Praktijkvisie voor een effectiever familierecht

Bijgewerkt: 13 april 2021 | Leestijd: 3 minuten

Deze visie is in ontwikkeling en kan dus veranderen

Hierna geven we een doorkijk naar enkele van onze oplossingsrichtingen. De komende tijd gaan we deze concepten verder uitdiepen. Hier zelf een visie op? E-mail ons op team@fiduon.nl.

 1. Van toernooi-model naar de PosiAct-aanpak en de SMARTsanctie-aanpak: Wie: Jeugdhulp en De Rechtspraak
  • Maximale inzet op de wettelijke verplichting van ouders om het contact tussen het kind en de andere ouder te bevorderen van artikel 1:247 lid 3 BW. Wie: Jeugdhulp en De Rechtspraak.
  • Uitbreiding van de verplichting van artikel 1:247 lid 3 BW tot geen-gezag ouders en andere verzorgers. Wie: Politiek
  • Uitbreiding van de verplichting van artikel 1:247 lid 3 BW dat ouders eveneens verplicht zijn de ontwikkeling van de band met de (bredere) familiaire en sociale kring aan de zijde van de andere ouder te bevorderen. Wie: Politiek
  • Specificeren praktisch waarden en normen kader artikel 1:247 lid 3 BW – plicht. Wie: De Rechtspraak
  • Sanctioneren van slecht gedrag in (gejuridiseerde) vechtscheidingen; introductie wettelijk concept voor goed-genoeg-ouderschap in plaats van slechts via de richtlijnen jeugdhulp; effectuering in bijvoorbeeld ‘Educatieve Maatregel Goed (Inter) Ouderschap‘. Tevens voorportaal art. 300 lid 4 Sr: Geestelijke mishandeling. Wie: Politiek
 2. Uitbreiding ‘recht op gelijkwaardig ouderschap’ van artikel 1:247 lid 4 BW tot kinderen die uit een affectieve relatie worden geboren. Wie: Politiek
 3. Uitbreiding groep personen waarmee het kind een recht op omgang heeft van artikel 1:377a lid 1 BW tot directe familie (bloedband). Wie: Politiek
 4. SMARThulpverlening <-> SMARTrechtspraak. Wie: Jeugdhulp en De Rechtspraak
 5. Landelijk Bureau Handhaving Omgang of Landelijk Bureau Handhaving Ouderschapsnormen. Wie: Politiek en/of De Rechtspraak (Fiduon is alvast privaat van start gegaan)
 6. Snelrecht in omgang- en gezagsgerelateerde zaken. Wie: Politiek en De Rechtspraak
 7. Alternatieve geschillenbeslechting en herrekening bij (opvolgende) alimentatiezaken (veranderende draagkracht/behoefte etc). Oprichting Landelijk Alimentatie Rekencentrum (sectie van LBIO). Wie: Politiek, Rechtspraak
 8. In procedures, erkenning, omgang, gezag, 1:253a BW. Toegevoegde advocaat voor kinderen, ouders zonder verplichte rechtsbijstand. Rechter waakt ambtshalve voor belang kind-ouderband. Wie: Politiek en rechtspraak
 9. Openheid voor meerderjarige kinderen over procedures tussen hun ouders over hen. Wie: De Rechtspraak
 10. Geanonimiseerde publicatie alle personen- en familierechtspraak. Wie: De Rechtspraak

Als professional in gesprek over onze visie?

Stuur een email naar team@fiduon.nl of bel de praktijk tijdens kantooruren.