Het intakegesprek

Wil je met ons werken? Dan zijn er enkele zaken die we graag van je zouden willen weten.

Deze informatie hebben we nodig om een eerste inschatting te kunnen maken van je situatie. Met het telefonische intakegesprek kunnen we vervolgens beoordelen wat we voor je kunnen betekenen.

Om het intakegesprek van een half uur vlot te laten verlopen vragen we je deze informatie voorafgaand aan het gesprek aan ons te mailen op team@fiduon.nl.  Het spreekt voor zich dat je de vragen die niet relevant voor je zijn niet hoeft te beantwoorden.

Vermeld ook op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

11 hoofdvragen

 1. Welk doel streef je na voor je minderjarige kind(eren)?
 2. Wat is de status qua erkenning, de leeftijd van je kind(eren) en de huidige verdeling qua gezag, zorg en hoofdverblijf, evenals de stad waarin dit hoofdverblijf zich bevindt?
 3. Wat is de status qua partner- en/of kinderalimentatie?
 4. Wat is de globale aanleiding van de weerstand die je ondervindt en welke negatieve gebeurtenissen zijn er globaal geweest?
 5. Welke initiatieven hebben jijzelf, je ex-partner en/of jullie gezamenlijk (in de afgelopen 18 maanden) genomen om de situatie voor jullie kind(eren) en de situatie tussen jullie te verbeteren?
 6. Welke zaken had jijzelf beter kunnen/moeten doen?
 7. Welke instanties zijn betrokken, hoe heeft de relatie met deze instanties zich ontwikkeld en hoe is deze momenteel?
 8. Welke gedragingen zullen je (naar verwachting) worden tegengeworpen door je ex-partner (en/of instanties)?
 9. Welke rechterlijke uitspraken en/of besluiten zijn er van instanties (beschikkingen, aanwijzingen, plannen van aanpak)?
 10. In hoeverre is mediation volgens jou nog een optie?
 11. Kan je gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand? Zo ja, houd er dan rekening mee dat onze begeleiding niet bekostigd wordt door de Raad voor de Rechtsbijstand. Onze diensten moet je dus zelf betalen. Lees hier waarom je toch gebruik zou kunnen maken van onze diensten.

NB: Spoedgevallen uitgezonderd, gaan we altijd éérst met je aan het werk om zelf een positieve wending te bewerkstelligen in de situatie. Dus zonder betrokkenheid van een advocaat of eventueel hulpverlenende instanties. Pas als het echt niet anders kan volgt eventueel een volgende stap. Heb je al een advocaat betrokken, ook dan werken we graag met je.

Let op, we bellen met een verborgen nummer.

Een eerste kennismaking is natuurlijk vrijblijvend en kosteloos. Dit betekent dat aan opvolgende werkzaamheden en contacten wel kosten zijn verbonden.
Lees over kosten