Vraag en antwoord

100+ antwoorden op vragen uit de familierecht-praktijk.

Snelmenu

Lees nog veel meer over deze onderwerpen in onze thema’s en specials. Die vind je via het kennisbank-hoofdmenu of op deze overzichtspagina.

Algemeen

Uit onze praktijk blijkt dat een echte vechtscheiding waarin ook beschadigende irreële uitingen of gedragingen worden gedaan nauwelijks/niet bemiddelbaar is.

Als welwillende ouder voel je waarschijnlijk haarfijn aan of de andere ouder zich nog zal laten bewegen met mediation.

Goede mediators hebben zowel oog voor de emotionele aspecten als kennis van recht en rechtspraak. Echter, als de andere ouder niet-welwillend is, dan zal ‘logica’ het mediationtraject snel beëindigen.

Als de andere ouder niet ontvankelijk is voor duidelijke compromisvoorstellen en daarin ambivalent of instabiel is, kom je door overleg niet vooruit. Dat jij toegeeft is dan voor de andere ouder de enige gewenste uitkomst. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat in het belang van het kind is.

Heeft de andere ouder ouder gesubsidieerde rechtsbijstand en daarmee ook financiering voor een mediationtraject en jij niet, dan kan mediation bovendien misbruikt worden om voortgang te stagneren of om je financieel uit te putten.

Blijf zelf altijd constructief en opbouwend communiceren met de andere ouder. Blijft jouw positieve inzet vruchteloos, dan kun je in ieder geval bij een eventuele rechtszaak laten zien dat je er alles aan hebt gedaan. We helpen je graag om hierin richting te vinden.

Is het mediationtraject uitzichtloos, laat je dan niet gijzelen en beëindig de mediation. Het is niet ongebruikelijk in het familierecht dat mediation tot niets leidt. Het is vervolgens aan de rechter.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Vechtscheidingen worden gekenmerkt doordat er tussen ex-partners niet of zeer moeizaam overeenstemming te bereiken is over kleine en grote zaken. Conflicten lopen geregeld onnodig hoog op of blijven juist doorsudderen om periodiek de kop weer op te steken.

Bij de meest ernstige vorm grijpt één van de ouders of beide ouders bijvoorbeeld naar laster, het negeren van de ander, het ‘via de kinderen spelen’ en/of zelfs oudervervreemding.

Ook zien we regelmatig dat ouders zo ver gaan in het vasthouden aan hun eigen denkbeelden, dat dit (onoverkomelijk) leidt tot procedure na procedure. Niet zelden zien we strategieën waarbij de strijdende ouder de welwillende ouder tracht te gronde te richten, zowel emotioneel als financieel. We hebben een overzichtspagina gemaakt met strategieën die we regelmatig zien.

Vechtscheidingen zijn zeer belastend, zowel voor het betrokken kind als de ex-partners en hun directe sociale kring. Veel welwillende ouders raken uiteindelijk in een isolement doordat de omgeving de verhalen vanwege de uitzichtloosheid en het gebrek aan vooruitgang niet meer kan aanhoren en afstand neemt.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Berusten of toegeven kan soms een goede strategie zijn. Bijvoorbeeld omdat dit beter past in je eigen leven. De vraag is echter of dit ook vanuit je kind bezien de juiste keuze is.

We zien dat berusten ertoe kan leiden dat veranderingen op een later tijdstip lastiger worden. Regelmatig lezen we in uitspraken dat rechters inactie of eerdere keuzes van een ouder hem of haar tegenwerpen.

We raden daarom aan om in plaats van te berusten, de situatie te accepteren zoals hij is en hier het gedrag op aan te passen. Dit betekent duidelijke en reële doelen vaststellen en daar aan werken. Ondertussen meebewegen wanneer het kan en standvastig zijn wanneer het moet.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Een vechtscheiding voorkomen is op zich prima te doen als beide partijen zich tolerant en begripvol naar elkaar opstellen.

Hoe meer de mening over zaken zoals hoofdverblijf, alimentatie, omgang, verzorging en gezag van elkaar afwijken, hoe groter de kans op een vechtscheiding. Ook is een verschil van mening over, wat ‘in het belang van het kind’ is, veelvuldig brandstof voor een vechtscheiding.

Een scheiding, of je nu getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of niets, is altijd ingrijpend. Het raakt bijvoorbeeld rechtstreeks de inkomenszekerheid van partijen en doorkruist (gezamenlijke) toekomstplannen en dromen. Ook kan er iets in de relatie zijn gebeurd dat ‘welwillend gedrag’ extra onder druk zet (zoals schulden of middelen misbruik). Het komt voor dat ‘welwillend gedrag’ van de andere ouder redelijkerwijs niet kan worden verwacht, zoals bij ernstig bewezen huiselijk geweld.

Helaas ervaren we dat advocaten niet altijd een de-escalerende rol vervullen. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in onrealistische wensen ten aanzien van hoofdverblijf, alimentatie, gezag en omgang. Een eenmaal ingenomen positie – moreel gemandateerd door de advocaat – wordt dan heel lastig om op terug te keren. vFas familierecht-advocaten hebben overigens de plicht vanuit de beroepsvereniging om te de-escaleren. Helaas wijst de praktijk uit dat velen er toch voor kiezen om de positie van hun cliënt (hoe onrealistisch ook) te verdedigen en zo nodig de andere ouder te beschadigen.

5 tips

 • Houd verschillen van inzicht zoveel mogelijk buiten de kinderen. Dit is een verantwoordelijkheid die je jezelf moet toe-eigenen, ook als de ander dat niet doet.
 • Betrek het netwerk als overdrachten/gesprekken niet neutraal kunnen verlopen.
 • Spreek nooit, maar dan ook echt nooit, kwaad over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen.
 • Leg zaken die afgesproken worden zoveel mogelijk schriftelijk vast.
 • Blijf zelf rustig en zoek inhoudelijk, persoonlijk en procedureel steun bij een professional.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Voor onze vechtscheidingshulp hebben we als uitgangspunt neergelegd om alleen voor mensen te werken die welwillend zijn of die welwillend willen worden. De voorwaarde voor onze hulp is dat je je (opnieuw) overlegbereid en strijdmijdend opstelt.

We hebben ervaren dat veel vechtscheidingen in stand worden gehouden door één niet-welwillende partij. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn: wrok, rancune, of onbegrip. Er kan ook een psychische grondslag zijn.

Belangrijk hierin is dat er veelal geen oplossingen zijn, anders dan steeds opnieuw weloverwogen beslissingen te nemen. In de ene situatie kan dit betekenen, berusten in gedrag van de andere ouder, terwijl in een andere situatie juist een krachtige reactie op zijn plaats is. Hierin logisch, evenwichtig en met open vizier handelen helpt je op termijn verder.

Welwillendheid betekent zeker niet aan alle grillen van de andere ouder toegeven.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Redelijk zijn, overleggen, elkaar iets gunnen; allemaal gedragingen die compleet normaal zijn als het leuk is samen. Hoe anders is het in een vechtscheiding. Ieder klein puntje wordt bevochten. Is het niet door beide ouders, danwel door één van beide ouders.

Wil je er echt actief een einde aan maken, dan helpen de volgende tips je wellicht vooruit. Er zijn echter geen garanties. Ook omdat er soms een onderliggende oorzaak is waardoor de ander niet uit de strijd wil of kan stappen.

13 Tips wanneer de ander je rechtstreeks of over de rug van je kind blijft aanvallen

We gaan hier geen oosterse wijsheden quoten, doch er zijn wel een paar algemene regels die makkelijk te onthouden zijn.

 1. Het is onmogelijk om op alles wat er gebeurd invloed uit te oefenen of grip te houden. Buig mee bij futiele zaken, wees standvastig bij belangrijke zaken. Doe zelf niet moeilijk over kleine zaken. Houd de situatie voor je kind zo onbelast mogelijk.
 2. Accepteer de situatie en het gedrag van de ander als een gegeven, blijf schadelijk gedrag wel benoemen.
 3. Doordenk goed welke doelen je (voor je kind) wilt bereiken, bijvoorbeeld uitbreiding van de omgang of juist duidelijkheid en rust. Focus daar op en richt je leven in naar dit doel.
 4. Laat je niet voor het blok zetten, vraag tijd om na te denken.
 5. Zorg dat alle afspraken eerst in concept op schrift komen en doordenk ze vervolgens goed, eventueel met professionele hulp.
 6. Blijf te allen tijde eerlijk en oprecht in je gedrag. Handel tegelijk wel strategisch. Dit kan samen gaan.
 7. Bouw een eenvoudig te doorgronden dossier op, met daarin ook aandacht voor je eigen positieve inspanningen.
 8. Heb je het vermoeden dat de andere ouder je demoniseert, houd hiervan dan een administratie bij. Wordt het concreet en heb je daarvan echt ook bewijzen, dan kan je ervoor kiezen om de andere ouder daarmee te confronteren. Doe dit nooit in een gesprek, altijd schriftelijk.
 9. Kies te allen tijde voor je kind. Als je kind gedrag laat zien wat jijzelf lastig vindt, zoek daarvoor hulp. In eerste instantie niet voor je kind, maar voor jezelf. Probeer alles te lezen wat er is over het gedrag van kinderen in scheidingssituaties en ook over oudervervreemding en ouderverstoting.
 10. Laat je kind negatieve kindsignalen zien en heb je eerder al hulp gezocht voor jezelf, houd dan het initiatief bij jezelf in het eventueel betrekken van hulp voor je kind. Houd goed bij hoe de andere ouder daarop reageert.
 11. Houd je aan normale omgangsvormen in je communicatie, blijf netjes en hoffelijk, zowel naar je ex-partner als naar betrokken hulpverleners. Natuurlijk mag je best ook wel eens ‘duidelijke taal’ gebruiken, echter altijd op een proportionele manier.
 12. Kies voor je kind en jezelf nooit voor de koninklijke weg door definitief afstand te nemen.
 13. Zoek professionele (juridische) hulp.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Als je ex-partner conflicterende (en irrationele) beslissingen neemt die vooral voor jou lastig zijn, dan past dit ‘binnen de gebruikelijke kaders’ van een vechtscheiding.

Anders wordt het wanneer je ex-partner het over de as speelt van jullie kind of het gedrag ‘kleine pesterijen’ overstijgt.

Leiden de beslissingen bijvoorbeeld tot een negatief beeld over jou? Stellen ze indirect de veiligheid bij jou als verzorger ter discussie? Of dwarsbomen deze acties een onbelaste omgang tussen je kind en jou (en jouw zijde)? Dan zou je kunnen stellen dat het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van je kind daarmee in het geding is. Dit is rechtstreeks in strijd met de wettelijke verplichting van artikel 1:247 lid 2 BW.

Artikel 1:247 lid 2 BW:
Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.
Tevens kan dit gedrag een schending opleveren van de wettelijke verplichting van artikel 1:247 lid 3 BW.
Artikel 1:247 lid 3 BW:
Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.
Tracht in principe altijd éérst deze zaken die je constateert bespreekbaar te maken bij je ex-partner. Doe dit schriftelijk. Komt hier geen reactie op, of blijft een positieve wijziging van het gedrag uit? Dan kan je overwegen om bijvoorbeeld bij Veilig Thuis een melding te doen.

Uiteindelijk geldt accepteren of procederen. Zijn de gebeurtenissen te ernstig en belasten ze je kind, dan kan dit een reden zijn voor:

 • wijziging van de hoofdverblijfplaats naar jou; en/of
 • eenhoofdig gezag; en/of
 • een inperking van de omgang tussen je kind en deze niet-welwillende ouder.

Zet nooit te vroeg dit middel in. Probeer zaken altijd éérst onderling met je ex-partner te regelen. Zet in op onze PosiAct-aanpak en bouw zo een dossier op van jouw welwillende gedrag versus de reacties van de andere ouder.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Om te begrijpen waar het standpunt van ‘overvraagd voelen’ bij de andere ouder vandaan komt, is het van belang om goed naar het verleden te kijken. Het doel is om na te gaan of er zaken zijn voorgevallen die dit standpunt redelijk maken. Of het redelijk is, bepaalt de strategie hoe hiermee om te gaan.

Zijn er legitieme redenen waarom je ex zo reageert, dan is het verstandig om hier constructief mee om te gaan en waar mogelijk zelf een duidelijke positieve beweging te maken in je gedrag. Dit kan ook betekenen dat het verstandiger is om tijdelijk even pas op de plaats te maken.

Zo komen we situaties tegen waarbij er een (ernstig) incident heeft plaatsgevonden, waardoor redelijkerwijs niet van deze ouder kan worden verwacht dat deze meewerkt. Het is dan het beste om inzicht te tonen en ook eigenaarschap te nemen voor het wegnemen van deze gevoelens.

We maken echter ook mee dat het zich ‘overvraagd voelen’ een gelegenheidsargument is om op partnerniveau weerstand te blijven bieden teneinde te voorkomen dat er vooruitgang wordt geboekt. Dit is een strategie die strijdig is met de rechten van het kind.

In die situatie is het zaak om omzichtig vooruit te bewegen, waarbij je enerzijds inzet op positieve en constructieve communicatie, en anderzijds (zo mogelijk) juridisch vooruit beweegt op het punt dat je wilt bereiken.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Heb je samen kinderen, dan is altijd enige vorm van overleg nodig. Dit is globaal gesteld alleen anders als er sprake van ontzegging van omgang, eenhoofdig gezag en wanneer er geen informatie- en/of consultatieregeling is vastgesteld.

In alle andere gevallen is er overleg nodig, bijvoorbeeld over dagelijkse verzorging, schoolkeuze, medische behandelingen en buitenlandvakanties.

Wat echter, als de andere ouder echt niet wil en wellicht zelfs feitelijk onbereikbaar is?

Ten eerste is het belangrijk om je communicatie te ‘temporiseren’ en goed te kijken wat je zelf kunt veranderen om de andere ouder de ruimte te geven om een positieve beweging te maken. Je zou bijvoorbeeld je eigen communicatie kunnen aanpassen. Ook zou je kunnen voorstellen om een derde tijdelijk een zogenaamd communicatieschot te laten uitvoeren. Dit betekent dat al jullie communicatie over de kinderen tijdelijk via deze derde verloopt.

Leiden al je positieve inspanningen tot niets en ervaar je bijvoorbeeld dat de andere ouder je passeert bij belangrijke (gezags)beslissingen? Dan betekent dit bij gezamenlijk gezag, een schending daarvan. Bij eenhoofdig gezag betekent dit een schending van artikel 1:377b lid 1 BW, waarin staat dat de met gezag belaste ouder verplicht is om de niet met het gezag belaste ouder te consulteren (raadplegen).

Je hebt feitelijk 2 keuzes tw; (voor nu) accepteren of procederen. Een eventuele procedure kan niet alleen gaan om een rechterlijke beslissing te krijgen over een specifieke eenzijdige actie van deze niet-communicerende ouder, het kan ook leiden tot een wijziging van het ouderlijk gezag. Wat proportioneel is, wordt geheel bepaald door de omstandigheden.

Berusten in non-communicatie is zelden een wijs advies. Dit kan mogelijk tegen je worden gebruikt en worden uitgelegd als dat je geen interesse hebt of verantwoordelijkheid wilt nemen voor het verbeteren van de situatie voor je kinderen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Zit je als ouder ongewild in een vechtscheiding en worden er door de andere ouder steeds opnieuw kleine situaties gecreëerd waardoor zaken niet tot rust komen? Dan kan het zijn dat je in een pestscheiding zit.

De pesterijen kunnen puur op ouderniveau blijven, echter veelal wordt toch ook het kind de dupe van de pesterijen. Al is het maar doordat het de gepeste ouder uit balans tracht te brengen en houden. Daarnaast kan het bijvoorbeeld tot doel hebben de ouder financieel uit te putten.

Hoe je perstgedrag herkent

 • Onredelijke eisen.
 • Onlogische standpuntwisselingen.
 • Op alle slakken zout leggen.
 • Vileine verwijtende communicatie.
 • Stiltebehandelingen.
 • Leugens en achterklap.
 • Niet reageren op normale volwassen confrontaties met dit gedrag.

Hoe met pestgedrag om te gaan

Het is heel normaal dat door dit pestgedrag je zelf uit balans wordt gebracht en dat je wellicht zelf in een negatieve reactiemodus schiet. Doe dit laatste niet. Pestgedrag kan namelijk tot doel hebben om juist dat te bereiken. Het is één van de wijzen waarop niet-welwillende/pestende ouders trachten om toch een doel te bereiken, als vermindering van de omgang tussen je kind en jou of een gezagswijziging.

Primair, tracht te achterhalen waarin het pestgedrag van de pestende ex-partner wortelt en tracht oprecht hulp te bieden om grondslagen weg te nemen. Faalt dit en gaat het gedrag onverminderd door?

 • Zorg dat je in balans blijft. Ga door met je leven.
 • Negeer de pester zoveel mogelijk.
 • Zeker als de pester zich ook van leugens bedient, blijf deze onwaarheden benoemen. Dit is een aanpak die je minder grijpbaar maakt voor de pester.
 • Ontneem de pester de macht waarlangs de pesterijen worden uitgeoefend; deel niet teveel over je privéleven.
 • Belast het pestgedrag ook je kind direct of indirect, houd hiervan een dossier bij. Dit kan in de toekomst (juridisch) belangrijk worden.

Weet je even niet hoe te reageren? Zoek hulp.

Waarom je je vechtscheiding nog niet structureel een pestscheiding moet noemen

Bij pesten is er een dader en een slachtoffer. Het laat zien dat jij jezelf het slachtoffer vindt van de pesterijen van de ander. Het erkent o.i. onvoldoende de invloed die jij als volwassen ouder wel degelijk kunt en moet uitoefenen op de situatie. Een eigenaarschap dat ook door de hulpverlening en de rechtspraak wordt verwacht zodra er een minderjarig kind is betrokken.

Blijf zelf positief eigenaarschap nemen

Pestscheidingen, vechtscheidingen, uiteindelijk zullen ouders gezamenlijk, of bij gebrek daaraan individueel, eigenaarschap moeten nemen. Het is belangrijk om je ‘verdedigende’ gedrag daarom altijd af te meten naar de situatie die voorligt en de situatie vanuit het belang van je kind blijven bezien. Start met positieve initiatieven om zaken te regelen en het conflict definitief op te lossen, ook verwacht je dat de pestende ouder dit nooit gaat toelaten.

Zit je in een pestscheiding? Blijf zelf welwillend communiceren. Lukt dit niet blijf wel constructieve voorstellen doen om er samen uit te komen. Dit werkt op termijn voor je.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

De Wet Basisregistratie Personen geeft ouders in artikel 2.48 de bestuursrechtelijke verplichting om hun minderjarige kind bij hen in te schrijven indien de minderjarige daar feitelijk het woonadres heeft. Concreet betekent dit, dat als je kind dus overwegend bij jou verblijft je je kind dus moet inschrijven. 

Deze verplichting kan haaks staan op een familierechtelijk vastgestelde hoofdverblijfplaats. Ook staat het haaks op de de reguliere bepalingen van ‘ouderlijk gezag’ tw: dat bij beslissingen over minderjarigen die onder gezag van beide ouders staan, toestemming van beide ouders nodig is.

Een en ander leidt er in de praktijk bij gemeenten toe dat ze soms minderjarigen herhaaldelijk in en uitschrijven. Om hierin een weg te vinden hebben meerdere gemeenten eigen regelingen ingevoerd. Gemeenten waarvan we nu weten dat ze een regeling hebben zijn:

De regelingen stellen globaal dat bij minderjarigen jonger dan 16 jaar die onder gezag van 2 ouders staan de verhuisaangifte door beide ouders moet worden ondertekend. De regelingen hebben echter ook een ontwijkmogelijkheid nl. dat als de regeling in een specifieke situatie onbillijk uitvalt, de gemeente ervan kan afwijken.

Sommige gemeenten stellen ook dat het onmogelijk is om het feitelijke woonadres van het kind vast te stellen en ze daarom bij gezamenlijk gezag twee handtekeningen vereisen.

Stel je kind woont overwegend bij je en je krijgt geen toestemming van de andere ouder om je kind bij jou in te schrijven en je gemeente vereist wel toestemming, dan kan je bijvoorbeeld een nader onderzoek vragen bij de gemeente. Blijkt hieruit dat je kind inderdaad overwegend bij jou woont, dan is de kans groot dat de gemeente alsnog overgaat tot inschrijving in de Basisregistratie Personen.

Heeft je gemeente niet zo een regeling, dan kan je in principe dus wel je kind eenzijdig inschrijven, zonder toestemming van de andere gezagdragend ouder.

NB: Het eenzijdig overschrijven van minderjarige kinderen kan als een brandend lont in een kruitvat werken. Het kan door de andere ouder worden ervaren als oudervervreemding of de ‘ouderlijke bevestiging van een verstoting door het kind’. Dat je kind feitelijk bij jou woont ontslaat je ook niet van de wettelijke verplichting om het contact tussen je kind en de andere ouder te bevorderen. Hoe dan ook geldt: Probeer zaken éérst altijd samen minnelijk te regelen, teneinde escalatie op inter-ouderniveau te voorkomen. Wil je hierbij hulp? Neem contact met ons op.

Woont je kind niet overwegend bij je en schrijf je je kind wel eenzijdig over? Dan kan dit in een later stadium een contra-indicatie zijn als het ouderlijk gezag ter discussie wordt gesteld.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Globaal zijn er 3 vormen van hulp bij vechtscheidingen, die individueel of gezamenlijk kunnen worden ingezet, of vrijwillig of in een gedwongen kader.

Hier ontdek je ook hoe wij ons met vechtscheidingshulp onderscheiden.

1. Voor ouders

Gezamenlijke hulp:

Individuele hulp:

 • Vechtscheidingshulp ⇦ ontwikkeld door Fiduon
 • Advocaat
 • Psycholoog / systeemtherapeut
 • GZ-kinderpsycholoog (bij oudervervreemding of ouderverstoting)

2. Voor het kind

Wanneer ouders niet in staat zijn om samen – in het belang van het kind – uit de strijd te stappen, dan is het de vraag in hoeverre hulp voor het kind werkelijk baat heeft, of dat de hulp het kind juist verder in een loyaliteitsconflict dringt.

3. Op last van de rechter

 • Bijzondere Curator
 • Forensische Mediation/Ouderschapsonderzoek
 • Ondertoezichtstelling
 • Begeleide omgangsregeling
 • Uithuisplaatsing

Soms stelt de rechter ook vast dat er een kindbehartiger aan het werk gaat, of houdt hij de zaak aan in afwachting van een vrijwillig kader traject als Kinderen uit de Knel.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Ja, je mag geluidsopnames maken van gesprekken waarbij je zelf aanwezig bent, ook zonder toestemming van de andere aanwezigen. Ook hoef je de anderen niet eerst in de gelegenheid te stellen om hier wat van te vinden. Tenslotte hoef je ook niet naar waarheid te antwoorden als iemand vraagt of je het doet. Wel kunnen er andere regels gelden; bijvoorbeeld in een gerechtsgebouw.

Gesprekken opnemen is een onderwerp dat discussie en negatieve gevoelens oproept, ook bij professionals. Je kunt als wantrouwend gezien worden of dat je de ander in de val probeert te lokken. Wij zien het echter anders.

Feitelijke juistheid v.s. privacy

De familierechter moet zich een juist beeld kunnen vormen van de situatie, in het bijzonder wanneer beslissingen het belang van een kind raken. Hiertoe is het nodig dat de rechter naar waarheid en volledig wordt geïnformeerd. De wet stelt in artikel 21 Rv dat als een partij dit niet doet, de rechter daaraan de gevolgen kan verbinden die hij passend acht. Lees in dit kader ook onze Special: De waarheid in het familierecht.

Partijen die niet willen dat er een audioregistratie van het gesprek wordt gemaakt beroepen zich op het recht van privacy.

Worden geluidsopnames toegelaten door de familierechter?

In beginsel is iedere vorm van bewijs toegelaten in het civielrecht. De rechter heeft wel de vrijheid om te bepalen of een bepaald bewijsstuk buiten beschouwing gelaten moet worden gelaten vanwege een hoger belang (art. 152 Rv). O.m. in 2014 oordeelde de Hoge Raad hierover:

Hoge Raad 18 april 2014. ECLI:NL:HR:2014:942
Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter is overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt. In een civiele procedure geldt niet als algemene regel dat de rechter op onrechtmatig verkregen bewijs geen acht mag slaan. In beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, welke belangen mede aan art. 152 Rv ten grondslag liggen, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden, is terzijdelegging van dat bewijs gerechtvaardigd.

Welk belang zwaarder weegt is echter niet op voorhand te zeggen. Daarom vinden wij bijvoorbeeld het beleid van de Raad voor de Kinderbescherming onjuist. En zelfs onrechtmatig verkregen bewijs wordt in beginsel toegelaten.

Let op! De kans is zeer klein dat een rechter ook daadwerkelijk de opnames gaat beluisteren. Procedures in het familierecht zijn grotendeels schriftelijk en het is belangrijk om transcripties te maken van opgenomen gesprekken.

Waarom opnemen?

 • Opnames stellen je in staat om achteraf te leren van je eigen bedrag in een situatie.
 • Opnames dragen bij aan het zo feitelijk mogelijk weergeven van gebeurtenissen.
 • Opnames kunnen je beschermen tegen extreem en schadelijk gedrag van een niet-welwillende ouder.
 • Gedrag van professionals wordt aantoonbaar.

Is opnemen strafbaar?

Gesprekken waarbij je zelf aanwezig bent opnemen is niet strafbaar, tenzij er specifieke regels gelden; zoals in een gerechtsgebouw. Heimelijk gesprekken waarbij je niet zelf aanwezig bent is wel strafbaar. Dit volgt uit art. 139a lid 1 Sr en art 139b lid 1 Sr.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

In de praktijk zien we diverse negatieve gedragingen van niet-welwillende ouders. Alle vormen van negatief gedrag zijn echter als volgt samen te vatten:

Niet-welwillende ouders nemen – bezien vanuit het kind – geen eigenaarschap voor het bereiken van positieve ‘andere-ouder-inclusieve’ resultaten. Ze voelen zich daarin onaantastbaar, veelal gesteund doordat ze (inmiddels) de hoofdverblijfouder zijn en/of dat ze kunnen bouwen op loyaliteit van het kind.

De verplichting tot het nemen van eigenaarschap volgt rechtstreeks uit de ouderschapsnormen.

Voorbeelden van niet-welwillend gedrag uit de praktijk

Op (inter-) ouderniveau (waarmee het kind in een onrustige situatie blijft)

 • Het buiten zichzelf plaatsen van oorzaken en oplossingen.
 • Het refereren naar onverifieerbare eigen inspanningen in plaats van naar concrete inspanningen en resultaten.
 • Het aanvoeren van allerlei excuses om het gebrek aan eigenaarschap te verbloemen, bijvoorbeeld het dwarsbomen van vooruitgang onder verwijzing naar het verleden dat ouders onderling hebben en (vermeend/onbewezen) negatief gedrag van de andere ouder daarin.
 • Het niet-steunen, dwarsbomen of negeren van positieve acties en voorstellen op inter-ouderniveau of richting het kind door de welwillende ouder.
 • Het opzettelijk niet tot rust laten komen van de inter-oudersituatie. Het steeds opnieuw openen van nieuwe strijdterreinen of het steeds fijnmaziger maken daarvan.
 • Het negeren van de ex-partner als persoon, door bijvoorbeeld stiltebehandelingen, communicatiestops, uitvallende communicatiemedia. Geen antwoord geven op normale rechtstreekse vragen.
 • Het (financieel) uitputten van de welwillende ouder door veelvuldig procedures te starten of uit te lokken, zonder welwillende acties daaraan voorafgaand.
 • Dwarsliggen met als doel om de thuissituatie van de andere ouder te destabiliseren, of om wanneer het kind bij die ouder, negativiteit in die omgangsmomenten te projecten. Dit kan rechtstreeks richting het kind zijn of via de andere ouder.

Over de as van het kind

 • Het actief het kind inzetten of betrekken bij de strijd, met mogelijk ouderverstoting door het kind als gevolg. Dit kan zich op velerlei wijzen uiten, bijvoorbeeld het delen van eenzijdige beslissingen met het kind, voorafgaand aan overleg of overeenstemming tussen de ouders.
 • Het kopen van het het kind, bijvoorbeeld met aandacht, leuke uitjes in de contacttijd die het kind met de andere ouder heeft of meer (niet-leeftijdsproportionele) verantwoordelijkheden.
 • Eigenaarschap afwijzen door te stellen dat ‘het kind het niet wil’.
 • Valse aangiften van seksueel overschrijdend gedrag (misbruik) naar het kind.
 • Het niet bevorderen of actief frustreren van de hechtingsband tussen het kind en een stiefouder, halfbroertjes/zusjes.

Richting professionals

 • Professionals voorzien van eenzijdige, onjuiste of onvolledige informatie en hen daarmee als middel inzetten in de strijd, bijvoorbeeld huisarts, school, hulpverleners, politie, jeugdbescherming.
 • Disrespect voor bepalingen en beschikkingen van officiële instituten zoals van de rechtspraak.

Richting derden

 • Het besmetten van het sociale umfeld van de andere ouder, door kwaad spreken of het creëren van twijfel rondom de (goede) intenties, capaciteiten en geschiktheid van die ouder.

Met één of meerdere van de volgende juridische doelen

Een situatie creëren en in stand houden waaruit blijkt dat:

 • Overleg tussen de ouders onmogelijk is en direct ten koste gaat van het kind. Het doel is een verzoek tot een gezagswijziging op basis van artikel 1:251a lid 1 BW (het klem en verloren criterium).
 • De wijze van zorg van de welwillende ouder schadelijk is voor het kind. Het doel is een vermindering of staking van de omgang tussen het kind en die ouder. Daarvoor wordt artikel 1:377a lid 3 sub a en b BW in stelling gebracht.
 • Het kind zelf niet meer naar de andere ouder wil. Hiertoe worden allerlei gedragingen in stelling gebracht die tot doel hebben het kind te vervreemden van de andere ouder en daarmee te bewerkstelligen dat het kind van 12 jaar of ouder ‘ernstige bezwaren tegen de omgang’ kenbaar maakt (artikel 1:377a lid 3 sub c BW).
 • De conflicten zo hoog laten oplopen dat de rechter – in het belang van het kind – geen andere uitweg ziet (artikel 1:377a lid 3 sub d BW).

Het is dit negatieve gedrag dat we met onze aanpak op een positieve wijze adresseren.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Alimentatie

Bij een alimentatie-procedure is het mogelijk om een eerdere ingangsdatum te verzoeken. De rechter heeft veel vrijheid om te bepalen in hoeverre dit verzoek wordt ingewilligd.

Deze vrijheid volgt uit de wet. De rechter stelt namelijk bij het vaststellen van een alimentatieregeling tevens de dag vast dat deze begint (art. 1:402 lid 1 BW). Deze dag kan ook in het verleden liggen. De rechter kan echter niet verder terug dan 5 jaar voor de datum van indiening van het verzoekschrift. Dit volgt rechtstreeks uit art. 1:403 BW.

Verzoek je als welwillende ouder een ingangsdatum in het verleden, houd er dan zelf ook rekening mee wat deze verschuldigdheid betekent voor de alimentatieplichtige, zeker als er aan de zijde van de alimentatieplichtige ook andere schulden zijn. Soms is het beter om het verleden, het verleden te laten. Doe dus een redelijk voorstel om de verhoudingen niet onnodig op scherp te zetten.

Heb je zelf nooit eerder een verzoek gedaan tot het laten vaststellen van alimentatie, dan is het in de meeste gevallen jammer maar helaas. Dit geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

De wet geeft de mogelijkheid om voor partneralimentatie een niet-wijzigingsbeding op te nemen. Dit is vastgelegd in artikel 1:159 BW. De wet voorziet niet een eenzelfde mogelijkheid voor kinderalimentatie.

Een niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie is evenwel gewoon geldig als er wordt afgesproken dat bij draagkrachtvermindering van de alimentatieplichtige toch een bepaald (hoger) niveau gehandhaafd blijft, omdat de kinderalimentatie dan ‘tenminste’ voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Dit kan anders zijn als door de hogere verplichting in relatie tot de draagkracht de kinderalimentatie voor andere kinderen in het gedrang zou komen.

Een bepaling die tot doel heeft om bij een toename van de draagkracht het niveau van kinderalimentatie op een lager bedrag vast te stellen is nietig.

Een een ander is de uitkomst van de beslissing van de Hoge Raad van 1 november 2019.

Analoog aan deze beslissing van de Hoge Raad zou je kunnen stellen dat ook een non-indexatie beding nietig is, omdat door non-indexatie enkel door verloop van tijd de kinderalimentatie gaat afwijken van de wettelijke maatstaven.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

 

In principe heb je samen met je partner veel vrijheid om de afwikkeling van je scheiding contractueel te regelen. Het is echter niet mogelijk om af te zien van kinderalimentatie of dit uit te ruilen tegen iets anders. 

De wet bepaalt in artikel 1:400 lid 2 BW dat een overeenkomst waarin wordt afgezien van levensonderhoud nietig. Dit was bijvoorbeeld aan bod in deze uitspraak van Rechtbank Midden Nederland.

Je kunt eigenlijk alleen naar boven afwijken. Er kan dus wel een hogere kinderalimentatie worden overeengekomen dan anders verschuldigd zou zijn. Komt de alimentatieplichtige hierdoor in een financiële noodsituatie, dan kan deze de rechter vermindering verzoeken van het overeengekomen bedrag op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Nee, tenzij de tenuitvoerlegging daarvan door de Nederlandse rechter is bekrachtigd. De Nederlandse wet stelt namelijk dat een buitenlands vonnis (of beschikking) in principe in Nederland geen rechtskracht heeft anders dan daartoe door de rechter ‘verlof’ is gegeven. Dit betekent dus dat in een rechterlijke procedure verlof moet worden gevraagd. Dit volgt uit artikel 431 lid 1 Rv.

De Nederlandse rechter beoordeelt de zaak niet geheel opnieuw, doch toetst of het vonnis naar Nederlandse maatstaven voor erkenning vatbaar is.

In principe moet de buitenlandse uitspraak van rechtswege worden erkend, mis is voldaan aan de voorwaarden zoals door de Hoge Raad in 2014 geformuleerd in de Gazprom-zaak:

 1. de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft gegeven, berust op een bevoegdheidsgrond die naar internationale maatstaven algemeen aanvaardbaar is;
 2. de buitenlandse beslissing is tot stand gekomen in een gerechtelijke procedure die voldoet aan de eisen van behoorlijke en met voldoende waarborgen omklede rechtspleging;
 3. de erkenning van de buitenlandse beslissing is niet in strijd met de Nederlandse openbare orde;
 4. de buitenlandse beslissing is niet onverenigbaar met een tussen dezelfde partijen gegeven beslissing van de Nederlandse rechter, dan wel met een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter die tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits die eerdere beslissing voor erkenning in Nederland vatbaar is.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Ben je gehuwd of geregistreerd partners geweest (met kinderen), dan ben je als ex-partners nog jarenlang aan elkaar verbonden via de wettelijke alimentatieverplichting. Dit betekent dat je naar elkaar een verantwoording hebt om elkaar op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die impact hebben op de oorspronkelijke alimentatieberekening.

Als de alimentatiegerechtigde bijvoorbeeld is hertrouwd, doch heeft verzuimd dit te vermelden, dan kan dit tot terugbetalingsverplichting leiden. De rechter kijkt daarbij naar alle omstandigheden en de mate van verwijtbaarheid cq. eigen schuld van partijen.

In veel gevallen wordt daarvoor niet verder teruggegaan dan de datum van indiening van het verzoekschrift tot herrekening van de alimentatie. Een terugwerkende kracht die verder gaat komt echter sporadisch ook voor.

Een voorbeeld hiervan zagen we in deze zaak waarin de alimentatiegerechtigde al jaren was hertrouwd en daar zelfs naar de rechter toe een onjuiste verklaring over aflegde. De rechter oordeelde dat de i.c. kinderalimentatieverplichting vanaf de hertrouwdatum – meer dan 4 jaren eerder – lager werd vastgesteld.

In deze zaak leidde het echter niet tot een feitelijke terugbetaling omdat de vordering van de alimentatiegerechtigde was overgedragen aan het LBIO en de vordering van de alimentatiegerechtigde door verrekening werd verminderd.

Overigens vinden we dat het bewust niet-melden van grote wijzigingen een zware sanctie dient te krijgen. Zo werd er in de hiervoor genoemde zaak geen proceskostenveroordeling opgelegd aan de alimentatiegerechtigde; voor ons onbegrijpelijk.

Incassomaatregelen door het LBIO bij de alimentatieplichtige kunnen wellicht tot onnodig leed geleid hebben gedurende de jaren dat er onterecht een te hoge kinderalimentatie werd geïncasseerd. We vinden dat de rechtspraak voor bijkomende effecten meer invoelend vermogen en daadkracht zou kunnen ontwikkelen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

In principe is het mogelijk om bij een wijziging van omstandigheden aanpassing van de alimentatieverplichting te verzoeken, bijvoorbeeld wegens een (sterk) verminderde draagkracht door ontslag.

Echter, van de alimentatieplichtige mag ook redelijkerwijs worden verwacht dat deze zich inspant om te voldoen aan de eerder vastgesteld onderhoudsverplichting die tenslotte mede afhankelijk is van de behoefte van de alimentatiegerechtigden.

De mate van verwijtbaarheid van het verlies aan draagkracht kan dan worden meegewogen door de rechter bij de beslissing of inderdaad de alimentatieverplichting lager wordt vastgesteld.

Is een ontslag bijvoorbeeld verwijtbaar, dan is er ook een kans dat de rechter niet meegaat in een verzoek tot verlaging van de alimentatieverplichting of een ‘waarde’ hangt aan de mate van verwijtbaarheid.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Juridisch ouders hebben een onderhoudsverplichting voor hun kinderen. Ook bijvoorbeeld stiefouders hebben een onderhoudsverplichting. Dit volgt uit artikel 1:392 BW. Of je als ouder of verzorger ook ouderlijk gezag hebt staat hier los van.

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van het kind, de draagkracht van jezelf, de andere ouder en eventuele stiefouders. Neem je een (substantieel) deel van de verzorging van je kind voor je rekening, dan kan je een zogenaamde zorgkorting krijgen van 5 tot 35%. Bij de berekening van de zorgkorting worden zowel wekelijkse zorgtijd als vakanties meegenomen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Helaas zien we in vechtscheidingen soms dat een partij all-out gaat. Alle registers worden opengetrokken om de andere partij te beschadigen, het leven zuur te maken of te bewerkstelligen dat de kinderen die ouder verstoten.

Dit kan onder omstandigheden leiden tot een gerechtvaardigde beëindiging van een lopende verplichting tot het betalen van partneralimentatie. De grondslag hiervoor is ‘redelijkheid en billijkheid’.

De rechter gaat hier terughoudend mee om. Op zich is namelijk niet ongebruikelijk dat een relatiebreuk of scheiding gepaard gaat met de nodige emoties. Het moet dus worden aangetoond dat het ‘grievende gedrag’ ernstig disproportioneel is.

Dat gerievend gedrag tot een einde van de partneralimentatie-plicht kan leiden volgt o.m. uit deze rechtszaak die diende bij Gerechtshof Den Bosch.

De vrouw in kwestie uitte (steeds erger wordende) valse beschuldigingen van o.m. kindermishandeling, seksueel misbruik van de kinderen en het in bezit hebben en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal door de man.

Dit leidde ertoe dat de man onterecht door ‘de strafrechtelijke-molen werd getrokken’.  Niets van deze valse beschuldigingen werd echter bewezen en het strafrechtelijke traject leidde tot een sepot. Het strafrechtelijke onderzoek had de man echter beschadigd, o.m. in zijn reputatie ten opzichte van zijn werkgever.

Daarbij ontzegde de vrouw de kinderen het contact met hun vader gedurende enkele maanden.

Ook toonde de vrouw op de zitting bij het hof geen inkeer en volhardde ze in haar valse beschuldigingen.

Het hof concludeerde dat gedragingen van de vrouw dermate grievend voor de man zijn of zijn geweest, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de vrouw van de man een bijdrage in haar levensonderhoud verlangt.

De partneralimentatieverplichting voor de man werd daarmee beëindigd.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Het recht op partneralimentatie vervalt zodra je hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met je nieuwe partner alsof jullie gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dit is vastgelegd in artikel 1:160 BW.

Het is met name het laatste criterium waaromtrent we veel rechtspraak zien. Wanneer hiervan sprake is, is namelijk niet zo eenvoudig vast te stellen als een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

In de rechtspraak is ‘samenleven alsof’ verder uitgewerkt en hiervan is sprake als voldaan is aan de volgende 5 voorwaarden:

 • er is een affectieve relatie;
 • die duurzaam is;
 • waarin wordt samengewoond;
 • een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd, en;
 • de partners elkaar wederzijds verzorgen.

Het is van belang om redelijk en transparant te zijn naar de alimentatieplichtige ex-partner. Enerzijds heb je natuurlijk recht op een vrij privéleven zonder continue informatieverstrekking aan de ex-partner over de stand van relaties. Anderzijds, wanneer je aanvoelt dat je relatie logischerwijs voldoet aan de bovenstaande criteria, of uiteraard zodra je anderszins in je levensonderhoud kunt voorzien, houd dan zelf het initiatief en initieer een herrekening.

Het niet zelf initiatief houden kan ertoe leiden dat de argwaan van de ex-partner tot een kostbaar onderzoek door een recherche-bureau gaat leiden die jou en je nieuwe partner gedurende enige tijd gaan observeren.

Als in een opvolgende rechtszaak vervolgens komt vast te staan dat je onterecht niet gemeld hebt dat er sprake is van ‘samenleven alsof’, dan kan dit tot een terugbetalingsverplichting leiden van de onverschuldigd ontvangen partneralimentatie (+ wettelijke rente). Daarnaast kan je ook nog veroordeeld worden tot betaling van de proceskosten van je ex-partner en de kosten van het ingeschakelde recherche-bureau. Al met al iets om te vermijden.

Let wel! Het is niet zo dat het nog hebben van een eigen woning automatisch voorkomt dat sprake kan zijn van ‘samenleven alsof’. De hierboven genoemde punten zijn maatgevend.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Bijzondere curator

De rechter bij wie een rechtszaak in behandeling is, heeft de mogelijkheid om voor een minderjarig kind een bijzondere curator te benoemen. Dit doet de rechter als er een strijd is tussen het belang van de personen met het ouderlijk gezag en het belang van het kind. Deze mogelijkheid is vastgelegd in artikel 1:250 BW.

De bijzondere curator treedt slechts voor de minderjarige op als oplossing van een bepaald concreet probleem en niet voor een ‘algemeen probleem’. Ook moet er sprake zijn van een ‘wezenlijk conflict’ tussen het kind en de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Bij de beantwoording van de vraag of een bijzondere curator moet worden benoemd, staat het belang van het kind voorop. De rechter heeft een grote mate van beoordelingsvrijheid of deze een bijzondere curator benoemt.

Bij een verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning zien we bijvoorbeeld vaak dat een bijzondere curator wordt benoemd. De aanleiding vormt het conflict tussen het belang van de moeder (die zich verzet) en het kind (dat het recht heeft dat de relatie met zijn/haar verwekker ook familierechtelijk wordt erkend). Bijzondere curatoren worden ook ingezet bij procedures over omgang en gezag.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Wanneer een rechter een oordeel wordt gevraagd over bijvoorbeeld verzorging, opvoeding, gezag en erkenning van het kind, dan kan deze ambtshalve of op verzoek van één van de partijen een curator benoemen. Dit volgt uit artikel 1:250 BW.

Dit gebeurt alleen als er een conflicterend belang is tussen de belangen van het kind en de belangen van de (gezagdragend) ouder. Hoe als ouder zelf een verzoek te doen is uitgebreid beschreven op de website van De Rechtspraak.

Een bijzondere curator kan door onderzoek en bijvoorbeeld gesprekken met ouders en kind inzicht krijgen in de situatie die het kind aangaat. Een bijzondere curator kan daarmee naast de Raad voor de Kinderbescherming bepalend zijn voor het eindoordeel van de rechter over een bepaalde door de rechter geformuleerde onderzoeksvraag.

Wordt op initiatief van de andere ouder een bijzondere curator benoemd in een rechtszaak over je kind, dan geldt in principe, gewoon meewerken en deze professional zijn/haar werk laten doen. Blijf als ouder bovendien eigenaarschap nemen voor rust en duidelijkheid voor je kind. Blijf handelen conform de ouderschapsnormen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Is in je zaak door de rechter een bijzondere curator benoemd, dan vertegenwoordigt deze persoon ‘het belang van de kinderen’. Meestal krijgt de bijzondere curator van de rechter een concrete opdracht mee, bijvoorbeeld om een onderzoek te doen en daarover te rapporteren.

Het is van belang om de bijzondere curator gewoon zijn/haar werk te laten doen. Betekent dit bijvoorbeeld ook een serie gesprekken met de kinderen, zorg dan dat je kinderen zich vrij voelen om met deze persoon te spreken.

Is een bijzondere curator betrokken, dan is dit geen reden om als ouders ‘achterover te gaan zitten’. Het is van belang om samen, en als dat niet lukt individueel, eigenaarschap te nemen en blijven nemen om de situatie voor je kinderen zo veilig en prettig mogelijk te maken en te laten blijven. Blijf handelen volgens de ouderschapsnormen.

Tracht nooit via de kinderen het onderzoek of oordeel van de bijzondere curator te beïnvloeden.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Co-ouderschap

Ontstaat er bij scheiding discussie over de zorgverdeling en komen de ouders er niet samen uit, dan ligt de eindbeslissing uiteindelijk bij de rechter, meestal na advies van de Raad voor de Kinderbescherming.

Wonen twee ouders bijvoorbeeld ver uit elkaar, dan kan co-ouderschap (tw: een gelijke verdeling van de zorg en opvoeding) te belastend zijn voor het kind. De vraag is dan natuurlijk welke ouder de hoofdzorg en daarmee het hoofdverblijf krijgt.

Is er bijvoorbeeld sprake van ernstige contra-indicaties (bijv. een gediagnosticeerde psychische aandoening of verslavingsproblematiek) bij de verzoekende ouder, dan kan vanuit het perspectief van het kind de kwaliteit van de zorg onvoldoende gewaarborgd zijn. Een eventueel verweer tegen omgang moet dan worden opgebouwd rondom de criteria zoals vastgelegd in art. 1:377a lid 3 BW.

Artikel 1:377a lid 3 BW:
De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Let wel: Als ouders het heel verschillend zien en er objectief gezien geen contra-indicatie is, dan kan zo een standpunt tot een jarenlang voortslepend juridisch conflict leiden. Dit is zeer belastend en we raden aan hier niet lichtzinnig mee om te gaan.

Het is daarom te allen tijde belangrijk om welwillend in het proces te staan, standpunten niet nodeloos te polariseren en eventueel betrokken instanties gewoon hun (onderzoek)werk te laten doen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Welke afstand bij co-ouderschap tussen de woonplaatsen van beide ouders nog in het belang van het kind wordt geacht is niet vast gedefinieerd. In het algemeen kan worden gesteld dat rechters het in het belang van het kind vinden dat ouders zo dicht mogelijk bij elkaar wonen.

Hoe ver ‘zo dichtbij mogelijk’ is, wordt steeds bezien vanuit het kind door de rechter. Zaken zoals leeftijd, reisafstand/tijd naar school en kindspecifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld een handicap of autisme kunnen hierin bepalend zijn.

Als ouders is het belangrijk om echt naar het belang van het kind te kijken. Twee woonplaatsen bij beide ouders die bijvoorbeeld in dezelfde stad of dichtbij een centraal punt zoals school zijn, betekent een levenssfeer voor het kind die minder ‘gespleten’ is.

Zoek je toch houvast in een getal, denk dan aan 10-15 km hemelsbreed als maximum, hoewel we in de rechtspraak ook situaties tegenkomen waarbij ouders verder uit elkaar wonen. Zo werd in deze zaak die diende bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een reisafstand per auto van 25 min niet onaanvaardbaar lang geacht.

Heeft de ouder met het formele hoofdverblijf een verhuisvoornemen, dan zal door een rechter nadrukkelijk gekeken worden naar de impact die deze verhuizing heeft op het kind. Mocht daardoor de uitvoerbaarheid van de co-ouderschapregeling in het gedrang komen dan kan dit een sterke contra-indicatie zijn voor de (voorgenomen) verhuizing.

We zien regelmatig dat ouders zonder het formele hoofdverblijf van het kind zonder afstemming (ver weg) verhuizen. Dit is o.i. niet ‘in de geest van’ co-ouderschap. Daarom zijn wij van mening dat bij een 50/50 co-ouderschap er altijd overeenstemming zou moeten zijn tussen de ouders over deze verhuizing indien deze verhuizing de reisafstand/duur voor het kind groter maakt. Indien dit niet lukt, dan kan het verhuizen volgens de hiervoor genoemde uitspraak aan een rechterlijke toetsing onderworpen worden.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Ben je als ouders al voor of kort na de geboorte van jullie kind uit elkaar gegaan, dan is dit een lastige situatie voor alle betrokkenen, doch in beginsels is co-ouderschap met een baby ook mogelijk.

Er is echter een grote kans dat het mis gaat. Het is een emotionele fase, waarin iedereen nog zijn/haar plek moet vinden en het is soms lastig om emoties niet de boventoon te laten voren. Veel strijd ontstaat wanneer het belang voor het kind van de aanwezigheid van de vader in deze fase door de moeder wordt gebagatelliseerd of gediskwalificeerd. Ook kunnen scheidingsconflicten weer de kop op steken en snel oplaaien.

Voor vaders: In plaats van direct vanaf het begin strikt vast te houden aan co-ouderschap kan je ook kiezen voor een (zo goed als) gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vanaf bijvoorbeeld 9 maanden. Je kunt daar dan samen naartoe ingroeien. Consistent en voorspelbaar zijn in je gedrag, en welwillendheid, is essentieel.

Voor moeders: Het is van belang om geen onlogische standpunten in te nemen, concreet te worden naar vader en je ook aan afspraken te houden die je maakt met betrekking tot omgang. Je kind heeft recht op contact met vader en voldoende kwalitatief hoogwaardige hechtingsmomenten om veilig te hechten. Hiervoor is een hogere contactfrequentie nodig in de eerste fase dan hier en daar een paar uurtjes. Werkelijk je kind voldoende zorgtijd met vader gunnen. Vader zonder toezicht de zorg geven, eten laten geven, bedrituelen, badderen, verschonen, troosten etc. En volgens de hechtingsleer is ook overnachten op zeer jonge leeftijd bij de vader in beginsel gewoon mogelijk.

Verder is vanuit een baby bezien zorg door een ouder te prefereren boven zorg door een grootouder, gastouder of opvang. Natuurlijk zijn er ook situaties dat een ouder niet welwillend, capabel of leerbaar is. Dit vraagt weer een andere aanpak.

Voor het kind is belangrijk dat deze van beide zijden te allen tijde onvoorwaardelijk toestemming ervaart in contact met de andere ouder.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Als de co-ouderschapsregeling niet goed loopt en kom je er samen niet uit, dan kan dit een reden zijn om de regeling te herzien. Ga ervan uit dat dit niet eenvoudig zal zijn.

In de praktijk zien we dat herzieningen meer kansrijk zijn, als bijvoorbeeld één van de ouders weg verhuist en op een afstand gaat wonen die het reizen (te) belastend maakt voor de kinderen.

Wordt een herziening aan de rechter voorgelegd, dan vraagt deze meestal advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit maakt de uitkomst van het gerechtelijke traject extra onzeker.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Voor de hoofdverblijfplaats bij co-ouderschap na scheiding zien we verschillende oplossingen.

Zo gebeurt het veel dat de hoofdverblijfplaats in de ouderlijke woning blijft, indien deze aan één van beide partijen wordt toebedeeld. Wordt deze bijvoorbeeld verkocht en blijven beide ouders, stel van 2 kinderen, in de directe omgeving wonen, dan gebeurt het ook dat iedere ouder de hoofdverblijfplaats van één kind heeft.

Belangrijker dan deze discussie over toebedeling van de hoofdverblijfplaats van de kinderen is echter hoe wordt omgaan met een eventuele toekomstige verhuizing van de andere ouder, nieuwe partners, nieuwe gezinnen of andere mogelijke toekomstige discussiepunten.

Een ouder die de hoofdverblijfplaats voor de kinderen heeft, heeft namelijk in beginsel de mogelijkheid om elders een leven op te bouwen. Heeft een ouder niet het formele hoofdverblijf, dan is er geen formeel kader dat deze verhuizing kan verhinderen. Discussies over hoofdverblijfplaats en/of reistijd voor de kinderen (na verhuizing) kunnen voorkomen worden door goede afspraken te maken over woonplaats en toekomstige verhuizing (van beide ouders).

Voor wat betreft discussie over toeslagen en dergelijke. Deze worden verrekend bij de alimentatieberekening en zijn dus nauwelijks een discussiepunt van betekenis.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Gaan twee ouders met kinderen uit elkaar dan is een oplossing dat elk van de ouders een eigen huis neemt of dat één van beide ouders in de echtelijke woning blijft wonen. Er is echter ook nog een andere vorm, namelijk waarbij de kinderen in de ouderlijke woning blijven wonen of een eigen woning krijgen. De ouders nemen dan afwisselend de zorg op zich in die woning. Dit heet ‘birdnesting’.

Voordelen birdnesting

 • Kinderen blijven in hun vertrouwde omgeving en worden minder belast met de scheiding.

Nadelen birdnesting

 • Ouders moeten samen financieel in staat zijn om 3 woningen er op na te houden.
 • Aanwezigheid op het ‘nest’ betekent het ook ‘afwezigheid buiten de eigen woning’. Dit kan leiden tot een te sterke afzondering met bijvoorbeeld een nieuw gezin met een nieuwe relatie.
 • Er kunnen nieuwe discussie ontstaan, bijvoorbeeld over huishoudelijke taken, kosten en aanwezigheid van nieuwe partners in de woning.
 • Mogelijk grotere drempel om echt los te komen van elkaar als ex-partners.
 • Lijkt vooral geschikt voor ouders van oudere kinderen, bijvoorbeeld wanneer deze bijna uit huis gaan of als tijdelijke oplossing.

Enkele oplossingen voor de nadelen van birdnesting

 • Neem een hulp voor de schoonmaak.
 • Beiden ex-partner hebben een eigen kamer, deze persoonlijke levenssfeer wordt gerespecteerd.
 • Maak duidelijke afspraken hoe qua opvoeding consistent te zijn naar de kinderen (bijv. opruimen van kamers).
 • Afspraken over nieuwe partners.
 • Blijf constructief communiceren.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Gelijkwaardig ouderschap na scheiding volgt uit artikel 1:247 BW leden 4 en 5 en diverse internationale verdragen. Een rechter neemt echter een beslissing die hij in het belang van het kind acht. Daardoor is co-ouderschap dus niet afdwingbaar.

In de rechtspraak wordt veelal nog steeds aansluiting gezocht bij de praktijk voorafgaande aan de scheiding. Ook kan een sterk gepolariseerde situatie tussen de ouders voor rechters een belemmering vormen voor een gelijke verdeling, o.i. onterecht overigens en we zien af en toe uitzonderingen. Een gelijke verdeling wel als uitgangspunt nemen zou ook veel spanningen kunnen voorkomen.

De uiteindelijke uitkomst hangt ook af van de daadwerkelijke inspanningen van de ouders om invulling te (gaan) geven aan een situatie van een gelijke verdeling van de zorg- en opvoeding. Vanuit een klassieke rolverdeling is het vooral als vader van belang om concrete stappen te zetten om je leven aan te passen aan een gelijke zorgtaak.

Verder kunnen nog andere factoren van belang zijn zoals de emotionele ‘draagkracht’ van het kind en de andere ouder, de afstand tussen de ouders na scheiding en wie in de voormalige gezamenlijke woning blijft wonen.

Is een klassieke week-op-week-af regeling onbespreekbaar en wil je zelf een ander voorstel doen? Bekijk enkele voorbeelden van zorgregelingen met een andere wekelijkse verdeling. Heb je binnenkort een gesprek over de omgangsverdeling, lees dan ook onze tips voor het gesprek.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Birdnesting na scheiding is een zeer prettige regeling voor kinderen als ouders het eens zijn en het ook financieel kunnen opbrengen. Als ouders het niet eens zijn en één van beide ouders bijvoorbeeld de woning exclusief toegewezen wil krijgen, dan kan dit een contra-indicatie zijn voor birdnesting. Dat dit echter niet altijd zo is, laat deze zaak zien die diende bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Moeder verzocht toewijzing van de (voormalig) echtelijke woning, vader wilde birdnesting. Moeder stelde zich op het standpunt dat vader niet goed voor de kinderen zou kunnen zorgen. Twee van de drie kinderen (resp. 9 en 11 jaar) hadden ADHD, één autisme. Daarnaast wilde moeder de woning toegewezen krijgen omdat ze niet langer met de kinderen bij haar ouders kon wonen. Verder voerde moeder nog aan dat haar twee minderjarige kinderen liever bij haar zouden verblijven. De Raad voor de Kinderbescherming adviseerde vóór birdnesting. De kinderen konden zo in hun vertrouwde omgeving wennen aan de scheiding van hun ouders. De rechtbank nam dit advies over en stelde – ondanks de haaks op elkaar staande standpunten van de ouders – birdnesting vast tw. van vrijdag 18:00 uur tot vrijdag 18:00 uur voor zolang de woning nog niet verkocht zou zijn.

Een vergelijkbare zaak diende bij Rechtbank Noord-Nederland. Daarin wilde beide ouders het alleenrecht op de gezamenlijke huurwoning en wilden beiden het hoofdverblijf. De vader wilde wel meewerken aan birdnesting, de moeder niet. Moeder had in principe de mogelijkheid om bij familie te slapen op de momenten dat ze geen omgang had met de kinderen, de vader niet. De rechtbank besliste dat de gezamenlijk woning aan vader werd toegewezen en het bij vader neer te leggen om moeder toegang te geven tot de woning en dat hij op die momenten elders zou gaan verblijven. Formeel werd het hoofdverblijf van de kinderen wel bij moeder bepaald door de rechtbank omdat dit overeenstemde met de normale zorgverdeling tijdens het huwelijk. Kortom, de kinderen bleven in de woning wonen, althans tot het moment dat moeder een andere woonruimte zou hebben gevonden.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Dwangmiddelen

Als je geen dwangregeling krijgt toegekend, bijvoorbeeld na een niet-nakoming van een omgangsregeling, dan ben je niet alleen. Dwangregeling worden zelden opgelegd en eigenlijk alleen als voor de rechter aannemelijk wordt, dat de ouder in herhaling zal vallen voor wat betreft het ‘slechte’ gedrag.

Dwangregelingen worden in alimentatiekwesties eerder opgelegd dan in omgangskwesties. Bij alimentatiekwesties worden zelfs gijzelingen opgelegd. Dit betekent dat de alimentatieplichtige dus in een huis van bewaring wordt opgesloten voor bepaalde tijd als dwang om toch te gaan betalen.

Soms zijn er meerdere niet-nakomingen of voorbeelden van slecht gedrag nodig om een dwangsom toegekend te krijgen. Ook biedt een eenmaal toegekend dwangmiddel geen zekerheid dat je deze in een latere procedure nogmaals toegekend krijgt.

Soms zien we dat de regie over het executeren van een dwangmiddel wordt neergelegd bij een Gecertificeerde Instelling (tijdens een ondertoezichtstelling). We vinden dit een goede ontwikkeling die navolging verdient. Idealiter zou dit, ook buiten ondertoezichtstellingen, moeten worden belegd bij een onafhankelijke overheidsinstantie, zoals het LBIO in alimentatiekwesties.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Ja, lijfsdwang als middel tot het stimuleren van nakoming wordt af en toe opgelegd. Het is een zeer zwaar middel omdat het betekent dat de alimentatieplichtige in een huis van bewaring wordt opgesloten. 

Lijfsdwang leidt daarmee tot een praktisch probleem. Is iemand opgesloten, dan is betaald werk onmogelijk. Dit betekent dus dat lijfsdwang niet automatisch betekent dat de alimentatie wel betaald zal gaan worden. Er is een grote kans dat de alimentatieplichtige met de opsluiting van de wal in de sloot belandt.

Ook kan de impact op het kind niet onderschat worden. Opsluiting betekent ook dat het kind de ouder niet meer ziet. De vraag is dan ook of lijfsdwang niet in direct tegenspraak is met ‘het belang van het kind’. Hoe dan ook zal een rechter de aanwezigheid van een contactregeling meewegen bij het al dan niet opleggen van lijfsdwang (en voor welke duur).

Helaas voor de ouders die afhankelijk zijn van alimentatie gebeurt het dat – bij gebrek aan een positief effect van de lijfsdwang – uiteindelijk een verzoek tot verlenging van lijfsdwang wordt afgewezen.

Is de alimentatie absoluut noodzakelijk voor primair levensonderhoud, dan werpt dit de alimentatiegerechtigde volledig terug op zichzelf, wat zeer schrijnende situaties kan veroorzaken. Ga er echter van uit dat dit alleen in die gevallen gebeurt waarin de financiële situatie van de alimentatieplichtige uitzichtloos is of betrokken kinderen teveel belast zouden worden.

De vraag is ook in hoeverre er niet een andere weg is of zou moeten zijn. Helaas zien we echter te weinig voorbeelden in de rechtspraak van alternatieven om hier goed richting in te geven.

Wel is het denkbaar dat volledige openheid tussen de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde bijdraagt aan wederzijds reële verwachtingen. Dit kan weer bijdragen aan rust.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Blijkt een dwangsom niet voldoende afschrikwekkend, begin dan eerst met een mededeling dat er dwangsommen zijn verbeurd. Doe daarbij een constructief voorstel. Leidt dit tot niets, begin dan met het incasseren van de ‘verbeurde bedragen’. Dit kan je overdragen aan een gerechtsdeurwaarder.

Incasseren kan bijvoorbeeld leiden tot loonbeslag, bankbeslag of beslag van bijvoorbeeld een auto, gevolgd door mogelijk een executieverkoop van deze auto. Het zijn middelen die zwaar kunnen ingrijpen in het leven van de persoon bij wie beslag wordt gelegd.

Is er niets te halen, dan ontkom je er helaas niet aan om op nieuw naar de rechter te gaan voor een andere dwangmaatregel. Dit kan dan gaan over inzet van de ‘sterke arm’ of zelfs lijfsdwang. Rechters zullen hier echter niet snel toe besluiten. Een alternatief is dan dat het kind onder toezicht wordt gesteld. Helaas leidt dit veelal tot stagnatie in de hervatting van de omgang.

Langzaam zien we een kentering in de rechtspraak dat kinderen die het contact met de andere ouder niet wordt gegund of toegestaan, tijdelijk uit huis worden geplaatst. Dit is dan veelal een voorportaal van eenhoofdig gezag van de andere ouder, gevolgd door een wijziging van de hoofdverblijfplaats van het kind naar deze ouder.

We vinden het overigens onbegrijpelijk dat er geen overheidsinstantie is die je, net als het LBIO voor alimentatiezaken, kunt inschakelen om nakoming van vastgestelde omgangsregelingen aan over te dragen. Daarom zijn we zelf met het LBHO (Landelijk Bureau Handhaving Omgang) gestart.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

De hoogte van dwangsommen in het familierecht zijn beperkt qua hoogte. Meestal zien we EUR 200-250 per keer met een maximum van EUR 5.000. Soms zijn er uitschieters naar boven tot zelfs EUR 25.000 per keer.

Er is geen duidelijke reden aan te wijzen waarom dwangsommen relatief zo laag zijn in het familierecht. Denkbaar is om de niet-nakomende ouder niet direct financieel in de problemen te brengen. Enerzijds is dit begrijpelijk, anderzijds natuurlijk compleet onlogisch, omdat de dwangsom er niet voor niets is en deze ook altijd (achteraf) kan worden gematigd door de rechter. Ook is deze niet van toepassing als de onderliggende vordering gewoon wordt nagekomen.

Het heeft weinig zin om een hogere dwangsom te eisen. Een naar omstandigheden disproportionele dwangsom eisen kan bovendien tegen je werken, omdat deze actie als polariserend gezien kan worden.

Wordt de onderliggende vordering nog steeds niet nagekomen, begin dan eerst met een constructieve actie en dan met incasseren. Lees hiervoor ook onze V&A: Wel dwangsom geen hervatting omgang, wat nu?

Zit je in een situatie dat je mogelijk een procedure voor nakoming moet opstarten, blijf dan rustig, neem contact met ons op. Lees ook onze Special: Aangifte bij niet-nakoming omgang

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Als je overweegt om je ex-partner een straat- en/of contactverbod te laten opleggen dan zijn er 2 routes t.w. via het strafrecht en via het civielrecht. Via het civielrecht is meestal sneller.

Een contactverbod is een zware maatregel (ook in het civielrecht). Het geeft een beeld dat de andere partij geen normale grenzen respecteert en dat er externe dwang nodig is.

Deze gedragskwalificatie kan zeer lang doorwerken in het familierecht. Daarom vraagt een contactverbod ook dat je bewijzen hebt van het schadelijke gedrag. Het helpt ook als je hebt getracht om het gedrag te laten stoppen, bijvoorbeeld door daarover in overleg te gaan met je ex-partner. Dit is natuurlijk wel alleen aan de orde als de situatie dit toelaat.

Binnen het kader van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, speelt een afweging van belangen een uitermate belangrijke rol. Daarbij moet in het bijzonder naar de ernst van de (vastgestelde) gedragingen worden gekeken. Proportionaliteit is hierbij doorslaggevend. Dit vertaalt zich in de duur van het verbod en/of de omvang van een eventueel verbod. Ook kan dit leiden tot een matiging van de eventueel te verbeuren dwangsom.

De rechter toetst of de (gevorderde) inbreuk op de belangen van de persoon tegen wie het contactverbod wordt geëist – om zich vrijelijk (in het maatschappelijk verkeer) te bewegen en zich daarin vrijelijk te uiten – niet onevenredig is in verhouding tot de belangen van de eiser bij het gevorderde verbod.

Houd er rekening mee dat een contactverbod praktisch uitvoerbaar moet zijn. Heeft je ex-partner een zorgregeling met jullie kind(eren) en vinden de overdrachten thuis bij jou plaats dan zou ook hierin een (tijdelijke) aanpassing moeten worden vastgesteld.

Een contactverbod naar jou betekent niet automatisch dat er ook een contactverbod gaat gelden voor je ex-partner richting jullie kind(eren).

Het contactverbod kan kracht worden bijgezet door een dwangsom, maar ook door bijvoorbeeld lijfsdwang.

Het contactverbod wordt meestal gevraagd in een kort geding procedure. De aard van het contactverbod is dan ook altijd tijdelijk. De rechter treft namelijke een zogenaamde ordemaatregel.

Een voorbeeld lezen? Lees deze uitspraak van Rechtbank Limburg.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Ja, lijfsdwang is naast een dwangsom een mogelijke sanctie bij (structurele) niet-nakoming van de omgang, echter zien we dit soort uitkomsten zelden. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de niet-nakomende ouder in hechtenis laten nemen als ‘niet in het belang van het kind’ wordt gezien.

Er lijkt echter een kentering gaande. Dit idee wordt veroorzaakt door deze uitspraak van Rechtbank Limburg. Hierin werd door de rechter aan een moeder die structureel de opbouwende omgang tussen het kind en de vader niet nakwam, een toenemende sanctiezwaarte in het vooruitzicht gesteld.

Het oordeel van de rechtbank was: Dwangsom van € 1.000 per keer met een maximum van € 5.000. Als het maximum van € 5.000 zou zijn bereikt, voor iedere keer niet-nakoming 24 uur hechtenis (gijzeling).

De rechter besliste daarnaast nog dat tijdens de OTS, de betrokken Gecertificeerde Instelling dwangsommen of gijzeling zou ‘executeren’. Na afloop van de OTS zou de vader deze dwangmiddelen kunnen executeren.

Overigens zou dit executeren van dit type sancties o.i. moeten worden weggenomen bij ouders. Lees in dit kader ook ons voorstel voor een Landelijk Bureau Handhaving Ouderschapsnormen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Erkenning

Als je verzoek tot vervangende toestemming voor de erkenning van je kind wordt afgewezen, dan zou je in principe nog steeds in aanmerking kunnen komen voor een omgangsregeling met je kind. Wat hiervoor nodig is, staat beschreven in ons thema erkenning

Wordt je verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning afgewezen en is eveneens omgang afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van art. 8 EVRM, dan houdt het op. Je kunt dan slechts nog de situatie accepteren.

We hebben in de gepubliceerde rechtspraak geen voorbeelden kunnen vinden van een biologisch ouder die – na een definitieve afwijzing – in een later stadium alsnog wordt toegestaan zijn kind te erkennen.

Wellicht dat dit nog wel mogelijk is als er nieuwe feiten naar boven komen, waardoor de eerdere beslissing redelijkerwijs niet in stand kan blijven. Bijvoorbeeld als de moeder bij de rechter heeft gelogen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Het DNA-onderzoek is een deskundigen-onderzoek. In het kort betekent dit dat beide partijen in principe de helft van de kosten betalen, tenzij de rechter anders beslist.

Zie voor een meer uitgebreide uitleg het antwoord op de vraag: Wie betaalt de kosten van een deskundigenonderzoek?

