De SMARTsanctie-aanpak

Bijgewerkt: 13 oktober 2020 | Leestijd: 2 minuten

Voor ouders die niet voldoen aan de ouderschapsnormen.

De SMARTsanctie-aanpak is een werkwijze dat de rechten van het kind centraal stelt en ouders dwingt om positief gedrag te gaan vertonen. Daarbij staat artikel 1:247 lid 2 en 3 BW centraal. Lees hierover op de pagina over de ouderschapsnormen.

De Fiduon SMARTsanctie-aanpak

Focus op niet-welwillendheid. Ambtshalve gerechtelijke sancties en/of van overheidswege bij onvoldoende positief resultaat.

Ouders hebben de verplichting om het contact tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. Daarnaast hebben ouders de plicht om de onveiligheid voor het kind die voortvloeit uit de ex-partnerstrijd weg te nemen. In hoeverre deze ouders daarin slagen is slechts te meten bij het kind zelf. Dit betekent gelijk dat deze aanpak niet gericht is op zeer jonge kinderen (0-3 jaar). We hebben het hierna in een model vervat:

Ouders die niet succesvol zijn in het positief beïnvloeden van de mening/het gevoel van het kind over de andere ouder, krijgen een sanctie. Abstract weergegeven ziet dat er zo uit: MkAoTe ≤ MkAoVte = Sanctie ouder

De SMARTsanctie-formule uitgelegd: Als de Mening van het kind (Mk) over de Andere ouder (Ao) op het evaluatietijdstip (Te) slechter of gelijk is aan (≤) de Mening van het kind (Mk) over de Andere ouder (A0) op het Voorliggende evaluatietijdstip (Vte) dan volgt er na een herstelkans een sanctie voor de ouder.

Sancties zouden ook wettelijk kunnen worden verankerd. Zie onze visiepagina waar we pleiten voor een nieuw concept t.w. goed-ouderschap (of goed ex-partnerschap).

Ouders moeten kunnen laten zien dat ze in het sociale contract dat er met kinderen is positieve initiatieven ontplooien. Dit is in het belang van het kind. Gebeurt dit niet, dan zou er een sanctie kunnen volgen, zoals de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) van het CBR, dat als maatregel kan worden opgelegd aan wegmisbruikers. Noem het bijvoorbeeld de ‘Educatieve Maatregel Goed (Inter) Ouderschap‘.

Daarnaast denken we nog aan een verplicht NIFP-onderzoek, Taakstraf, (Tijdelijke) Gezagsmaatregel naast de mogelijkheid dat het hoofdverblijf en de hoofdzorg overgaat naar de welwillende en welhandelende ouder.

Tegenover de SMARTsanctie-aanpak staat de SMARTbelonings-aanpak.

Als professional in gesprek over onze visie?

Stuur een email naar team@fiduon.nl of bel de praktijk tijdens kantooruren.