(Sociaal) Advocaat familierecht?

Fiduon biedt mensen die in een conflictueuze scheidingssituatie zitten of dreigen te belanden concrete steun. Bijvoorbeeld in de communicatie met de ex-partner en eventueel betrokken instanties. Daarnaast helpen we cliënten zelf te veranderen en efficiënt te procederen.

Nu lijkt het alsof we een deel van de werkzaamheden van u als (sociaal) advocaat overnemen. Dit klopt, echter niet op het gebied van procesvertegenwoordiging of rechtsbijstand.

Verwijst u iemand naar ons, dan zorgen wij bijvoorbeeld dat:

  • cliënt in het inter-ouderverkeer aantoonbaar welwillend gedrag gaat vertonen;
  • cliënt feiten overzichtelijk aanlevert;
  • producties worden voorbereid;
  • in overleg bepaalde concepten worden aangeleverd; en
  • contactmomenten met u worden beperkt, zodat u zich maximaal kunt focussen op strategische en processuele aspecten.

Procedeert uw cliënt op toevoeging, dan heeft u een optie om vooraf af te bakenen wat wel of niet tot uw dienst behoort als gesubsidieerde advocaat. U bepaalt waar de knip zit. Fiduon biedt u daarmee een tussenoplossing wat u aan uw cliënt kunt aanbieden; rechtsbijstand binnen de kaders van de Raad voor de Rechtsbijstand, al het overige, op eigen kosten, via Fiduon. We helpen zo mee om het ook voor u rendabel te houden.

Uiteraard werken we ook anderszins graag samen. Veel van onze cliënten hebben nog geen rechtsbijstand, sommige willen van advocaat wisselen. Bent u familierechtadvocaat, dan kunnen we naar u verwijzen.

Heeft u hierover een vraag of wilt u kennismaken? Neem contact met ons op.

Daarom verwijzen

Jaarlijks belanden duizenden mensen in een vechtscheiding. In veel gevallen zijn ook kinderen direct betrokken. Vechtscheidingen zijn zeer belastend voor alle partijen. Niet alleen spelen aspecten direct gerelateerd aan de scheiding, ook kunnen bijvoorbeeld juridische procedures mensen zeer belasten. Tijd, geld, energie; allemaal schaarse zaken die eveneens het dagelijks functioneren onder druk zetten.

Veel mensen vinden steun bij directe familie, vrienden, nieuwe partners of collega's. Echter, zeker als de vechtscheiding voortduurt kan er bij het sociale support netwerk een verzadigingspunt bereikt worden, waardoor voor de getroffene deze steun wegvalt. Het resultaat is een uit de hand lopende hulpvraag bij een steeds kleine wordende kring van personen, of isolement.

Met vechtscheidingshulp bieden we een dienst waarbij we naast de persoon gaan staan. Enerzijds als klankbord, anderzijds als paralegal die actief meewerkt en proactief voorstellen doet om de situatie ten positieve te verbeteren.

Ons doel daarbij is dat mensen zich echt ontlast voelen, dat ze op positieve en constructieve wijze invloed krijgen en houden in de situatie, en dat ze ook (familierechtelijke) doelen behalen (voor zover realistisch). En dat ze ook toekunnen met een kleinere kring van vertrouwelingen en minder een beroep doen op hun sociale umfeld.

Over vechtscheidingshulp.nl

Vechtscheidingshulp is een thematische website van Fiduon. Fiduon richt zich met deze website specifiek op mensen die ongewild in een vechtscheiding zitten en die kwalificeren als welwillende partij of die dit willen worden.

De dienst fungeert als een 1ste tot 2e lijns hulp en heeft tot doel om mensen direct te ontlasten. Dit doen we enerzijds door concrete communicatiehulp, persoonlijke begeleiding en informatieoverdracht.

Fiduon begeleidt mensen bij hun pogingen om de vechtscheiding te de-escaleren en treedt - als dit niet mogelijk blijkt - op als persoonlijk paralegal in aanloop naar en tijdens eventuele juridische procedures.

Wilt u meer informatie over onze dienst of wilt u overleggen over een verwijzing? Bel tijdens kantooruren naar 085-3013044. Een e-mail sturen naar team@fiduon.nl kan ook. Een medewerker neemt z.s.m. contact met u op.

Naar ons verwijzen of een vraag?
Neem vandaag nog contact met ons op.