Bent u huisarts?

Wordt uw patiënt belast door vechtscheiding?

Fiduon biedt mensen die in een conflictueuze scheidingssituatie zitten of dreigen te belanden concrete steun. Bijvoorbeeld in de communicatie met de ex-partner en eventueel betrokken instanties. Daarnaast helpen we cliënten zelf te veranderen en zo nodig efficiënt te procederen.

We werken anders dan een psycholoog of coach. Onze dienst is gericht op het snel de-escaleren en ontlasten van onze cliënt. Dit doen we door concrete voorstellen en ondersteuning te bieden. Zijn er minderjarige kinderen betrokken, dan staat het belang van het kind voorop.

Cliënten vinden bij ons o.a. steun bij:

  • Communicatie met de ex-partner.
  • Communicatie met hulpverlenende instanties.
  • Voorbereiding van juridische procedures (indien onvermijdelijk).

Onze dienst ontzorgt en werkt stressverlagend.

Kosten/vergoeding

Uw patiënt dient de kosten voor onze hulp zelf te betalen. Fiduon heeft momenteel geen afspraken met zorg- of rechtsbijstandsverzekeraars. Ook komt de dienst niet in aanmerking voor subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Daarom verwijzen

Jaarlijks belanden duizenden mensen in een vechtscheiding. In veel gevallen zijn ook kinderen direct betrokken. Vechtscheidingen zijn zeer belastend voor alle partijen. Niet alleen spelen aspecten direct gerelateerd aan de scheiding, ook kunnen bijvoorbeeld juridische procedures mensen zeer belasten. Tijd, geld, energie; allemaal schaarse zaken die eveneens het dagelijks functioneren onder druk zetten.

Veel mensen vinden steun bij directe familie, vrienden, nieuwe partners of collega's. Echter, zeker als de vechtscheiding voortduurt kan er bij het sociale support netwerk een verzadigingspunt bereikt worden, waardoor voor de getroffene deze steun wegvalt. Het resultaat is een uit de hand lopende hulpvraag bij een steeds kleine wordende kring van personen, of isolement.

Met vechtscheidingshulp bieden we een dienst waarbij we naast de persoon gaan staan. Enerzijds als klankbord, anderzijds als paralegal die actief meewerkt en proactief voorstellen doet om de situatie ten positieve te verbeteren.

Ons doel daarbij is dat mensen zich echt ontlast voelen, dat ze op positieve en constructieve wijze invloed krijgen en houden in de situatie, en dat ze ook (familierechtelijke) doelen behalen (voor zover realistisch). En dat ze ook toekunnen met een kleinere kring van vertrouwelingen en minder een beroep doen op hun sociale umfeld.

Over vechtscheidingshulp.nl

Vechtscheidingshulp is een thematische website van Fiduon. Fiduon richt zich met deze website specifiek op mensen die ongewild in een vechtscheiding zitten en die kwalificeren als welwillende partij of die dit willen worden.

De dienst fungeert als een 1ste tot 2e lijns hulp en heeft tot doel om mensen direct te ontlasten. Dit doen we enerzijds door persoonlijke begeleiding, informatieoverdracht en concrete communicatiehulp.

Fiduon begeleidt mensen bij hun pogingen om de vechtscheiding te de-escaleren en treedt - als dit niet mogelijk blijkt - op als persoonlijk paralegal in aanloop en tijdens eventuele juridische procedures.

Onze cliënten geven onze hulp gemiddeld een 9.

Wilt u meer informatie over onze dienst of wilt u overleggen over een verwijzing? Bel tijdens kantooruren naar 085-3013044. Een e-mail sturen naar team@fiduon.nl kan ook. Een medewerker neemt z.s.m. contact met u op.

Naar ons verwijzen of een vraag?
Neem vandaag nog contact met ons op.