Leestijd: 2 minuten

Een uitnodiging gekregen voor de jeugdbeschermingstafel? Lees dan onze handreikingen voor een betere uitkomst.

Zie ook informatie van bijvoorbeeld Jeugdbescherming Midden IJssel Oost Veluwe. Hier staat informatie over de beschermingstafel, de werking, wie er aan tafel zitten en wat de mogelijke uitkomsten zijn.

De mensen aan tafel zijn professioneel met jeugd en/of jeugdbescherming werkzaam. Ze zijn ervaren ten aanzien van de processen, de taal, de wijze van onderzoek, rapportages en de mogelijke invloed die hun rapporten en betrokkenheid in de toekomst kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij gerechtelijke procedures.

Ook voor welwillende ouders is het belangrijk om op de juiste wijze de eigen visie op gebeurtenissen over het voetlicht te brengen. Als er zaken zijn voorgevallen die inderdaad een negatieve impact hebben op het kind, dan is het zeer belangrijk om alles wat er aan de beschermingstafel gebeurt zeer serieus te nemen.

Onze 8 tips

  1. Vraag om een schriftelijke opsomming van de bespreekpunten voorafgaand aan het gesprek. Bereid je voor, voor het gesprek. Vraag vooraf op vriendelijke wijze inzage in het dossier. Maak zo nodig een overzicht voor jezelf van gebeurtenissen.
  2. Behandel aanwezigen respectvol.
  3. Zorg dat je scherp bent op feiten en meningen.
  4. Wanneer het een ‘juiste’ doorverwijzing is, denk na over je eigen rol daarin, wat je kunt veranderen. Toon inzicht. Vraag hulp, d.w.z. formuleer voor jezelf alvast een hulpvraag (voor je kind), denk na over een plan van aanpak, zet dit op papier of zeg dat je ermee aan de slag bent (en doe dit dan ook). Als er zorgen zijn die tot een gesprek bij de beschermingstafel aanleiding geven, dan is er natuurlijk niets fijner als ouders inzicht tonen en zich inzetten om de situatie voor het kind uit zichzelf werkelijk te verbeteren. Is de melding onjuist? Breng dit op een rustige wijze gemotiveerd over.
  5. Vraag of alle afspraken en doelen SMART kunnen worden gemaakt. Het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistische en Tijdgebonden maken van doelen geeft direct duidelijkheid wat van je wordt verwacht en binnen welke termijn. Spreek af hoe en wie te informeren als doelen tussentijds toch niet haalbaar blijken.
  6. Zeg alleen zaken toe die je kunt waarmaken en scheid individuele doelen goed van gezamenlijke doelen. Bespreek bij gezamenlijke doelen het scenario wat te doen als het gezamenlijk niet lukt en wie daarover te informeren.
  7. Blijf rustig, denk na over wat je zegt en laat je niet verleiden tot emotionele uitspattingen of discussies. Maak eventueel een audioregistratie van het gesprek om van je eigen gedrag te leren. Dat je een registratie maakt van een gesprek waarbij je zelf aanwezig bent hoef je niet te melden.
  8. Voel je je geforceerd in het ‘ondertekenen van afspraken’? Vraag een aantal dagen bedenktijd.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Ben je werkzaam in de jeugdbescherming en heb je suggesties voor deze pagina? We komen graag in contact.

Lees ook dit

Laatst bijgewerkt op: