(Corporate) Social support officer?

Fiduon biedt mensen die in een conflictueuze scheidingssituatie zitten of dreigen te belanden concrete steun. Bijvoorbeeld in de communicatie met de ex-partner en eventueel betrokken instanties. Daarnaast helpen we cliënten zelf te veranderen en efficiënt te procederen.

Vechtscheidingen kunnen enorm belastend zijn met directe impact op de productiviteit of aanwezigheid van een medewerker. Niet zelden is de belasting zo groot dat mensen ziek worden, soms langdurig.

In tegenstelling wat de naam vechtscheiding suggereert, is de persoon in kwestie het voortduren van het conflict niet altijd toe te rekenen. In veel vechtscheidingen is er één welwillende ouder die er alles aan doet, echter dat er desondanks geen rust ontstaat of een eindpunt wordt bereikt.

Er zijn namelijk zeer veel (opzettelijke) gedragingen die het conflict weer kunnen doen oplaaien. Soms leidt dit tot procedure na procedure, betrokkenheid van Veilig Thuis, onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming en zelfs ondertoezichtstellingen.

U kunt uw medewerker naar ons verwijzen. Wij helpen uw medewerker concreet stappen te zetten naar welwillendheid en het behalen van bepaalde (familierechtelijke) doelen. Voor corporate support hebben we aparte pakketten, tarieven en begeleiding op maat. We kunnen uw medewerker begeleiden gedurende het gehele traject.

Een medewerker die zich ontlast voelt, voelt ook minder noodzaak tot het betrekken van collega’s of het delen van privéconflicten op de werkvloer. We zijn overtuigd dat onze begeleiding ook bijdraagt aan het reduceren of voorkomen van ziekteverzuim van mensen in dit soort situaties.

Neem contact met ons op voor een persoonlijke introductie.

Daarom verwijzen

Jaarlijks belanden duizenden mensen in een vechtscheiding. In veel gevallen zijn ook kinderen direct betrokken. Vechtscheidingen zijn zeer belastend voor alle partijen. Niet alleen spelen aspecten direct gerelateerd aan de scheiding, ook kunnen bijvoorbeeld juridische procedures mensen zeer belasten. Tijd, geld, energie; allemaal schaarse zaken die eveneens het dagelijks functioneren onder druk zetten.

Veel mensen vinden steun bij directe familie, vrienden, nieuwe partners of collega's. Echter, zeker als de vechtscheiding voortduurt kan er bij het sociale support netwerk een verzadigingspunt bereikt worden, waardoor voor de getroffene deze steun wegvalt. Het resultaat is een uit de hand lopende hulpvraag bij een steeds kleine wordende kring van personen, of isolement.

Met vechtscheidingshulp bieden we een dienst waarbij we naast de persoon gaan staan. Enerzijds als klankbord, anderzijds als paralegal die actief meewerkt en proactief voorstellen doet om de situatie ten positieve te verbeteren.

Ons doel daarbij is dat mensen zich echt ontlast voelen, dat ze op positieve en constructieve wijze invloed krijgen en houden in de situatie, en dat ze ook (familierechtelijke) doelen behalen (voor zover realistisch). En dat ze ook toekunnen met een kleinere kring van vertrouwelingen en minder een beroep doen op hun sociale umfeld.

Over vechtscheidingshulp.nl

Vechtscheidingshulp is een thematische website van Fiduon. Fiduon richt zich met deze website specifiek op mensen die ongewild in een vechtscheiding zitten en die kwalificeren als welwillende partij of die dit willen worden.

De dienst fungeert als een 1ste tot 2e lijns hulp en heeft tot doel om mensen direct te ontlasten. Dit doen we enerzijds door persoonlijke begeleiding, informatieoverdracht en concrete communicatiehulp.

Fiduon begeleidt mensen bij hun pogingen om de vechtscheiding te de-escaleren en treedt - als dit niet mogelijk blijkt - op als persoonlijk paralegal in aanloop en tijdens eventuele juridische procedures.

Onze cliënten geven onze hulp gemiddeld een 9.

Wilt u meer informatie over onze dienst of wilt u overleggen over een verwijzing? Stuur een e-mail naar team@fiduon.nl. Een medewerker neemt z.s.m. contact met u op.

Naar ons verwijzen of een vraag?
Neem vandaag nog contact met ons op.