Het intakegesprek

Wil je met ons werken? Dan zijn er enkele zaken die we graag van je zouden willen weten.

Deze informatie hebben we nodig om een eerste inschatting te kunnen maken van je situatie. Met het telefonische intakegesprek kunnen we vervolgens beoordelen wat we voor je kunnen betekenen.

Om het intakegesprek van een half uur vlot te laten verlopen vragen we je deze informatie voorafgaand aan het gesprek aan ons te mailen op team@fiduon.nl.  Het spreekt voor zich dat je de vragen die niet relevant voor je zijn niet hoeft te beantwoorden.

Vermeld ook op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

12 hoofdvragen

 1. Wat is de reden waarom jullie als ouders niet meer bij elkaar zijn en waarom zijn de verhoudingen op ex-partnerniveau niet rustig?
 2. Welke initiatieven hebben jijzelf, je ex-partner en/of jullie gezamenlijk (in de afgelopen 18 maanden) genomen om de situatie voor jullie kind(eren) en de situatie tussen jullie te verbeteren?
 3. Wat had jijzelf beter kunnen/moeten doen? Welke gedragingen zullen je (naar verwachting) worden tegengeworpen door je ex-partner?
 4. Welk doel streef je na waarbij je hulp zou willen?
 5. Hoe ziet globaal het leven van jou en je ex-partner er uit (bijv. werk, huisvesting, relatie, kinderen, schulden)?
 6. Was/ben je gehuwd/geregistreerd samenlevend/in een relatie en hoe lang?
 7. Wat is de status qua erkenning, de leeftijd van je kind(eren) en de huidige verdeling qua gezag, zorg en hoofdverblijf? Waar woon jij en waar woont je ex-partner?
 8. Wat is de status qua partner- en/of kinderalimentatie?
 9. Zijn er instanties betrokken? Zo ja welke/sinds wanneer? Hoe heeft de relatie met deze instanties zich ontwikkeld en hoe is deze momenteel?
 10. Welke rechterlijke uitspraken en/of besluiten zijn er van instanties: bijv. beschikkingen, aanwijzingen, plannen van aanpak (je hoeft ze niet mee te zenden).
 11. In hoeverre is mediation volgens jou nog een optie?
 12. Kan je gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand? Zo ja, houd er dan rekening mee dat onze begeleiding niet bekostigd wordt door de Raad voor de Rechtsbijstand. Onze diensten moet je dus zelf betalen. Lees hier waarom je toch gebruik zou kunnen maken van onze diensten.

NB: Spoedgevallen uitgezonderd, gaan we altijd éérst met je aan het werk om zelf een positieve wending te bewerkstelligen in de situatie. Dus zonder betrokkenheid van een advocaat of eventueel hulpverlenende instanties. Pas als het echt niet anders kan volgt eventueel een volgende stap. Heb je al een advocaat betrokken, ook dan werken we graag met je.

Let op, we bellen met een verborgen nummer.

Een eerste kennismaking is natuurlijk vrijblijvend en kosteloos. Dit betekent dat aan opvolgende werkzaamheden en contacten wel kosten zijn verbonden.
Lees over kosten