SMART handelen voorkomt vechtscheidingen

Met enige regelmaat worden we gevraagd wat we zouden veranderen aan de huidige jeugdhulp- en rechtspraktijk om in het belang van het kind het aantal vechtscheidingen terug te dringen.

Onze visie voor het voorkomen van hoog-conflict-scheidingen

Deze visie is in ontwikkeling en kan dus veranderen. 

 • Maximale focus op eigenaarschap ouders.
 • Handhaving in het belang van het kind door SMARTjeugdhulp en SMARTrechtspraak.
 • Snelle rechtspraak.
 • Open en transparant.

Als professional in gesprek over onze visie?

Stuur een email naar team@fiduon.nl. Iemand neemt z.s.m contact met u op.

10 Maatregelen in het belang van de kinderen

Deze ontwikkelingsvisie is in ontwikkeling en kan dus veranderen

Hierna geven we een doorkijk naar enkele van onze oplossingsrichtingen. De komende tijd gaan we deze concepten verder uitdiepen. Reëel of niet? E-mail ons op team@fiduon.nl.

 1. Van toernooi-model naar de PosiAct-aanpak en de SMARTsanctie-aanpak: Wie: Jeugdhulp en De Rechtspraak
  • Maximale inzet op de wettelijke verplichting van ouders om het contact tussen het kind en de andere ouder te bevorderen van artikel 1:247 lid 3 BW. Wie: Jeugdhulp en De Rechtspraak.
  • Uitbreiding van de verplichting van artikel 1:247 lid 3 BW tot geen-gezag ouders. Wie: Politiek
  • Uitbreiding van de verplichting van artikel 1:247 lid 3 BW dat ouders eveneens verplicht zijn de ontwikkeling van de band met de (bredere) familiaire en sociale kring aan de zijde van de andere ouder te bevorderen. Wie: Politiek
  • Specificeren praktisch waarden en normen kader artikel 1:247 lid 3 BW – plicht. Wie: De Rechtspraak
  • Sanctioneren van slecht gedrag in (gejuridiseerde) vechtscheidingen; introductie wettelijk concept voor goed-ouderschap (analoog aan het arbeidsrecht ‘goed werkgever/werknemer); effectuering in bijvoorbeeld ‘Educatieve Maatregel Goed (Inter) Ouderschap’ Wie: Politiek
 2. Uitbreiding ‘recht op gelijkwaardig ouderschap’ van artikel 1:247 lid 4 BW tot kinderen die uit een affectieve relatie worden geboren. Wie: Politiek
 3. Uitbreiding groep personen waarmee het kind een recht op omgang heeft van artikel 1:377a lid 1 BW tot directe familie (bloedband). Wie: Politiek
 4. SMARThulpverlening <-> SMARTrechtspraak. Wie: Jeugdhulp en De Rechtspraak
 5. Landelijk Bureau Handhaving Omgang. Wie: Politiek en/of Rechtspraak en/of Privaat (Fiduon is alvast van start gegaan)
 6. Snelrecht in omgang- en gezagsgerelateerde zaken. Wie: Politiek en De Rechtspraak
 7. Alternatieve geschillenbeslechting en herrekening bij (opvolgende) alimentatiezaken (veranderende draagkracht/behoefte etc). Wie: Poltiek, De Rechtspraak en LBIO
 8. Vermindering procedures met verplichte procesvertegenwoordiging of ‘equality of arms’, één ouder financiering door de RvR, dan beide ouders financiering RvR. Wie: Politiek, De Rechtspraak en/of RvR
 9. Openheid voor meerderjarige kinderen over procedures tussen hun ouders over hen. Wie: De Rechtspraak
 10. Geanonimiseerde publicatie alle personen- en familierechtspraak. Wie: De Rechtspraak
Laatst bijgewerkt op: