Vraag en antwoord

100+ antwoorden op vragen uit de familierecht-praktijk.

Snelmenu

Lees nog veel meer over deze onderwerpen in onze thema’s en specials. Die vind je via het kennisbank-hoofdmenu of op deze overzichtspagina.

Algemeen

Leestijd: < 1 minuut

Uit onze praktijk blijkt dat een echte vechtscheiding waarin ook beschadigende irreële uitingen of gedragingen worden gedaan nauwelijks/niet bemiddelbaar is.

Als welwillende ouder voel je waarschijnlijk haarfijn aan of de andere ouder zich nog zal laten bewegen met mediation.

Goede mediators hebben zowel oog voor de emotionele aspecten als kennis van recht en rechtspraak. Echter, als de andere ouder niet-welwillend is, dan zal ‘logica’ het mediationtraject snel beëindigen.

Als de andere ouder niet ontvankelijk is voor duidelijke compromisvoorstellen en daarin ambivalent of instabiel is, kom je door overleg niet vooruit. Dat jij toegeeft is dan voor de andere ouder de enige gewenste uitkomst. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat in het belang van het kind is.

Heeft de andere ouder ouder gesubsidieerde rechtsbijstand en daarmee ook financiering voor een mediationtraject en jij niet, dan kan mediation misbruikt worden om voortgang te stagneren of om jou financieel uit te putten.

Blijf zelf altijd constructief en opbouwend communiceren met de andere ouder. Blijft jouw positieve inzet vruchteloos, dan kun je in ieder geval bij een eventuele rechtszaak laten zien dat je er alles aan hebt gedaan. We helpen je graag om hierin richting te vinden.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Vechtscheidingen worden gekenmerkt doordat er tussen ex-partners niet of zeer moeizaam overeenstemming te bereiken is over kleine en grote zaken. Conflicten lopen geregeld onnodig hoog op of blijven juist doorsudderen om periodiek de kop weer op te steken.

Bij de meest ernstige vorm grijpt één van de ouders of beide ouders bijvoorbeeld naar laster, het negeren van de ander, het ‘via de kinderen spelen’ en/of zelfs oudervervreemding.

Ook zien we regelmatig dat ouders zo ver gaan in het vasthouden aan hun eigen denkbeelden, dat dit leidt tot procedure na procedure. Of pogingen om de ander via procedures zowel emotioneel als financieel te gronde te richten.

Vechtscheidingen zijn zeer belastend, zowel voor het betrokken kind als de ex-partners en hun directe sociale kring. Veel welwillende ouders raken uiteindelijk in een isolement doordat de omgeving de verhalen vanwege de uitzichtloosheid en het gebrek aan vooruitgang niet meer kan aanhoren en afstand neemt.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Berusten of toegeven kan soms een goede strategie zijn. Bijvoorbeeld omdat dit beter past in je eigen leven. De vraag is echter of dit ook vanuit je kind bezien de juiste keuze is.

We zien dat berusten ertoe kan leiden dat veranderingen op een later tijdstip lastiger worden. Regelmatig lezen wij in uitspraken dat rechters inactie of eerdere keuzes van een ouder hem of haar tegenwerpen.

We raden daarom aan om in plaats van te berusten, de situatie te accepteren zoals hij is en hier het gedrag op aan te passen. Dit betekent duidelijke en reële doelen vaststellen en daar aan werken. Ondertussen meebewegen wanneer het kan en standvastig zijn wanneer het moet.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: 2 minuten

Een vechtscheiding voorkomen is op zich prima te doen als beide partijen zich tolerant en begripvol naar elkaar opstellen.

Hoe meer de mening over zaken zoals hoofdverblijf, alimentatie, omgang, verzorging en gezag van elkaar afwijken, hoe groter de kans op een vechtscheiding. Ook zien we veel dat verschillen van mening over wat ‘in het belang van het kind’ is, brandstof is voor een vechtscheiding.

Een scheiding, of je nu getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of niets, is altijd ingrijpend. Het raakt bijvoorbeeld rechtstreeks de inkomenszekerheid van partijen en doorkruist (gezamenlijke) toekomstplannen en dromen. Ook kan er iets in de relatie zijn gebeurd dat ‘welwillend gedrag’ extra onder druk zet (zoals schulden). Het komt voor dat ‘welwillend gedrag’ van de andere ouder redelijkerwijs niet kan worden verwacht, zoals bij ernstig bewezen huiselijk geweld.

Helaas ervaren we dat advocaten niet altijd een de-escalerende rol vervullen. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in onrealistische wensen ten aanzien van hoofdverblijf, alimentatie, gezag en omgang. Een eenmaal ingenomen positie – moreel gemandateerd door de advocaat – wordt dan heel lastig om op terug te keren. vFas familierecht-advocaten hebben overigens de plicht vanuit de beroepsvereniging om te de-escaleren. Helaas wijst de praktijk uit dat velen er toch voor kiezen om de positie van hun cliënt (hoe onrealistisch ook) te verdedigen en zo nodig de andere ouder te beschadigen.

5 tips

 • Houd verschillen van inzicht zoveel mogelijk buiten de kinderen. Dit is een verantwoordelijkheid je jezelf moet toe-eigenen, ook als de ander dat niet doet.
 • Betrek het netwerk als overdrachten/gesprekken niet neutraal kunnen verlopen.
 • Spreek nooit, maar dan ook echt nooit, kwaad over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen.
 • Leg zaken die afgesproken worden zoveel mogelijk schriftelijk vast.
 • Blijf zelf rustig en zoek inhoudelijk, persoonlijk en procedureel steun bij een professional.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Voor onze vechtscheidingshulp hebben we als uitgangspunt neergelegd om alleen voor mensen te werken die welwillend zijn of die welwillend willen worden. De voorwaarde voor onze hulp is dat je je (opnieuw) overlegbereid en strijdmijdend opstelt.

We hebben ervaren dat veel vechtscheidingen in stand worden gehouden door één niet-welwillende partij. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn: wrok, rancune, onbegrip, maar ook in een psychische grondslag.

Belangrijk hierin is dat er veelal geen oplossingen zijn anders dan steeds opnieuw weloverwogen beslissingen te nemen. In de ene situatie kan dit betekenen, berusten in gedrag van de anderen ouder, terwijl in een andere situatie juist een krachtige reactie op zijn plaats is. Hierin logisch, evenwichtig en met open vizier handelen helpt je op termijn verder.

Welwillendheid betekent zeker niet aan alle grillen van de andere ouder toegeven.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: 2 minuten

Redelijk zijn, overleggen, elkaar iets gunnen; allemaal gedragingen die compleet normaal zijn als het leuk is samen. Hoe anders is het in een vechtscheiding. Ieder klein puntje wordt bevochten. Is het niet door beide ouders, danwel door één van beide ouders.

Wil je er echt actief een einde aan maken, dan helpen de volgende tips je wellicht vooruit. Er zijn echter geen garanties. Ook omdat we soms zien dat er een onderliggende oorzaak is waardoor de ander niet uit de strijd wil of kan stappen.

13 Tips wanneer de ander je rechtstreeks of over de rug van je kind blijft aanvallen

We gaan hier geen oosterse wijsheden quoten, doch er zijn wel een paar algemene regels die makkelijk te onthouden zijn.

 1. Het is onmogelijk om op alles wat er gebeurt invloed uit te oefenen of grip te houden. Buig mee bij futiele zaken, wees standvastig bij belangrijke zaken. Doe zelf niet moeilijk over kleine zaken. Houd de situatie voor je kind zo onbelast mogelijk.
 2. Accepteer de situatie en het gedrag van de ander als een gegeven, blijf schadelijk gedrag wel benoemen.
 3. Doordenk goed welke doelen je (voor je kind) wilt bereiken, bijvoorbeeld uitbreiding van de omgang of juist duidelijkheid en rust. Focus daar op en richt je leven in naar dit doel.
 4. Laat je niet voor het blok zetten, vraag tijd om na te denken.
 5. Zorg dat alle afspraken eerst in concept op schift komen en doordenk ze vervolgens goed, eventueel met professionele hulp.
 6. Blijf te allen tijde eerlijk en oprecht in je gedrag. Handel tegelijk wel strategisch. Dit kan samen gaan.
 7. Bouw een eenvoudig te doorgronden dossier op, met daarin ook aandacht voor je eigen positieve inspanningen.
 8. Heb je het vermoeden dat de andere ouder je demoniseert? Houd hiervan dan een administratie bij. Wordt het concreet en heb je daarvan echt ook bewijzen? Dan kan je ervoor kiezen om de andere ouder daarmee te confronteren. Doe dit nooit in een gesprek. Altijd schriftelijk.
 9. Kies te allen tijde voor je kind. Als je kind gedrag laat zien wat jijzelf lastig vindt, zoek daarvoor hulp. In eerste instantie niet voor je kind, maar voor jezelf. Probeer alles te lezen wat er is over het gedrag van kinderen in scheidingssituaties en ook over oudervervreemding en ouderverstoting.
 10. Laat je kind negatieve kindsignalen zien en heb je eerder al hulp gezocht voor jezelf? Houd dan het initiatief bij jezelf in het eventueel betrekken van hulp voor je kind. Houd goed bij hoe de andere ouder daarop reageert.
 11. Houd je aan normale omgangsvormen in je communicatie, blijf netjes en hoffelijk. Zowel naar je ex-partner als naar betrokken hulpverleners. Natuurlijk mag je best ook wel eens ‘duidelijke taal’ gebruiken, echter altijd op een proportionele manier.
 12. Kies voor je kind en jezelf nooit voor de koninklijke weg door definitief afstand te nemen.
 13. Zoek professionele (juridische) hulp.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Er zijn diverse programma’s die ouders kunnen helpen om weer nader tot elkaar te komen en om langs die weg weer tot afspraken te komen. Voor sommige ouders werken deze heel goed.

Ouderschap Blijft of Kinderen uit de Knel zijn echter geen garantie dat geschilpunten worden opgelost. We zien in de rechtspraak ook veelvuldig dat ouders alle trajecten hebben doorlopen en dat het tot niets heeft geleid. Of dat ouders in ouder patronen zijn teruggevallen.

Dit gebeurt vooral bij een verschil van inzicht over omgang en/of ouderlijk gezag. Als de ouder met het hoofdverblijf en wellicht ook eenhoofdig gezag, niet wil meewerken dan kunnen hulpverleners, mediators of gespreksleiders in wat voor vorm dan ook niets bereiken.

Uiteindelijk is het dan (opnieuw) aan de rechter, al dan niet na advies door de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel een ondertoezichtstelling.

Sterker; wil de ouder met het eenhoofdig gezag en de hoofdverblijfplaats niet, en zijn deze programma’s bedoeld als poging om samen bijvoorbeeld een uitbreiding van contact tussen het kind en de uitwonende ouder tot stand te brengen, dan is de kans groot dat deelname aan deze programma’s alleen maar leidt tot uitstel van deze opbouw.

Als welwillende niet-hoofdverzorgende ouder heb je echter feitelijk geen keuze. Wordt zo een programma voorgesteld, bijvoorbeeld door de rechter, dan moet je het aanpakken en er volledig voor gaan. Ook al weet je van te voren dat het gedoemd is te mislukken vanwege een niet-welwillende wederpartij.

We pleiten dan ook voor het verschuiven van de focus naar een verplichting van positieve-actie en het sanctioneren van onwil.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Als je een ex-partner hebt conflicterende (en irrationele) beslissingen neemt die vooral voor jou lastig zijn, dan past dit ‘binnen de gebruikelijke kaders’ van een vechtscheiding.

Anders wordt het wanneer je ex-partner het over de as speelt van jullie kind of het gedrag ‘kleine pesterijen’ overstijgt.

Leiden de beslissingen bijvoorbeeld tot een negatief beeld over jou? Stellen ze indirect de veiligheid bij jou als verzorger ter discussie? Of dwarsbomen deze acties een onbelaste omgang tussen je kind en jou (en jouw zijde)? Dan zou je kunnen stellen dat het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van je kind daarmee in het geding is. Dit is rechtstreeks in strijd met de wettelijke verplichting van artikel 1:247 lid 2 BW.

Artikel 1:247 lid 2 BW:
Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Tevens kan dit gedrag een schending opleveren van de wettelijke verplichting van artikel 1:247 lid 3 BW.

Artikel 1:247 lid 3 BW:
Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.
Tracht in principe altijd éérst deze zaken die je constateert bespreekbaar te maken bij je ex-partner. Doe dit schriftelijk. Komt hier geen reactie op of blijft een positieve wijziging van het gedrag uit? Dan kan je overwegen om bijvoorbeeld bij Veilig Thuis een melding te doen.

Uiteindelijk geldt accepteren of procederen. Zijn de gebeurtenissen te ernstig en belasten ze je kind, dan kan dit een reden zijn voor:

 • wijziging van de hoofdverblijfplaats naar jou; en/of
 • eenhoofdig gezag; en/of
 • een inperking van de omgang tussen je kind en deze niet-welwillende ouder.

Zet nooit te vroeg dit middel in. Probeer zaken altijd éérst onderling met je ex-partner te regelen. Zet in op onze PosiAct-aanpak en stel deze werkwijze ook voor aan eventueel betrokken hulpverlening, zoals Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: 2 minuten

Binnen een vechtscheiding kan het gebeuren dat Veilig Thuis betrokken raakt. Dit kan zowel op initiatief van derden (zoals school) als op initiatief van (één van) de ouders.

Je krijgt dan te maken met mensen die beroepsmatig bezig zijn met jeugdbescherming. Dit impliceert een ‘ongelijkwaardigheid’. Als ouder heb je daarom meerdere rechten, onder andere die voortvloeien uit de (wettelijke) plichten van Veilig Thuis.

4 Tips voor welwillende ouders die zelf melden

 • Leidt je melding niet tot proportionele actie door Veilig Thuis? Vraag inzage in het dossier en maak gebruik van je recht om zaken in verslagen en het dossier aan te passen of aan te vullen. Dit kan in de toekomst belangrijk worden.
 • Krijg je een uitnodiging voor het maken van een gesprek waarin veiligheidsafspraken worden gemaakt? Vraag vooraf inzage in de inhoud. Teken niet voor de veiligheidsafspraken tijdens het gesprek, doch beding bedenktijd, bijvoorbeeld 1 week.
 • Neem geen genoegen met onduidelijke/ongemotiveerde diagnoses of standpunten.
 • Neem ook geen genoegen met onduidelijke/onmeetbare doelen.

Rechten van directbetrokkenen (o.a. ouders)

De rechten volgen uit de wet en het Handelingsprotocol Veilig Thuis.

 • Het recht om verslagen van gesprekken in te zien, deze te corrigeren op feitelijke onjuistheden en om deze verslagen aan te vullen.
 • Het recht tot dossierinzage en het verkrijgen van een kopie van het dossier.
 • Het recht om het dossier aan te vullen.
 • Het recht om gesprekken op te nemen waarbij je zelf aanwezig bent.
 • Het recht om ondersteuning te krijgen van het AKJ, een familielid of een andere vertrouwenspersoon.
 • Het recht om een klacht in te dienen.
 • Het recht op een hernieuwde beoordeling van een nieuwe (eigen) melding die tijdens een lopend melding-behandelingsproces wordt gedaan.

Plichten van Veilig Thuis

De plichten volgen uit de wet en het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze plichten vormen indirect dus rechten voor directbetrokkenen.

 • De plicht dat de werkzaamheden van ‘goede kwaliteit’ zijn.
 • De plicht om zich als ‘goed hulpverlener’ te gedragen conform de geldende professionele standaard.
 • De plicht om doelen of veiligheidsafspraken SMART te maken tw. van deze situatie naar die realistische situatie in zoveel tijd in die haalbare stappen.
 • De plicht tot een zorgvuldige dossiervorming:
  • Veilig Thuis legt de gegevens zo feitelijk mogelijk vast en vermijdt speculaties en
   interpretaties;
  • als er ook oordelen, meningen of hypothesen worden vastgelegd, wordt de status
   daarvan uitdrukkelijk vermeld, feiten en meningen/hypothesen/oordelen worden van
   elkaar gescheiden;
  • oordelen, meningen of hypothesen worden onderbouwd met voldoende feiten;
  • diagnoses worden alleen vastgelegd indien ze zijn vastgesteld door een professional
   die bevoegd is de betreffende diagnoses te stellen;
  • als er feiten en meningen van derden – van buiten Veilig Thuis – worden vastgelegd,
   dan wordt de bron daarbij vermeld;
  • hoor en wederhoor wordt standaard opgenomen in rapportages;
  • informatie die wordt vastgelegd en die afkomstig is van informanten, wordt door hen
   geaccordeerd;
  • indien de gegevens die worden vastgelegd niet gebaseerd zijn op actuele contacten
   met leden van het cliëntsysteem wordt dit uitdrukkelijk vermeld;
  • rapporten van externe deskundigen waarvan uitkomsten of conclusies worden
   vastgelegd in het registratiesysteem van Veilig Thuis, worden in zijn geheel als bijlage
   toegevoegd;
  • de visie van een of meer directbetrokkenen op de melding.
 • De plicht tot het betrekken van alle informatie in de beoordeling en besluitvorming.
 • De plicht tot het toepassen van hoor en wederhoor.
 • De plicht tot het zorgvuldig overdragen van informatie.

Zit je in een situatie met Veilig Thuis? Je kunt kosteloos ondersteuning krijgen van het AKJ. Maak daar gebruik van.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Om te begrijpen waar het standpunt van ‘overvraagd voelen’ bij de andere ouder vandaan komt, is het van belang om goed naar het verleden te kijken. Het doel is om na te gaan of er zaken zijn voorgevallen die dit standpunt redelijk maken. Of het redelijk is, bepaalt de strategie hoe hiermee om te gaan.

Zijn er legitieme redenen waarom je ex zo reageert, dan is het verstandig om hier constructief mee om te gaan en waar mogelijk zelf een duidelijke positieve beweging te maken in je gedrag. Dit kan ook betekenen dat het verstandiger is om tijdelijk even pas op de plaats te maken.

Zo komen we situaties tegen waarbij er een (ernstig) incident heeft plaatsgevonden, waardoor redelijkerwijs niet van deze ouder kan worden verwacht dat deze aan een uitbreiding ‘zomaar’ meewerkt. Het is dan het beste om inzicht te tonen en ook eigenaarschap te nemen voor het wegnemen van deze gevoelens.

We maken echter ook mee dat het zich ‘overvraagd voelen’ een gelegenheidsargument is om op partnerniveau weerstand te blijven bieden en dat dit dus indirect ertoe leidt dat er vooruitgang wordt geboekt. Dit is een strategie die strijdig is met de rechten van het kind.

In die situatie is het zaak om omzichtig vooruit te bewegen, waarbij je enerzijds inzet op positieve en constructieve communicatie, en anderzijds concreet vooruit beweegt op het punt dat je wilt bereiken.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Heb je samen kinderen, dan is altijd enige vorm van overleg nodig. Dit is globaal gesteld alleen anders als er sprake van ontzegging van omgang, eenhoofdig gezag en wanneer er geen informatieregeling is vastgesteld. 

In alle andere gevallen, gezamenlijk gezag, gedeelde zorg is er overleg nodig, bijvoorbeeld over dagelijkse verzorging, schoolkeuze, medische behandelingen en buitenlandvakanties.

Wat echter, als de andere ouder echt niet wil? En wellicht zelfs feitelijk onbereikbaar is?

Ten eerste is het belangrijk om je communicatie te ‘temporiseren’ en goed te kijken wat je zelf kunt veranderen om de andere ouder de ruimte te geven om een positieve beweging te maken. Je zou bijvoorbeeld je eigen communicatie kunnen aanpassen. Ook zou je kunnen voorstellen om een derde tijdelijk een zogenaamd communicatieschot te laten uitvoeren. Dit betekent dat al jullie communicatie over de kinderen tijdelijk via deze derde verloopt.

Heb je dit al (herhaaldelijk) geprobeerd, leiden al je positieve inspanningen tot niets en ervaar je bijvoorbeeld dat deze ouder je passeert met (gezags)beslissingen? Dan betekent dit bij gezamenlijk gezag, een schending daarvan.

Je dan hebt feitelijk 2 keuzes, (voor nu) accepteren of procederen. Een eventuele procedure kan niet alleen gaan om een rechterlijke beslissing te krijgen over een specifieke eenzijdige actie van deze niet-communicerende ouder, het kan zelfs zover gaan als een verzoek tot beëindiging van het gezamenlijk gezag. Wat proportioneel is, wordt geheel bepaald door de omstandigheden.

Berusten in non-communicatie is zelden een wijs advies. Dit kan mogelijk tegen je worden gebruikt en worden uitgelegd als dat je geen interesse hebt of verantwoordelijkheid wilt nemen voor het verbeteren van de situatie voor je kinderen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: 2 minuten

De rechter kan in het kader van een familierechtelijk procedure, uitgezonderd kinderalimentatiezaken, de Raad voor de Kinderbescherming op basis van artikel 810 Rv opdracht geven om onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen.

De reden is dan veelal dat de rechter vindt dat deze nog over onvoldoende informatie beschikt om een beslissing te kunnen nemen die in het belang van het kind is.

De onderzoeksopdracht voor de raad is afhankelijk van het thema dat voor een beslissing bij de rechter voorligt. De rechter heeft complete vrijheid om deze vragen zelf vorm te geven. Er is echter wel een min of meer vast stramien.

Bijv. vragen t.b.v. raadsonderzoek rondom een omgang tussen kind en ouder

 • Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet de raad voor een (on)begeleide omgangsregeling tussen de vader en [minderjarige]? Wat acht de raad nodig om eventuele belemmeringen weg te nemen? -> ‘Mogelijkheden’ duidt ook op een advies over de frequentie en duur van de omgang.
 • In hoeverre dient een professional de regie in het gezin te hebben om te waken voor de belangen van [minderjarige] op belastende momenten, zoals bij overdrachten? -> Duidt op de eventuele noodzaak van een ondertoezichtstelling en de betrokkenheid van een gezinsmanager of gezinsvoogd.
 • Hebben de ouders professionele ondersteuning nodig, en zo ja in welke vorm, om in het belang van [minderjarige] hun onderlinge communicatie te verbeteren? -> Duidt op het inzichtelijk krijgen van persoonlijke problematiek van de ouders en eventueel tussen de ex-partners aanwezige problematiek. Ook wil de rechter een voorstel van de raad voor een hulpaanbod, denk aan Kinderen uit de Knel, Ouderschap Blijft etc.
 • Komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet in het antwoord op de voornoemde onderzoeksvragen zijn vermeld, maar wel van belang zijn met betrekking tot de omgangsregeling, en zo deze bevindingen naar voren zijn gekomen, welke zijn dit? -> Geeft de raad veel vrijheid om het onderzoek naar eigen inzicht uit te breiden.

Heb je te maken met een raadsonderzoek dan is het cruciaal dat je aantoonbaar eigenaarschap toont (en ook al eerder hebt getoond) voor het verbeteren van de situatie voor je kind.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: 2 minuten

Zit je als ouder ongewild in een vechtscheiding en worden er door de andere ouder steeds opnieuw kleine situaties gecreëerd waardoor zaken niet tot rust komen? Dan kan het zijn dat je in een pestscheiding zit.

De pesterijen kunnen puur op ouderniveau blijven, echter veelal worden toch ook het kind de dupe van de pesterijen. Al is het maar doordat het de gepeste ouder uit balans tracht te brengen en houden of financieel uit te putten.

Hoe je perstgedrag herkent

 • Onredelijke eisen.
 • Onlogische standpuntwisselingen.
 • Op alle slakken zout leggen.
 • Vileine verwijtende communicatie.
 • Stiltebehandelingen.
 • Leugens en achterklap.
 • Niet reageren op normale volwassen confrontaties met dit gedrag.

Hoe met pestgedrag om te gaan

Het is heel normaal dat door dit pestgedrag je zelf uit balans wordt gebracht en dat je wellicht zelf in een negatieve reactiemodus schiet. Doe dit laatste niet. Pestgedrag kan namelijk tot doel hebben om juist dat te bereiken. Het is één van de wijzen waarop niet-welwillende/pestende ouders trachten om toch een doel te bereiken, als vermindering van de omgang tussen je kind en jou of een gezagswijziging.

Primair, tracht te achterhalen waarin het pestgedrag van de pestende ex-partner wortelt en tracht oprecht hulp te bieden om grondslagen weg te nemen. Faalt dit en gaat het gedrag onverminderd door?

 • Zorg dat je in balans blijft. Ga door met je leven.
 • Negeer de pester zoveel mogelijk.
 • Zeker als de pester zich ook van leugens bedient, blijf deze onwaarheden benoemen. Dit is een aanpak die je minder grijpbaar maakt voor de pester.
 • Ontneem de pester de macht waarlangs de pesterijen worden uitgeoefend; deel niet teveel over je privéleven.
 • Belast het pestgedrag ook je kind direct of indirect, houd hiervan een dossier bij. Dit kan in de toekomst (juridisch) belangrijk worden.

Weet je even niet hoe te reageren? Zoek hulp.

Waarom je je vechtscheiding nog niet structureel een pestscheiding moet noemen

Bij pesten is er een dader en een slachtoffer. Het laat zien dat jij jezelf het slachtoffer vindt van de pesterijen van de ander. Het erkent o.i. onvoldoende de invloed die jij als volwassen ouder wel degelijk kunt en moet uitoefenen op de situatie. Een eigenaarschap dat ook door de hulpverlening en de rechtspraak wordt verwacht zodra er een minderjarig kind is betrokken.

Blijf zelf positief eigenaarschap nemen

Pestscheidingen, vechtscheidingen, uiteindelijk zullen ouders gezamenlijk, of bij gebrek daaraan individueel, eigenaarschap moeten nemen. Het is belangrijk om je ‘verdedigende’ gedrag daarom altijd af te meten naar de situatie die voorligt en de situatie vanuit het belang van je kind blijven bezien. Start met positieve initiatieven om zaken te regelen en het conflict definitief op te lossen, ook verwacht je dat de pestende ouder dit nooit gaat toelaten.

Zit je in een pestscheiding? Blijf zelf welwillend communiceren. Lukt dit niet blijf wel constructieve voorstellen doen om er samen uit te komen. Dit werkt op termijn voor je.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: 2 minuten

De Wet Basisregistratie Personen geeft ouders in artikel 2.48 de bestuursrechtelijke verplichting om hun minderjarige kind bij hen in te schrijven indien de minderjarige daar feitelijk het woonadres heeft. Concreet betekent dit, dat als je kind dus overwegend bij jou verblijft je je kind dus moet inschrijven. 

Deze verplichting kan haaks staan op een familierechtelijk vastgestelde hoofdverblijfplaats. Ook staat het haaks op de de reguliere bepalingen van ‘ouderlijk gezag’ tw: dat bij beslissingen over minderjarigen die onder gezag van beide ouders staan, toestemming van beide ouders nodig is.

Een en ander leidt er in de praktijk bij gemeenten toe dat ze soms minderjarigen herhaaldelijk in en uitschrijven. Om hierin een weg te vinden hebben meerdere gemeenten eigen regelingen ingevoerd. Gemeenten waarvan we nu weten dat ze een regeling hebben zijn:

De regelingen stellen globaal dat bij minderjarigen jonger dan 16 jaar die onder gezag van 2 ouders staan de verhuisaangifte door beide ouders moet worden ondertekend. De regelingen hebben echter ook een ontwijkmogelijkheid nl. dat als de regeling in een specifieke situatie onbillijk uitvalt, de gemeente ervan kan afwijken.

Sommige gemeenten stellen ook dat het onmogelijk is om het feitelijke woonadres van het kind vast te stellen en ze daarom bij gezamenlijk gezag twee handtekeningen vereisen.

Stel je kind woont overwegend bij je en je krijgt geen toestemming van de andere ouder om je kind bij jou in te schrijven en je gemeente vereist wel toestemming, dan kan je bijvoorbeeld een nader onderzoek vragen bij de gemeente. Blijkt hieruit dat je kind inderdaad overwegend bij jou woont, dan is de kans groot dat de gemeente alsnog overgaat tot inschrijving in de Basisregistratie Personen.

Heeft je gemeente niet zo een regeling, dan kan je in principe dus wel je kind eenzijdig inschrijven, zonder toestemming van de andere gezagdragend ouder.

NB: Het eenzijdig overschrijven van minderjarige kinderen kan als een brandend lont in een kruitvat werken. Het kan door de andere ouder worden ervaren als oudervervreemding of de ‘ouderlijke bevestiging van een verstoting door het kind’. Dat je kind feitelijk bij jou woont ontslaat je ook niet van de wettelijke verplichting om het contact tussen je kind en de andere ouder te bevorderen. Hoe dan ook geldt: Probeer zaken éérst altijd samen minnelijk te regelen, teneinde escalatie op inter-ouderniveau te voorkomen. Wil je hierbij hulp? Neem contact met ons op.

Woont je kind niet overwegend bij je en schrijf je je kind wel eenzijdig over? Dan kan dit in een later stadium een contra-indicatie zijn als het ouderlijk gezag ter discussie wordt gesteld.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Globaal zijn er 3 vormen van hulp bij vechtscheidingen, die individueel of gezamenlijk kunnen worden ingezet, of vrijwillig of in een gedwongen kader.

Hier ontdek je ook hoe wij ons met vechtscheidingshulp onderscheiden.

1. Voor ouders

Gezamenlijke hulp:

Individuele hulp:

 • Vechtscheidingshulp ⇦ ontwikkeld door Fiduon
 • Advocaat
 • Psycholoog / systeemtherapeut
 • GZ-kinderpsycholoog (bij oudervervreemding of ouderverstoting)

2. Voor het kind

Wanneer ouders niet in staat zijn om samen – in het belang van het kind – uit de strijd te stappen, dan is het de vraag in hoeverre hulp voor het kind werkelijk baat heeft, of dat de hulp het kind juist verder in een loyaliteitsconflict dringt.

3. Op last van de rechter

 • Bijzondere Curator
 • Ondertoezichtstelling
 • Begeleide omgangsregeling
 • Uithuisplaatsing

Soms stelt de rechter ook vast dat er een kindbehartiger aan het werk gaat, of houdt hij de zaak aan in afwachting van een vrijwillig kader traject als Kinderen uit de Knel.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Alimentatie

Leestijd: < 1 minuut

Bij een alimentatie-procedure is het mogelijk om een eerdere ingangsdatum te verzoeken. De rechter heeft veel vrijheid om te bepalen in hoeverre dit verzoek wordt ingewilligd.

Deze vrijheid volgt uit de wet. De rechter stelt namelijk bij het vaststellen van een alimentatieregeling tevens de dag vast dat deze begint (art. 1:402 lid 1 BW).

Deze dag kan ook in het verleden liggen. De rechter kan echter niet verder terug dan 5 jaar voor de datum van indiening van het verzoekschrift. Dit volgt rechtstreeks uit art. 1:403 BW.

Verzoek je als welwillende ouder een ingangsdatum in het verleden, houd er dan zelf ook rekening mee wat deze verschuldigdheid betekent voor de alimentatieplichtige. Zeker als er aan de zijde van de alimentatieplichtige ook andere schulden zijn. Soms is het beter om het verleden, het verleden te laten. Doe dus een redelijk voorstel om de verhoudingen niet onnodig op scherp te zetten.

Heb je zelf nooit eerder een verzoek gedaan tot het laten vaststellen van alimentatie, dan is het in de meeste gevallen jammer maar helaas.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

De wet geeft de mogelijkheid om voor partneralimentatie een niet-wijzigingsbeding op te nemen. Dit is vastgelegd in artikel 1:159 BW. De wet voorziet niet een eenzelfde mogelijkheid voor kinderalimentatie.

Een niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie is evenwel gewoon geldig als er wordt afgesproken dat bij draagkrachtvermindering van de alimentatieplichtige toch een bepaald (hoger) niveau gehandhaafd blijft, omdat de kinderalimentatie dan ‘tenminste’ voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Dit kan anders zijn als door de hogere verplichting in relatie tot de draagkracht de kinderalimentatie voor andere kinderen in het gedrang zou komen.

Een bepaling die tot doel heeft om bij een toename van de draagkracht het niveau van kinderalimentatie op een lager bedrag vast te stellen is nietig.

Een een ander is de uitkomst van de beslissing van de Hoge Raad van 1 november 2019.

Analoog aan deze beslissing van de Hoge Raad zou je kunnen stellen dat ook een non-indexatie beding nietig is, omdat door non-indexatie enkel door verloop van tijd de kinderalimentatie gaat afwijken van de wettelijke maatstaven.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact

 

Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

In principe heb je samen met je partner veel vrijheid om de afwikkeling van je scheiding contractueel te regelen. Het is echter niet mogelijk om af te zien van kinderalimentatie of dit uit te ruilen tegen iets anders. 

De wet bepaalt in artikel 1:400 lid 2 BW dat een overeenkomst waarin wordt afgezien van levensonderhoud nietig. Dit was bijvoorbeeld aan bod in deze uitspraak van Rechtbank Midden Nederland.

Je kunt eigenlijk alleen naar boven afwijken. Er kan dus wel een hogere kinderalimentatie worden overeengekomen dan anders verschuldigd zou zijn.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

De Nederlandse wet stelt dat een buitenlands vonnis (of beschikking) in principe in Nederland geen rechtskracht heeft anders dan daartoe door de rechter ‘verlof’ is gegeven. Dit betekent dus dat in een rechterlijke procedure verlof moet worden gevraagd. Dit volgt uit artikel 431 lid 1 Rv.

De Nederlandse rechter beoordeelt de zaak niet geheel opnieuw, doch toetst of het vonnis naar Nederlandse maatstaven voor erkenning vatbaar is.

In principe moet de buitenlandse uitspraak van rechtswege worden erkend, mis is voldaan aan de voorwaarden zoals door de Hoge Raad in 2014 geformuleerd in de Gazprom-zaak:

 1. de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft gegeven, berust op een bevoegdheidsgrond die naar internationale maatstaven algemeen aanvaardbaar is;
 2. de buitenlandse beslissing is tot stand gekomen in een gerechtelijke procedure die voldoet aan de eisen van behoorlijke en met voldoende waarborgen omklede rechtspleging;
 3. de erkenning van de buitenlandse beslissing is niet in strijd met de Nederlandse openbare orde;
 4. de buitenlandse beslissing is niet onverenigbaar met een tussen dezelfde partijen gegeven beslissing van de Nederlandse rechter, dan wel met een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter die tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits die eerdere beslissing voor erkenning in Nederland vatbaar is.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Ben je gehuwd of geregistreerd partners geweest (met kinderen), dan ben je als ex-partners nog jarenlang aan elkaar verbonden via de wettelijke alimentatieverplichting. Dit betekent dat je naar elkaar een verantwoording hebt om elkaar op de hoogte te stellen van zaken die impact hebben op deze alimentatie.

Als de alimentatiegerechtigde bijvoorbeeld is hertrouwd, doch heeft verzuimd dit te vermelden, dan kan dit tot terugbetalingsverplichting leiden. De rechter kijkt daarbij naar alle omstandigheden en de mate van verwijtbaarheid cq. eigen schuld van partijen.

In veel gevallen wordt daarvoor niet verder teruggegaan dan de datum van indiening van het verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie. Een terugwerkende kracht die verder gaat komt echter ook voor.

Een voorbeeld hiervan zagen we in deze zaak waarin de alimentatiegerechtigde al jaren was hertrouwd en daar zelfs naar de rechter toe een onjuiste verklaring over aflegde. De rechter oordeelde dat de i.c. kinderalimentatieverplichting vanaf de hertrouwdatum – meer dan 4 jaren eerder – lager werd vastgesteld.

In deze zaak leidde het echter niet tot een feitelijke terugbetaling omdat de vordering van de alimentatiegerechtigde was overgedragen aan het LBIO en de vordering van de alimentatiegerechtigde door verrekening werd verminderd.

Overigens vinden we wel dat het bewust niet-melden van grote wijzigingen best een zware sanctie mag krijgen. Zo werd er in de hiervoor genoemde zaak geen proceskostenveroordeling opgelegd aan de alimentatiegerechtigde, wat wij onbegrijpelijk vinden.

Ook is onduidelijk in hoeverre de incassomaatregelen door het LBIO bij de alimentatieplichtige wellicht tot onnodig leed hebben geleid gedurende meer dan 4 jaren dat er onterecht een te hoge kinderalimentatie werd geïncasseerd.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

In principe is het mogelijk om bij een wijziging van omstandigheden aanpassing van de alimentatieverplichting te verzoeken, bijvoorbeeld wegens een (sterk) verminderde draagkracht door ontslag.

