Diensten & Kosten

Bijgewerkt: 1 april 2021 | Leestijd: 9 minuten

Ons team ondersteunt in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden.

We bieden persoonlijke en juridische hulp in elke fase.

 • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer verhoudingen niet tot rust komen.
 • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten.
 • Rondom familierechtelijke procedures.

Al onze diensten zijn op afstand via telefoon, e-mail en WhatsApp. We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen. Maatwerk nodig? Ook dat kan.

Onze hulp komt niet in aanmerking voor subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand. Lees waarom ons in te schakelen naast een gesubsidieerde advocaat.

Heb je een werkgever? Wellicht is het mogelijk om financiële steun te krijgen. Ga in gesprek met bijv. de bedrijfsmaatschappelijk werker over je situatie en breng de werkgever-informatiepagina onder de aandacht. We gaan graag in gesprek over de toegevoegde waarde en het budget.

Wil je als DGA/directeur via je onderneming voor jezelf onze hulp inschakelen? Als je onze facturen via je onderneming wilt ontvangen, brengen we een hoger (zakelijk) tarief in rekening. We raden je aan om met je financieel adviseur/accountant in overleg te treden over de commerciële/fiscale behandeling van de kosten die we bij je onderneming – ten behoeve van onze dienstverlening aan jou – in rekening brengen.

De hierna genoemde bedragen zijn voor particuliere opdrachtgevers en inclusief 21% BTW.

Bij onze inzet staan de rechten van het kind centraal.
De-escalatie is altijd ons eerste streven.

Hulp voor jou alleen

Fase 1

€ 121,– / per uur

De-escaleer eenzijdig door positieve actie en werk toe naar bindende afspraken.

Je wordt geconfronteerd met strijdgedrag van een niet-welwillende ouder (lees voorbeelden). Het is gedrag dat tot doel heeft jou te raken, eventueel over de as van je kind(eren).

Je stelt een reactie op aan je ex-partner, wij bekijken dit concept en helpen je zodat het bericht bijdraagt aan het doel dat je nastreeft.

We kunnen ook de complete reactie voor je opstellen waarbij we in het belang van het kind uitgaan van PosiAct. Dit betekent dat de reactie in een de-escalerende constructieve stijl geschreven is.

Enerzijds werken we zo direct samen aan oplossingen, anderzijds ervaar je wat positief communiceren betekent in je situatie.

Overigens betekent positief communiceren niet dat je met alles hoeft mee te bewegen. Wij hanteren als adagium; meebewegen wanneer het kan, standvastig zijn en vooruit bewegen wanneer het moet.

Contact

Fase 2

€ 121,– / per uur

Stap goed voorbereid naar een rechterlijke beslissing.

Wil je ten behoeve van je kind, jezelf of de situatie een specifiek juridisch doel bereiken? Dan is een rechtszaak soms uiteindelijk toch nodig.

Samen met jou gaan we aan het werk om door positieve en constructieve communicatie de andere ouder te bewegen.

Lukt dit niet, dan brengen deze positieve acties je in een betere uitgangspositie voor een eventuele rechtszaak.

Vanuit onze intensieve kennis van jouw situatie kunnen we vervolgens ondersteunen. Bijvoorbeeld met het opstellen van de volgende juridische concepten:

 • Sommatie (bijvoorbeeld nakoming omgang, ondertekening toestemmingsformulier reizen buitenland etc.).
 • Vaststellingsovereenkomst.
 • Dagvaarding
 • Verzoekschrift (in hoger beroep)
 • Verweerschrift (in hoger beroep)
 • Bijlagen en producties.

Bij een gerechtelijk traject is een advocaat meestal verplicht. De tijd die de advocaat besteedt, wordt afzonderlijk door de advocaat in rekening gebracht. Dit geldt ook voor bijv. griffierechten.

Heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
In principe verricht een advocaat deze diensten. Doe wat je kunt om de tijdsbesteding van de advocaat te beperken. Lees waarom.

Contact

Hulp voor jullie samen

Com. Schot

€ 169,40 / per uur (ieder betaalt de helft)

Jullie willen beiden tijdelijk zo min mogelijk met elkaar te maken hebben en zijn het erover eens om alle communicatie over een derde te laten lopen een zgn. communicatieschot.

We komen samen overeen hoe deze situatie van duidelijkheid en rust zoveel mogelijk concreet in te vullen. Wij gaan vervolgens aan het werk.

Deze methode wordt ook toegepast tijdens ondertoezichtstellingen. Lees ook: Wat is de schottenaanpak bij een OTS?

Contact

Arbitrage

Abonnement + uurtarief

We treden op als arbiter bij belangrijke beslissingen waar jij en je ex-partner samen niet uitkomen. Jullie tekenen beiden voor onze doorslaggevende stem.

We houden 2x per jaar een telefonisch overleg waarin zaken worden afgestemd die van te voren zijn geagendeerd en voorbereid. In principe worden beslissingen ook tijdens deze gesprekken genomen. Bij onze beslissingen staan de rechten van het kind centraal.

 • 2x per jaar conference call met voorbereiding en evaluatie: Prijs per persoon per maand € 30,25. Per uur kan ook.

Moeten er additionele (uitzoek) werkzaamheden worden verricht, dan betalen jullie daarvoor gezamenlijk een uurtarief (de helft waarvan aan ieder afzonderlijk wordt gefactureerd).

 • Additionele gezamenlijk juridische werkzaamheden: Prijs per uur per persoon € 84,70.
Contact

Maatwerk

Mocht er een andere ondersteuningsbehoefte zijn, dan helpen we je graag verder op weg. Deze diensten en de tarieven zijn maatwerk.

Contact