsnormen.

Het doel is om:

 • de inter-oudersituatie – vanuit het kind bezien – tot rust te brengen, zo nodig door middel van afspraken over het (inter-) ouderlijk gedrag en kindgerelateerde aspecten en
 • dat het kind (opnieuw) een optimale opgroeicontext en tevens bevorderend gedrag ervaart (van beide ouders).

Uiteraard wordt dit resultaat niet altijd bereikt. Dit komt bijvoorbeeld doordat één van beide ouders een niet-welwillende ouder is die:

 • steeds nieuwe strijdterreinen opent en feitelijk geen rust wil;
 • de andere ouder ‘de totale (koude) oorlog heeft verklaard’; of
 • incapabel is om te veranderen, vanwege een onderliggende (mogelijk niet-gediagnosticeerde) psychisch stoornis.

De aanpak heeft daarom ook tot doel om welwillende ouders in een betere uitgangspositie te brengen, mocht een rechtszaak toch noodzakelijk zijn of als een juridisch verweer nodig is.

Heeft PosiAct een basis in de rechtspraak?

Ja, PosiAct heeft een wettelijke basis en een basis in de rechtspraak. Lees bijvoorbeeld deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof verwoordt het als volgt (in 5.4):

“Een ouder met gezag heeft als plicht om het welzijn en welbevinden van de kinderen over wie hij het gezag uitoefent te bevorderen. Bovendien heeft hij de plicht om wanneer dit niet lukt hierbij alle hulp te zoeken en aanvaarden die nodig is. Het doelbewust en langdurig handelen in strijd hiermee maakt dat een ouder ongeschikt is om dit gezag uit te oefenen.”

Inter-ouderstrijd is daarnaast zowel door zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de rechtspraak gekwalificeerd als een vorm van kindermishandeling.

Ook met ons aan het werk?

Ons team staat exclusief mensen bij die de positieve lijn kiezen en hiervan de waarde zien voor het betrokken kind, voor zichzelf, en de situatie met hun ex-partner. We staan dagelijks mensen bij in de aanloop naar of tijdens mediations, gemeentelijke hulptrajecten, VTO’s, ondertoezichtstellingen en/of juridische procedures. Lees enkele klantervaringen.

Doordat onze hulp grotendeels schriftelijk of telefonisch is, zijn we landelijk actief. We kunnen al snel concreet starten zonder tijdrovende dossierstudies vooraf. Lees over diensten en kosten.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in situaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.