Doel · Gezamenlijk gezag over je kind verkrijgen

Voor ouders die geen ouderlijk gezag hebben over hun (net geboren) kind en van wie de relatie is geëindigd.

Heeft de moeder van je kind niet willen instemmen met gedeeld ouderlijk gezag? Momenteel is er een wetsvoorstel aanhangig waarbij vaders die hun kind erkennen automatisch ook ouderlijk gezag krijgen. Helaas gaat dit je op dit moment niet helpen. Met medewerking was dit natuurlijk veel eenvoudiger geweest. Wat nu? We gaan het je hierna vertellen.

Ontdek wat je zelf kunt doen en welke stappen je gaat doorlopen als het tot een rechtszaak komt.

Snel aan het werk met een specialist?

E-mail naar team@fiduon.nl.
Bel 085-3013044 ma-vrij.

Lees hier over het intakegesprek ›

Onze diensten

Stappen in de voorfase

 1. Schrijf de moeder een vriendelijk en begripvolle e-mail en vertel dat je graag samen met haar gezag zou willen hebben over jullie kind. Geef aan graag mee wilt kunnen beslissen over belangrijke aangelegenheden, maar dat je natuurlijk best bereid bent om beslissingen over dagelijkse verzorging aan haar over te laten. Geef aan dat je het belangrijk vindt dat jullie samen goed overleggen en dat je daartoe gewoon openstaat en beschikbaar zult zijn.
 2. Je hebt er begrip voor dat ze even wat tijd nodig heeft om na te denken. Die tijd geef je haar. En een redelijke termijn hiervoor is 2 weken.
 3. Als je na een week nog niets hebt gehoord, stuur je haar nogmaals een e-mail. Daarin vraag je of ze al een beslissing heeft voor je en dat je hoopt dat ze wil toestemmen en dat je graag een afspraak maakt met haar om e.e.a. samen te regelen.
 4. Heb je na 2 weken niets gehoord, dan neem je contact op met ons of direct met een advocaat. Een juridische procedure is dan waarschijnlijk onvermijdelijk.
 5. Eind week 3 stuur je haar nog een vriendelijke e-mail waarin je nogmaals vriendelijk benadrukt hoe belangrijk gezag voor je is, maar dat je inmiddels juridische bijstand hebt gezocht. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op voor een concept e-mail.
 6. Midden week 4 stuurt de advocaat een laatste ‘sommatie’ met een verzoek tot het meewerken aan gezamenlijk gezag (en de eenvoudige administratieve handeling die daarvoor nodig is). Dit is een laatste kans voor overleg voordat de procedure wordt gestart.
 7. Als de moeder openstaat voor overleg dan vindt er een 4-gesprek plaats met advocaten. Als jullie tot afspraken komen, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten en die wordt bekrachtigd door de rechter.
 8. Staat de moeder alsnog niet open voor gedeeld ouderlijk gezag, dan wordt de verzoekschriftprocedure ingeleid door indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat dient in, wij kunnen voorbereidend werk verrichten.
NB: Bij dit type procedure is het gebruikelijk dat de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies vraagt.
Fiduon biedt juridische bijstand aan helden.
Aan het werk of vrijblijvende info? Bel 085-3013044 of e-mail team@fiduon.nl o.v.v. je tel.nr.

Lees ook dit

Toch een rechtszaak?

Verzoekschriftprocedure vaststelling gezamenlijk gezag

 1. Opstellen en indiening verzoekschrift + bijlagen en producties.
 2. Reactie maken op verweerschrift.
 3. Pleitnotitie opstellen.
 4. Zitting, met daarbij een advocaat/
 5. Onderzoek bijzonder curator / Raad voor de Kinderbescherming.
 6. Reactie op adviesrapporten samenstellen.
 7. Zitting, met ruimte voor vraag en antwoord, het voorlezen van een pleitnotitie door een advocaat en een laatste poging voor partijen om er samen uit te komen.
 8. Beslissing (schriftelijk).

De procedure in 2e aanleg bij het gerechtshof verloopt ook grotendeels schriftelijk zoals bij de rechtbank. De stappen zijn grotendeels gelijk.

Ben je het niet eens met de beschikking van de rechtbank dan moet een verzoekschrift in hoger beroep gemaakt worden, ook wel Memorie van Grieven genoemd. Daarin moet duidelijk worden beschreven waarom de beslissing van de rechtbank niet juist is. De andere partij kan daarop reageren met een verweerschrift in hoger beroep, ook wel Memorie van Antwoord genoemd.

Stelt de andere partij hoger beroep in, dan kan je uiteraard reageren op de aangevoerde 'grieven' van de andere partij in jouw memorie van antwoord.

Min of meer standaard is het dat de advocaat nog een pleitnota voorbereidt. Dit is een stuk van maximaal 2 A4 dat integraal op de zitting wordt voorgelezen.

Alvorens te beslissen zullen rechters altijd nog ter zitting proberen of partijen er samen uit kunnen komen.

Heeft het gerechtshof bij de beoordeling een fout gemaakt in de toepassing van de wet? Dan is cassatie bij de Hoge Raad nog mogelijk. Dit echter zien we zeer weinig. Zeer veel zaken die toch bij de Hoge Raad worden aangebracht wordt 'eenvoudig afgedaan' als de aangevoerde punten niet tot cassatie kunnen leiden.

Is een rechtszaak onvermijdelijk?
Lees over diensten & kosten of zoek contact ➦

Laatst bijgewerkt op: