Fiduon onderzoekt vechtscheiding rechtspraak

Heb je geprocedeerd? Bijvoorbeeld over omgang, gezag of een ander onderwerp? Dan kun je anderen helpen met jouw uitspraak!

We willen graag meer in detail analyseren hoe de rechtspraak werkelijk functioneert. Dit is niet volledig transparant omdat De Rechtspraak alleen uitspraken publiceert die zij relevant vindt voor de rechtspraktijk. Voor 2018 betekende dit dat 92,5% van de uitspraken niet werd gepubliceerd. Lees hierna verder onder ‘aanleiding’ voor meer inzicht in de cijfers.

Slechts een klein deel van de zaken in het familierecht wordt gepubliceerd. In 2018 publiceerde De Rechtspraak binnen het personen- en familierecht slechts 7,5% van alle uitspraken:

  • Rechtbanken: 2.5% (503 van de 20.148 uitspraken)
  • Gerechtshoven: 31.3% (1.216 van de 3.875 uitspraken)
  • Hoge Raad: 100% (alle 74 uitspraken conform wettelijke opdracht)

Uit de bovenstaande cijfers volgt dat er alleen binnen het personen- en familierecht in 2018  22.304 uitspraken niet zijn gepubliceerd. Hierdoor is nauwelijks reëel publiek toezicht mogelijk op de rechtspraak.

Er is zeer weinig zicht op bijvoorbeeld consistentie en kwaliteit van rechtspraak. We hebben ervaren dat omstreden rechterlijke uitspraken soms niet worden gepubliceerd.

Het doel van dit onderzoek zijn publicaties.

  • Of en welke patronen er te herkennen zijn in zeer casuïstische rechtspraak.

Met het deelnemen aan dit onderzoek ga je ermee akkoord dat wij de door jou verstrekte informatie gebruiken voor onderzoek naar De Rechtspraak. Tevens kan jouw informatie door ons worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspraktijk. Wij zullen de door jou verstrekte informatie nooit zonder jouw toestemming naar jou terug herleidbaar publiek toegankelijk maken.

Je moet je informatie anonimiseren. Als je ons bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak toezendt, dan betekent dit dat je persoonlijke gegevens van jezelf, de wederpartij en kinderen onleesbaar maakt. Is de informatie niet-geanonimiseerd, dan doen wij dit alsnog. Hierbij hanteren wij dezelfde regels als De Rechtspraak, zoals ook is vastgelegd in de Anonimiseringsrichtlijnen.

Ben je het ergens niet mee eens, zoals met de uitspraak van de rechter of een ander element van het juridische proces? Laat het ons dan weten.

Van de informatie die je ons toezendt, krijgt je inhoudelijk in principe geen terugkoppeling.

Je kunt aangeven of wij je in de toekomst mogen benaderen naar aanleiding van de door jou toegezonden informatie.

    Je moet je uitspraak anonimiseren. Als je dit niet hebt gedaan dan doen wij dit alsnog. We behandelen alle inzendingen vertrouwelijk!

    Instantie (optioneel)

    Kunnen wij je nog benaderen? (verplicht)