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Gemiddeld betalen bij een DNA-onderzoek op tegenspraak de ouders gezamenlijk rond de EUR 750. Maar het kan ook goedkoper. In beginsel worden deze kosten tussen de partijen gelijk verdeeld (zoals gebruikelijk in het familierecht).

Het kan zijn dat één van beide partijen kostenveroordeling voor de ander verzoekt. Dit wordt echter zelden toegewezen.

Wil je een kind erkennen, dat het vaderschap komt vast te staan of verweer je je? Houd er rekening mee dat voor dit soort procedures als verzoeker een advocaat verplicht is. Verweren kan wel zonder advocaat. Naast de griffierechten zijn er daarom ook nog kosten voor advocaat-bijstand.

Een rechtsgeldig DNA-onderzoek afnemen kan bijvoorbeeld bij Verilabs en DDC.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Een rechtsgeldige vaderschapstest is in principe slechts op basis van materiaal van de (vermeende) biologisch vader en het kind. 

Het gebeurt echter af en toe dat er ‘onregelmatigheden’ worden vermoed, zoals dat er materiaal van een andere persoon dan het kind beschikbaar is gesteld. De rechter kan dan -in het belang van het kind- bepalen dat ook de moeder materiaal moet inleveren. Op deze wijze komt wordt zeker dat het materiaal ook werkelijk van het kind is. Ook kan zo met nog meer zekerheid het biologisch vaderschap worden vastgesteld.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Of  je de erkenning door een ander van je kind kunt laten vernietigen beoordeelt de rechter. Hierbij is van belang of je wel of niet op tijd vervangende toestemming had kunnen vragen. Dit volgt niet uit de wet, maar uit de rechtspraak. Vervolgens wordt beoordeeld of er nog contra-indicaties zijn tegen jouw opvolgende verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning.

De wet bepaalt in artikel 1:205 lid 1 BW wie een verzoek tot vernietiging van de erkenning kan indienen. Dit is het kind zelf, de erkenner of de moeder. Dit betekent dat de verwekker van een kind in beginsel geen zelfstandige rechtsingang heeft om een verzoek in te dienen tot vernietiging van de erkenning door een ander.

Heb je als verwekker vervangende toestemming tot erkenning kunnen vragen, maar heb je dit nagelaten? Dan geldt de zgn. “strikte maatstaf”. Volgens deze maatstaf kan de verwekker de door een ander gedane erkenning aantasten als de moeder die toestemming heeft gegeven met ‘slechts als oogmerk de belangen van de verwekker te schaden’. De verwekker moet dus aannemelijk maken dat het een bewuste daad was van de moeder om de verwekker ‘buiten spel te zetten’.

Als je als verwekker niet of niet tijdig om vervangende toestemming hebt kunnen vragen, geldt de zgn. “minder strikte maatstaf”. De vraag die dan moet worden beantwoord is of de moeder in redelijkheid tot het verlenen van toestemming aan de ander heeft kunnen komen. Hierbij worden de belangen van de moeder, en die van de verwekker en het kind dat hun relatie rechtens wordt erkend als een familierechtelijke betrekking tegen elkaar afgewogen.

Als de erkenning wordt vernietigd, dan wordt nog steeds getoetst of er contra-indicaties zijn tegen de opvolgende vervangende toestemming voor erkenning. In principe is het uitgangspunt dat deze vervangende toestemming wel wordt verleend, tenzij hierdoor de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind worden geschaad of een evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang komt (artikel 1:204 lid 3 BW).

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

 

Als je als biologisch vader wordt gepasseerd door de moeder van je kind, doordat zij je kind door een ander laat erkennen, dan is het van groot belang om direct in actie te komen.

Gebeurt de erkenning nadat je al een verzoek aanhangig hebt gemaakt bij de rechtbank, dan vermindert dit niet je kans om alsnog vervangende toestemming voor erkenning te krijgen.

Vanaf het moment dat je een verzoekschrift bij de rechtbank hebt ingediend tot het moment dat er een definitieve uitspraak is, geldt namelijk dat de moeder slechts een voorwaardelijke toestemming tot erkenning (aan een ander) kan verlenen. Dit is vaste rechtspraak van de Hoge Raad (o.a. HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE 0745 en HR 30 oktober 2015, ECLI:ANL:HR:2015:3196).

De toestemming tot erkenning aan de niet-biologisch ouder wordt alleen definitief als de door de verwekker gevraagde toestemming bij een rechterlijke uitspraak (en die definitief is vast komen te staan) is geweigerd.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

In de praktijk zien we regelmatig biologisch vaders die procederen om hun kind na de geboorte te mogen erkennen. De vraag is dan ook waarom moeders niet mee willen werken aan de erkenning van hun kind door de vader.

Hierna trachten we een opstelling te geven van de meest gehoorde redenen. NB: De nummering is niet bedoeld als rangorde of als inhoudelijk standpunt.

 1. Het kind is onvrijwillig verwekt op basis van een strafbaar feit. Van de moeder kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij meewerkt aan de erkenning.
 2. De vader heeft nooit enige interesse getoond in het kind, hoewel hij wist dat hij de verwekker was. Moeder heeft (jaren) alleen de zorg gehad (eventueel met een nieuwe partner) en nu ineens toont de vader wel interesse en wil erkennen.
 3. Het kind is onbedoeld of bedoeld, doch uit vrije wil verwekt. De moeder wil alleenstaand ouder zijn. Zij wil geen contact meer met de vader. De vader is voor de moeder kennelijk ongeschikt als vader.
 4. Zoals punt 3, echter de moeder heeft vader nooit op de hoogte gesteld dat er een kind verwekt is. Vader raakt hiermee (soms na jaren pas) bekend en wil erkennen. Moeder vindt het lastig om e.e.a. te moeten uitleggen aan haar kind, haar omgeving en eventueel nieuw gezin/partner.

Je zou kunnen zeggen dat bij de situaties 1 en 2 het belang van het kind wel en 3 en 4 het belang van het kind voor de moeder niet centraal staat.

Bij situaties 3 en 4 is de kans zeer groot dat de vader alsnog mag erkennen en daartoe vervangende toestemming krijgt. Erkennen bij situatie 2 is zeer onzeker. De vader zal moeten aantonen dat er dan sprake is van schending van ‘family-life’ of ‘private-life’.

Wordt aan de vader vervangende toestemming verleend om te erkennen, dan kan hij ook een omgangsregeling verzoeken. Dit wordt alleen bij zeer zwaarwegende kindgebonden omstandigheden alsnog afgewezen. Tenslotte is het ook mogelijk om ouderlijk gezag te verzoeken. Het is gebruikelijk om al deze facetten in één verzoekschrift op te nemen. Uiteindelijk beslist de rechter wat wel of niet in het belang van het kind is, meestal na advies door de Raad voor de Kinderbescherming en/of een bijzondere curator.

Er is momenteel een wetsvoorstel van D66 aanhangig waarin vaders die erkennen ook automatisch ouderlijk gezag krijgen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Ongeacht of je kind (in wording) een kroegbaby, tinderbaby, een one night stand baby is, of het resultaat is van een (korte) relatie, je zit in een lastige situatie als de moeder aangeeft dat ze niet wil dat je een onderdeel uitmaakt van het leven van jullie kind.

In deze situatie is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je de relatie goed houdt met de moeder van je kind. Dring tijdens de zwangerschap niet te veel aan, stuur bijvoorbeeld een e-mail of SMS naar haar ééns per maand en vraag hoe het gaat. Verwacht hier echter niets op terug.

De essentie is deze. Het is zeer belangrijk dat je weet wie de moeder is, hoe ze heet, waar ze woont. Heb je deze informatie niet, dan wordt het heel lastig om na de geboorte je kind te erkennen. Voor een verzoekschriftprocedure voor vervangende toestemming tot erkenning moet de moeder worden opgeroepen en als je geen NAW gegevens hebt is dit onmogelijk. Waar je dan in terecht komt is een zeer moeizaam traject van rechercheren wie de moeder precies is, wat gezien de privacywetgeving haast onbegonnen werk is.

Houd er rekening mee dat als erkenning al niet met toestemming van moeder kan gaan, er nog een zeer lang en moeizaam traject kan volgen. Wil je absoluut wel een rol in het leven van je kind vervullen, blijf dit dan positief benoemen naar de moeder, richt je leven ook in om omgang te kunnen faciliteren, zorg dat het kindje een eigen slaapplek heeft. Deze slaapplek kan nog heel lang leeg blijven, wat heel pijnlijk kan zijn.

Dat je al deze positieve zaken aantoonbaar hebt ondernomen is essentieel voor succes later, zowel voor erkenning als voor omgang, mocht je door omstandigheden alsnog niet kunnen erkennen. Dit gaat in die situatie namelijk over jouw recht op ‘private life’.

We begrijpen voor welke opgave je staat. Wil je hulp? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk voor een kennismaking.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Heeft de vader eerder afstand gedaan of afstand genomen van zijn kind en wil nu wel bijvoorbeeld zijn kind erkennen, omgang, gezamenlijk ouderlijk gezag en/of ook financieel verantwoordelijkheid nemen? Dan is het begrijpelijk als je niet meteen staat de juichen. Hierna enkele handvatten die je mogelijk verder helpen.

Bij de zaken in het familierecht staan de rechten van het kind centraal. Globaal zijn dit het recht om in een familierechtelijke betrekking te staan tot de biologisch ouders, door de ouders gelijkwaardig te worden verzorgd en opgevoed en met een positief ouderbeeld op te groeien.

In de rechtspraktijk worden deze rechten van het kind 1 op 1 gekoppeld aan een veilige sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat een late erkenning en opvolgende ‘rechtenverwerving’ door vader in principe wel wordt toegestaan, omdat dit feitelijk de rechten van het kind betreft.

Het betekent overigens geenszins dat er onvoorwaardelijk door jou moet worden meegewerkt. Het is als moeder logisch dat na een (lange) periode van geen contact tussen het kind en vader er wordt afgetast of de toewijding van vader oprecht is, of dat er een grote kans is dat de situatie tot een voor het kind structureel schadelijke situatie leidt. Bijvoorbeeld omdat vader een ‘schadelijke ouder’ is. Hierbij is van belang om aansluiting te zoeken bij werkelijke gedragingen van vader en niet een onderbuikgevoel de boventoon te laten voeren, hoe begrijpelijk het weerstandsgevoel wellicht ook is.

Begin bijvoorbeeld eens met de vraag aan vader, waaruit zijn oprechtheid en welwillend blijkt dat hij er nu wel voor jullie kind wil zijn en wat de reden was van zijn onbeschikbaarheid eerder. Wat heeft hem tot het inzicht gebracht om nu wel er voor jullie kind te willen zijn? In hoeverre is hij bereid om zaken stapsgewijs op te bouwen? Het antwoord of non-antwoord geeft al een eerste handvat om tot een afgemeten reactie te komen.

Heeft je kind nog nooit contact gehad met vader en is deze ook onbekend met hem, dan moet er eerst ‘statusvoorlichting’ plaatsvinden en dit moet passend bij de leeftijd van het kind en zijn/haar draagkracht worden ingeleid en begeleid. Hiervoor is specialistische ondersteuning beschikbaar.

Het spreekt voor zich dat de weerstand die je – eventueel ook juridisch biedt – ook mede afhankelijk is van de mate van welwillendheid van vader. Is deze reactie niet afgemeten en proportioneel, dan leidt dit potentieel tot jaren juridische strijd. Strijd die altijd ten koste gaat van jullie kind.

Verzamel vertrouwelingen om je heen die je helpen om gepaste stappen te zetten, voor je kind vanuit een ontvankelijke doch kritische grondhouding.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit (en bekijk het van de andere zijde)

Voor welwillende ouders die wel invulling willen geven aan de rechten die hun kind heeft, maar hierin worden tegengehouden.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Het algemene idee is dat aan de erkenning vooral rechten van vader hangen. Dit is een misvatting. In beginsel is erkenning een recht van het kind om ook in een familierechtelijke rechtsbetrekking te komen met de biologisch vader. Andere ‘rechten’ zoals omgang en ouderlijk gezag staan los van de erkenning, d.w.z. het gebeurt dat kinderen die wel erkend zijn nog steeds hun biologische vader niet zien op last van een rechterlijke beslissing.