Echter, van de alimentatieplichtige mag ook redelijkerwijs worden verwacht dat deze zich inspant om te voldoen aan de eerder vastgesteld onderhoudsverplichting die tenslotte mede afhankelijk is van de behoefte van de alimentatiegerechtigden.

De mate van verwijtbaarheid van het verlies aan draagkracht kan dan worden meegewogen door de rechter bij de beslissing of inderdaad de alimentatieverplichting lager wordt vastgesteld.

Is een ontslag bijvoorbeeld verwijtbaar, dan is er ook een kans dat de rechter niet meegaat in een verzoek tot verlaging van de alimentatieverplichting of een ‘waarde’ hangt aan de mate van verwijtbaarheid.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Juridisch ouders hebben een onderhoudsverplichting voor hun kinderen. Ook bijvoorbeeld stiefouders hebben een onderhoudsverplichting. Dit volgt uit artikel 1:392 BW. Of je als ouder of verzorger ook ouderlijk gezag hebt staat hier los van.

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van het kind, de draagkracht van jezelf, de andere ouder en eventuele stiefouders. Neem je een (substantieel) deel van de verzorging van je kind voor je rekening, dan kan je een zogenaamde zorgkorting krijgen van 5 tot 35%.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Helaas zien we in vechtscheidingen soms dat een partij all-out gaat. Alle registers worden opengetrokken om de andere partij te beschadigen, het leven zuur te maken of tot beëindiging van contact te komen met de kinderen.

Dit kan onder omstandigheden leiden tot een gerechtvaardigde beëindiging van een lopende verplichting tot het betalen van partneralimentatie. De grondslag hiervoor is ‘redelijkheid en billijkheid’.

De rechter gaat hier terughoudend mee om. Het uitgangspunt is dat het op zichzelf niet ongebruikelijk is dat een relatiebreuk of scheiding gepaard gaat met de nodige emoties. Het moet dus worden aangetoond dat het ‘grievende gedrag’ ernstig disproportioneel is.

Dat gerievend gedrag tot een einde van de partneralimentatie-plicht kan leiden volgt o.m. uit deze rechtszaak die diende bij Gerechtshof Den Bosch.

De vrouw in kwestie uitte (steeds erger wordende) valse beschuldigingen van o.m. kindermishandeling, seksueel misbruik van de kinderen en het in bezit hebben en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal door de man.

Dit leidde ertoe dat de man onterecht door ‘de strafrechtelijke-molen werd getrokken’.  Niets van deze valse beschuldigingen werd echter bewezen en het strafrechtelijke traject leidde tot een sepot. Het strafrechtelijke onderzoek had de man echter beschadigd, o.m. in zijn reputatie ten opzichte van zijn werkgever.

Daarbij ontzegde de vrouw de kinderen het contact met hun vader gedurende enkele maanden.

Ook toonde de vrouw op de zitting bij het hof geen inkeer en volhardde ze in haar valse beschuldigingen.

Het hof concludeerde dat gedragingen van de vrouw dermate grievend voor de man zijn of zijn geweest, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de vrouw van de man een bijdrage in haar levensonderhoud verlangt.

De partneralimentatieverplichting voor de man werd daarmee beëindigd.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: 2 minuten

Wanneer het recht op partneralimentatie vervalt is vastgelegd in artikel 1:160 BW. Het recht vervalt zodra je hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met je nieuwe partner alsof jullie gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Het is met name het laatste criterium waaromtrent we veel rechtspraak zien. Wanneer hiervan sprake is, is namelijk niet zo eenvoudig vast te stellen als een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

In de rechtspraak is ‘samenleven alsof’ verder uitgewerkt en hiervan is sprake als voldaan is aan de volgende 5 voorwaarden:

 • er is een affectieve relatie,
 • die duurzaam is,
 • waarin wordt samengewoond,
 • en gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd en
 • de partners elkaar wederzijds verzorgen.

Het is van belang om redelijk en transparant te zijn naar de alimentatieplichtige ex-partner. Enerzijds heb je natuurlijk recht op een vrij privéleven zonder dat direct het alimentatierecht in het gedrang komt. Anderzijds, zodra je anderszins in je levensonderhoud kunt voorzien, of wanneer je aanvoelt dat je relatie voldoet aan de bovenstaande criteria, houd dan zelf het initiatief.

Het niet zelf initiatief houden kan ertoe leiden dat de argwaan van de ex-partner tot een kostbaar onderzoek door een recherche-bureau gaat leiden die jou en je nieuwe partner gedurende enige tijd gaan observeren.

Als in een opvolgende rechtszaak vervolgens komt vast te staan dat je onterecht niet gemeld hebt dat er sprake is van ‘samenleven alsof’, dan kan dit tot een terugbetalingsverplichting leiden van de onverschuldigd ontvangen partneralimentatie (+ wettelijke rente). Daarnaast kan je ook nog veroordeeld worden tot betaling van de proceskosten van je ex-partner en de kosten van het ingeschakelde recherche-bureau. Al met al iets om te vermijden.

Let wel! Het is niet zo dat het nog hebben van een eigen woning automatisch voorkomt dat sprake kan zijn van ‘samenleven alsof’. De hierboven genoemde punten zijn maatgevend.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Bijzondere curator

Leestijd: < 1 minuut

De rechter bij wie een rechtszaak in behandeling is, heeft de mogelijkheid om voor een minderjarig kind een bijzondere curator te benoemen. Dit doet de rechter als er een strijd is tussen het belang van de personen met het ouderlijk gezag en het belang van het kind. Deze mogelijkheid is vastgelegd in artikel 1:250 BW.

De bijzondere curator treedt slechts voor de minderjarige op als oplossing van een bepaald concreet probleem en niet voor een ‘algemeen probleem’. Ook moet er sprake zijn van een ‘wezenlijk conflict’ tussen het kind en de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Bij de beantwoording van de vraag of een bijzondere curator moet worden benoemd, staat het belang van het kind voorop. De rechter heeft een grote mate van beoordelingsvrijheid of deze een bijzondere curator benoemt.

Bijvoorbeeld bij een verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning zien we vaak dat een bijzondere curator wordt benoemd. De aanleiding vormt het conflict tussen het belang van de moeder (die zich verzet) en het kind (dat het recht heeft dat de relatie met zijn/haar verwekker ook familierechtelijk wordt erkend).

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Wanneer een rechter een oordeel wordt gevraagd over bijvoorbeeld verzorging, opvoeding, gezag en erkenning van het kind, dan kan deze ambtshalve of op verzoek van één van de partijen een curator benoemen. Dit volgt uit artikel 1:250 BW.

Dit gebeurt alleen als er een conflicterend belang is tussen de belangen van het kind en de belangen van de (gezagdragend) ouder. Hoe als ouder zelf een verzoek te doen is uitgebreid beschreven op de website van De Rechtspraak.

Een bijzondere curator kan door onderzoek en bijvoorbeeld kindgesprekken inzicht krijgen in de situatie die het kind aangaat. Een bijzondere curator kan daarmee naast de Raad voor de Kinderbescherming bepalend zijn voor het eindoordeel van de rechter over een bepaalde door de rechter geformuleerde onderzoeksvraag.

Wordt op initiatief van de andere ouder een bijzondere curator benoemd in een rechtszaak over je kind, dan geldt in principe, gewoon meewerken en deze professional zijn/haar werk laten doen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Is in je zaak door de rechter een bijzondere curator benoemd, dan vertegenwoordigt deze persoon ‘het belang van de kinderen’. Meestal krijgt de bijzondere curator van de rechter een concrete opdracht mee, bijvoorbeeld om een onderzoek te doen en daarover te rapporteren.

Het is van belang om de bijzondere curator gewoon zijn/haar werk te laten doen. Betekent dit bijvoorbeeld ook een serie gesprekken met de kinderen? Zorg dan dat je kinderen zich vrij voelen om met deze persoon te spreken.

Is een bijzondere curator betrokken, dan is dit geen reden om als welwillende ouders ‘achterover te gaan zitten’. Het is van belang om samen, en als dat niet lukt individueel, eigenaarschap te nemen en blijven nemen om de situatie voor je kinderen zo veilig en prettig mogelijk te maken en te laten blijven.

Tracht nooit via de kinderen het onderzoek of oordeel van de bijzondere curator te beïnvloeden.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Verder inhoudelijk verdiepen?
Bezoek onze kennisbank met daarin 18 juridische thema's en 5 specials.

Co-ouderschap

Leestijd: < 1 minuut

Ontstaat er bij scheiding discussie over de zorgverdeling en komen de ouders er niet samen uit? Dan ligt de eindbeslissing uiteindelijk bij de rechter, meestal na advies van de Raad voor de Kinderbescherming.

Wonen twee ouders bijvoorbeeld ver uit elkaar, dan kan co-ouderschap (tw: een gelijke verdeling van de zorg en opvoeding) te belastend zijn voor het kind. De vraag is dan natuurlijk bij wie het kind het hoofdverblijf moet hebben en welke ouder de hoofdverzorging krijgt.

Is er bijvoorbeeld sprake van ernstige contra-indicaties (bijv. een gediagnosticeerde psychische aandoening of verslavingsproblematiek) bij de verzoekende ouder, dan kan vanuit het perspectief van het kind de kwaliteit van de zorg onvoldoende gewaarborgd zijn. Een eventueel verweer tegen omgang moet dan worden opgebouwd rondom de criteria zoals vastgelegd in art. 1:377a lid 3 BW.

Artikel 1:377a lid 3 BW:
De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Ook het ouderlijk gezag kan dan ter discussie worden gesteld conform art. 1:253n BW » art. 1:251a BW.

Artikel 1:251a lid 1 BW:
De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Let wel: Als ouders het heel verschillend zien en er objectief gezien geen contra-indicatie is, dan kan zo een standpunt tot een jarenlang voortslepend juridisch conflict leiden. Dit is zeer belastend en we raden aan hier niet lichtzinnig mee om te gaan.

Het is daarom te allen tijde belangrijk om welwillend in het proces te staan, standpunten niet nodeloos te polariseren en eventueel betrokken instanties gewoon hun (onderzoek)werk te laten doen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit
Leestijd: < 1 minuut

Welke afstand bij co-ouderschap tussen de woonplaatsen van beide ouders nog in het belang van het kind wordt geacht is niet vast gedefinieerd. In het algemeen kan worden gesteld dat rechters het in het belang van het kind vinden dat ouders zo dicht mogelijk bij elkaar wonen.

Hoe ver ‘zo dichtbij mogelijk’ is, wordt steeds bezien vanuit het kind door de rechter. Zaken zoals leeftijd, reisafstand/tijd naar school en kindspecifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld autisme kunnen hierin bepalend zijn.

Heeft één van de ouders een verhuisvoornemen, dan zal door een rechter nadrukkelijk gekeken worden naar de impact die deze verhuizing heeft op het kind. Mocht daardoor de uitvoerbaarheid van de co-ouderschapregeling in het gedrang komen dan kan dit een sterke contra-indicatie zijn voor de (voorgenomen) verhuizing.

Als ouders is het belangrijk om echt naar het belang van het kind te kijken. Twee woonplaatsen bij beide ouders die bijvoorbeeld in dezelfde stad of dichtbij een centraal punt zoals school zijn, betekent een levenssfeer voor het kind die minder ‘gespleten’ is.

Zoek je toch houvast in een getal, denk dan aan 10-15km hemelsbreed als maximum, hoewel we in de rechtspraak ook situaties tegenkomen waarbij ouders verder uit elkaar wonen.

Onze familierecht-praktijk helpt welwillende ouders in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn. We begrijpen voor welke opgave je staat, zowel persoonlijk als juridisch. We kunnen je helpen. Meer info? Contact ons vrijblijvend en vertrouwelijk.

Lees ook dit

Meer vraag en antwoord

Reageren? Dat kan hier.

Gebruik bij het reageren een alias om de privacy van het betrokken kind te waarborgen.

Vechtscheidingshulp: Familierecht-praktijk voor welwillende ouders.
Wanneer | Aanpak
Diensten en kosten | Kennisbank
Onderzoek | Contact
Laatst bijgewerkt op:
Deel dit