Privacy en cookie beleid van Fiduon

Fiduon hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van u als websitebezoeker. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites voor statistische én inhoudelijke doeleinden doeleinden.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Fiduon beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.fiduon.nl en www.vechtscheidingshulp.nl.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Als u onze website bezoekt.
 2. Als u gebruik maakt van één van onze (online) diensten.

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen

Bij bezoek of gebruik van onze website verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u onze website opvraagt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van tracking-cookies. Wij verzamelen onder meer de volgende gegevens:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Deze gegevens worden verzameld door onder meer Google Analytics en Google Adwords. Deze gegevens gebruiken we niet om u te contacteren, noch om te publiceren. De gegevens dragen slechts bij aan het monitoren van de effectiviteit van onze marketingcampagnes en de content op onze websites.

Indien u gebruik maakt van onze para-/juridische dienst dan hebben wij daartoe uitgebreid inzage nodig in uw persoonlijke informatie. Dit is inherent aan de dienst die wij verlenen. Hiertoe behoren o.m. de volgende gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortejaar;
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens;
 • inkomensinformatie;
 • kind- en ex-partner informatie;
 • ex-partner communicatie;
 • andere situationele gegevens die van belang zijn voor uw zaak.

Indien u gebruik maakt van onze para-/juridische dienst dan verwerken wij uw persoonsgegevens:

Op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of doordat u zelf deze informatie toevoegt in de systemen die wij daartoe beschikbaar stellen.

Verstrekking van uw persoonsinformatie aan derden:

Fiduon verstrekt geen persoonsinformatie aan derden tenzij daartoe door u gemachtigd of indien dit volgt uit een wettelijke verplichting. Wel kan er statistische informatie over uw bezoek derden bereiken via de hiervoor genoemde tracking-cookies.

Beveiliging:

Teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik zullen we alle redelijkerwijs te verwachten beschermingsmaatregelen nemen. Indien u gebruik maakt van één van onze online diensten dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het door uzelf openbaar maken van versleutelde hyperlinks naar uw persoonlijke informatie.

Slotopmerking en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen via www.fiduon.nl/contact of tijdens kantooruren via 085-3013044.