In principe hoef je niet in te stemmen met erkenning door de vader. Tracht het echter puur vanuit het belang van je kind te bekijken. Ook is het belangrijk om te realiseren dat slechts in uitzonderingsgevallen erkenning door een biologisch vader niet alsnog wordt toegestaan. Lees het rechtspraakoverzicht in ons Thema Erkenning voor enkele situaties waarin erkenning werd afgewezen en toegewezen.

Niet-instemmen kan daarnaast de opmaat zijn voor jaren juridische strijd die hoe dan ook het kind raakt, al dan niet via de (financiële) belasting die procedures en onderzoeken beide ouders oplevert.

Maak je je over specifieke gedragingen van de vader zorgen? Maak dit dan bespreekbaar bij de vader en tracht daarover concrete afspraken te maken en vast te leggen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Hoofdverblijfplaats

De hoofdverblijfplaats volgt meestal de normale zorgverdeling voorafgaande aan de scheiding. Zo krijgt in een traditionele rollenverdeling de moeder meestal het hoofdverblijf, ook bij co-ouderschap. Was en wordt de zorg min of meer gelijk verdeeld, dan kan bijvoorbeeld bepalend worden wie in de voormalige gezamenlijke woning blijft wonen.

Gaat alles op de schop, dan kan aansluiting worden gevonden bij wie de meeste zorg gaat invullen of wie het dichts bij de gewone leefomgeving blijft van de kinderen.

Voor kinderen van 16 en 17 jaar geldt overigens dat die een verhuizing zelf aan de gemeente kunnen doorgeven. Wil je kind van 16 of 17 dus bij jou komen wonen, dan is dit eenvoudig door het kind zelf te formaliseren.

De hoofdverblijfplaats is één van de belangrijke discussiepunten die in het ouderschapsplan en/of bij scheiding moeten worden overeengekomen. Komen jullie er samen niet uit dan neemt de rechter een beslissing, eventueel na advies daarover door de Raad voor de Kinderbescherming.

Wordt deze beslissing aan de rechter voorgelegd dan is de uitkomst altijd onzeker, hoewel we nog steeds zien dat het hoofdverblijf van de kinderen uiteindelijk eerder naar de moeder gaat, dan naar de vader.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Gaan twee ouders uit elkaar dan wordt er voor het kind in principe een hoofdverblijfplaats vastgesteld dat afhankelijk is van wie de grootste zorgduur heeft. Bij een zuiver co-ouderschap is er echter geen verschil tussen de de ouders, wat richting geeft aan deze beslissing.

Je zou bij co-ouderschap eveneens kunnen stellen dat het vaststellen van een hoofdverblijfplaats geen recht doet aan de gelijkwaardige rol die de ouders in geval van co-ouderschap vervullen.

Een dergelijke situatie was aan de orde in deze zaak die diende bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De rechter vond een tussenoplossing door geen beslissing te nemen over de hoofdverblijfplaats en slechts te bepalen op welk adres het kind zou worden ingeschreven in het BRP.

Als ouders co-ouderschap overwegen dan helpt deze uitspraak wellicht om snel over dit punt te stappen en bijvoorbeeld te focussen op een handelingsprotocol wanneer één van de ouders zou willen verhuizen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Is de hoofdverblijfplaats van de kinderen eenmaal vastgesteld, dan is een wijziging van de hoofdverblijfplaats van de kinderen alleen mogelijk als  beide ouders het eens zijn of door een rechterlijke beschikking.

De hoofdverblijfplaats van kinderen bij scheiding wordt nog steeds overwegend bij de moeder bepaald. Het kan echter niet langer in het belang van de kinderen zijn dat dit ook zo blijft. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in de volgende situaties:

 • De hoofdverblijfouder verhuist met de kinderen en krijgt daartoe ook (achteraf) geen toestemming van de rechter.
 • De hoofdverblijfouder verliest het ouderlijk gezag, wegens zeer ernstige contra-indicaties. Het hoofdverblijf volgt (in principe) de ouder met het eenhoofdig gezag (artikel 1:12 lid 1 BW).
 • De verdeling van de zorg en opvoeding wordt in een procedure ter discussie gesteld en deze valt in hoofdzaak toe aan de andere ouder. Hiermee kan ook de hoofdverblijfplaats aldaar worden vastgesteld.
 • Er zijn andere overwegingen, bijvoorbeeld financiële, om de hoofdverblijfplaats naar de andere ouder te verplaatsen en de rechter gaat hierin mee.

Heb je de ambitie om de hoofdverblijfplaats van je kind(eren) te verkrijgen? Dan is het essentieel om dit zorgvuldig te motiveren en daarvoor ook alle praktische voorwaarden zo optimaal mogelijk in te vullen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Jeugdbescherming

Staat je kind onder toezicht van een Gecertificeerde Instelling (GI), dan geldt globaal dat de GI alle zorg mag inzetten die nodig is om de bedreiging – die tot de ondertoezichtstelling heeft geleid – weg te nemen. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 1:255 lid 1 BW.

Hoewel een ondertoezichtstelling geldt als een maatregel waarin het gezag is beperkt, is dit juridisch gezien niet aan de orde. Een standpunt of beslissing van de gezinsvoogd treedt niet in de plaats van de beslissing van de gezagdragend ouders. Dit is slechts anders als deze bevoegdheid expliciet door de rechter is toegekend.

Werkt een gezagdragend ouder onvoldoende mee, dan kan een gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing geven. Wordt een aanwijzing niet nageleefd door de ouders, dan moet de instelling weer naar de rechter voor een dwangmiddel. Dit kan een dwangsom zijn.

De gezinsvoogd mag niet eenzijdig bijvoorbeeld een omgangsregeling inperken. Daarvoor moet de GI naar de kinderrechter. Echter, wel zien we bijvoorbeeld dat door rechters juist een zeer breed omschreven opdracht (en mandaat) aan de GI wordt gegeven. Rechtbank Noord-Holland bepaalde bijvoorbeeld in deze zaak dat de Gecertificeerde Instelling enige bewegingsvrijheid moest worden toegekend bij het vaststellen van een vanuit het kind bezien passende omgangsregeling.

Zo krijgen GI’s regelmatig volledige regie bij het tot stand brengen van een uitbreiding van een omgangsregeling. Zonder concreet einddoel. Dit kan enerzijds tot eindeloos uitstel leiden of juist tot een heel vlotte opbouw. Uiteindelijk is dit geheel afhankelijk van de situatie, de medewerking van beide ouders, de kwaliteit van de gezinsvoogd (en het team) van de GI.

Verder geeft de wet de Gecertificeerde Instelling nog bevoegdheden/mogelijkheden

 • Een geschil omtrent de uitvoering van de ondertoezichtstelling aan de rechter voorleggen. › geschillenprocedure van art. 1:262b BW.
 • De schriftelijke aanwijzing geven aan de ouders met het gezag. › art. 1:263, art. 1:264 en art. 1:265 BW.
 • Uithuisplaatsing gedurende dag en nacht van het kind (alleen met rechterlijke machtiging). › art. 1:265a BW e.v.
 • Het inperken van het contact tussen het uithuisgeplaatste kind en de gezagdragend ouder. › art. 1:265f BW.
 • Beslissingen nemen bij specifieke aangelegenheden met betrekking tot het uithuisgeplaatste kind. › art. 1:265e BW.
 • Een wijziging voorstellen in de zorg- en opvoedingstaken aan de rechter die deze moet bekrachtigen. › art. 1: 265g BW.
 • De rechter vervangende toestemming vragen voor een medische behandeling. › art. 1:265h BW.

NB: Staat je kind onder toezicht, dan is het van groot belang om eigenaarschap te nemen voor oplossingen. Wacht niet af tot de gezinsvoogd met voorstellen komt, maar neem ‘positieve actie’ op die punten waarop je invloed kunt uitoefenen. Niet-meewerken kan ertoe leiden dat er een negatief advies volgt aan de rechter.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Het plan van aanpak moet ertoe leiden dat de bedreiging die de grondslag vormt voor de ondertoezichtstelling wordt weggenomen. Als ouder heb je invloed op het plan van aanpak en we raden aan om mede-eigenaarschap te nemen voor de inhoud en het resultaat. 

Niemand anders dan de ouders is verantwoordelijk voor het wegnemen van de bedreiging voor het kind. Deze plicht geldt voor de ouders gezamenlijk of bij gebrek daaraan individueel. Kom je er als ouders samen niet uit, dan moet je dus individueel nog steeds al het mogelijke doen om de ontwikkelingsbedreiging voor je kind weg te nemen.

Wat je mag verwachten is dat geformuleerde doelen in het Plan van Aanpak zoveel mogelijk SMART gemaakt worden. Dit betekent samengevat, dat de doelen concreet en realistisch zijn, en de resultaten meetbaar.

Zijn de doelen niet SMART, vraag daar dan om. Staan de doelen eenmaal vast, houd er dan rekening mee dat niet-meewerken op gronden die zwak zijn, mogelijk tegen je gaat werken in het advies van de Gecertificeerde Instelling aan de rechter. Niet-meewerken kan bijvoorbeeld ook tot een advies aan de rechter leiden dat haaks staat op de door jou gewenste uitkomst van de ondertoezichtstelling.

De gezinsvoogd kan ook een schriftelijke aanwijzing geven, echter zal de Gecertificeerde Instelling hiertoe niet zomaar overgaan. Worden er onjuiste aanwijzingen gegeven, dan kan je de rechter verzoeken deze vervallen te verklaren.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk. Lees enkele klantervaringen.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
We zijn landelijk actief

Een omgangs-OTS kan een zegen zijn voor een welwillende ouder, hoewel we helaas ook berichten krijgen van disfunctionerende hulpverleners of zelfs Gecertificeerde Instellingen (GI) die helemaal niets in gang zetten of bereiken tijdens de OTS.

Daarmee is het resultaat dus direct afhankelijk van de inzet en kwaliteit van de GI en specifieker de kwaliteit van de gezinsvoogd plus multidisciplinair team.

Je kunt dit aspect slechts beperkt sturen. Belangrijk is dat je goed ‘tussen de regels van het Plan van Aanpak leest’. Wat wordt er van je verwacht? Wat wordt er van de ander verwacht? Voor welke doelen moet je eigenaarschap nemen en tonen? Klinkt ingewikkeld, valt mee.

6 tips die je mogelijk verder helpen:

 1. Zorg dat je een agenda krijgt voor iedere bespreking en behandel tijdens besprekingen gesprekspartners respectvol.
 2. Vraag vriendelijk of alle doelen zoveel mogelijk SMART gemaakt kunnen worden.
 3. Ga zo snel mogelijk positief en proactief zelf aan de slag met de situatie.
 4. Volg de instructies van de gezinsvoogd op. Uiteraard mag je verduidelijking vragen als bepaalde standpunten/verwachtingen wellicht vaag of onduidelijk zijn.
 5. Ben je de ouder die momenteel geen omgang heeft? School jezelf in de psychologische impact voor je kind van (hernieuwd) contact. Wees voorbereid op weerstand of emoties en zorg dat je toegerust bent om daar op een voor het kind goede wijze mee om te gaan.
 6. Verlies nooit je zelfbeheersing in het bijzijn van je kind, je ex-partner, de gezinsvoogd of iemand van het team. Is dit wel gebeurd, toon inzicht.

Feit is dat een omgangsondertoezichtstelling een enorme kans in zich heeft, maar ook een afbreukrisico. Je kunt beide aspecten echter positief beïnvloeden.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen v