Diensten & Kosten

Ons team ondersteunt in scheidingssituaties die extreem gepolariseerd zijn of dat mogelijk worden.

We bieden persoonlijke en juridische hulp in elke fase.

  • In de initiële scheidingsfase en daarna, wanneer inter-ouderrelatie niet tot rust komt.
  • Rondom familierechtelijke procedures.
  • Bij gemeentelijke hulpverlenings- en drangtrajecten.
  • Bij onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming en ondertoezichtstellingen.

We hebben diensten voor jou alleen of voor jullie samen.

Onze hulp komt niet in aanmerking voor subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand. Lees waarom ons in te schakelen naast een gesubsidieerde advocaat.

De hierna genoemde bedragen zijn voor particuliere opdrachtgevers en inclusief 21% BTW.

Heb je een werkgever? Wellicht is het mogelijk om financiële steun te krijgen. Ga in gesprek met bijv. de bedrijfsmaatschappelijk werker over je situatie en breng de pagina voor werkgevers onder de aandacht. We gaan graag in gesprek met je werkgever over onze toegevoegde waarde en het budget.

Wil je als DGA/directeur via je onderneming voor jezelf onze hulp inschakelen? Als je onze facturen via je onderneming wilt ontvangen, brengen we een hoger (zakelijk) tarief in rekening. We raden je aan om advies in te winnen over de commerciële/fiscale behandeling van de kosten die we bij je onderneming in rekening brengen.

Hulp voor jou alleen

Dialog support

€ 121,– / per uur

De-escaleer eenzijdig door positieve en constructieve communicatie en werk toe naar het doel dat je nastreeft.

Je wordt bijv. geconfronteerd met strijdgedrag van de andere ouder (lees voorbeelden). Het is gedrag dat tot doel heeft jou te raken, regelmatig ook over de as van je kind(eren).

Je stelt een reactie op aan je ex-partner, wij bekijken dit concept en helpen je zodat het bericht bijdraagt aan het doel dat je nastreeft.

We kunnen ook de complete reactie voor je opstellen waarbij we in het belang van het kind uitgaan van PosiAct. Dit betekent dat de reactie in een de-escalerende constructieve stijl geschreven is.

Mocht een rechtszaak onvermijdelijk zijn, dan draagt de communicatie-interventie ook bij aan het krijgen van een rechterlijke beslissing die in lijn is met het doel dat wordt nagestreefd. Lees meer over onze aanpak.

Litigation support

€ 121,– / per uur

Goed voorbereid en kostenefficiënt naar een rechterlijke beslissing.

Fiduon verricht ook juridische opstelwerkzaamheden voor familie- en jeugdrechtelijke procedures, wanneer procederen onvermijdelijk is. We hebben ervaring met de meest voorkomende verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures in het familie- en jeugdrecht, zowel bij rechtbanken als bij gerechtshoven. Met ons samenwerken maakt procederen kosten-efficiënt.

We kunnen allerlei ‘producten’ aanleveren voor procedures bij rechtbank, gerechtshof of voorzieningenrechter. Denk daarbij bijvoorbeeld aan één of meer van de volgende concepten:

  • Dagvaarding of Conclusie van Antwoord.
  • Verzoekschrift of verweerschrift al dan niet met zelfstandige verzoeken.
  • Verweerschrift ondertoezichtstelling (ook bij verlengingen).
  • Bijlagen en producties.

Het spreekt voor zich dat we intensief met je samenwerken.

Wanneer het concept klaar is en jij bent akkoord, dan kan je het zelf verzenden aan de rechtbank of aan je advocaat (indien deze verplicht is). De advocaat (indien verplicht) heeft eindregie.

We beschikken over een netwerk van ervaren familie- en jeugdrecht advocaten. Je kunt uiteraard ook een advocaat buiten ons netwerk kiezen. Heb je al een advocaat, ook dan werken we graag samen.

Let op! Tijd die je advocaat besteedt, wordt afzonderlijk door je advocaat in rekening gebracht. Dit geldt ook voor bijv. griffierechten. Fiduon heeft geen financiële banden met advocaten.

Hulp voor jullie samen

Communicatie schot

€ 169,40 / per uur (ieder betaalt de helft)

Jullie willen beiden tijdelijk zo min mogelijk met elkaar te maken hebben en zijn het erover eens om alle communicatie over een derde te laten lopen een zgn. communicatieschot.

We komen samen overeen hoe deze situatie van duidelijkheid en rust zoveel mogelijk concreet in te vullen. Wij gaan vervolgens aan het werk.

Deze methode wordt ook toegepast tijdens ondertoezichtstellingen. Lees ook: Wat is de schottenaanpak bij een OTS?

Arbitrage

Abonnement + uurtarief

We treden op als arbiter bij belangrijke beslissingen waar jij en je ex-partner samen niet uitkomen. Jullie tekenen beiden voor onze doorslaggevende stem.

We houden 2x per jaar een telefonisch overleg waarin zaken worden afgestemd die van te voren zijn geagendeerd en voorbereid. In principe worden beslissingen ook tijdens deze gesprekken genomen. Bij onze beslissingen staan de rechten van het kind centraal.

  • 2x per jaar conference call met voorbereiding en evaluatie: Prijs per persoon per maand € 30,25. Per uur kan ook.

Moeten er additionele (uitzoek) werkzaamheden worden verricht, dan betalen jullie daarvoor gezamenlijk een uurtarief (de helft waarvan aan ieder afzonderlijk wordt gefactureerd).

  • Additionele gezamenlijk juridische werkzaamheden: Prijs per uur per persoon € 84,70.

Maatwerk

Mocht er een andere ondersteuningsbehoefte zijn, dan helpen we je graag verder op weg. Deze diensten en de tarieven zijn maatwerk.